Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0152(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0208/2020

Ingivna texter :

A9-0208/2020

Debatter :

PV 23/11/2020 - 17
CRE 23/11/2020 - 17
PV 10/02/2021 - 9
CRE 10/02/2021 - 9

Omröstningar :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14
PV 11/02/2021 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0317
P9_TA(2021)0046

Protokoll
XML 4k
Måndagen den 23 november 2020 - Bryssel

17. Marknader för finansiella instrument: ändring av informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Markus Ferber redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mairead McGuinness (ledamot av kommissionen).

Talare: Othmar Karas för PPE-gruppen, Eero Heinäluoma för S&D-gruppen, Billy Kelleher för Renew-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, och José Gusmão för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Mislav Kolakušić, grupplös, Jonás Fernández, Sven Giegold, Pedro Marques, Aurore Lalucq och Alfred Sant.

Talare: Mairead McGuinness.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 11 i protokollet av den 24.11.2020 (ändringsförslag), punkt 14 i protokollet av den 25.11.2020 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy