Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Måndagen den 23 november 2020 - Bryssel

16. Mot en ny konsumentagenda efter 2020 (debatt)
CRE

Uttalande av kommissionen: Mot en ny konsumentagenda efter 2020 (2020/2874(RSP))

Didier Reynders (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, och Christel Schaldemose för S&D-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Dita Charanzová för Renew-gruppen, Jean-Lin Lacapelle för ID-gruppen, Anna Cavazzini för Verts/ALE-gruppen, Beata Mazurek för ECR-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, David Cormand, Sandra Pereira, Kris Peeters, Maria Grapini, Rasmus Andresen, Tomislav Sokol, Marc Angel, Claude Gruffat, Antonius Manders, Salvatore De Meo och Edina Tóth.

Talare: Didier Reynders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy