Forrige 
 Næste 
RCVVOTESPVTACRE
Protokol
Mandag den 23. november 2020 - Bruxelles
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71)
 7.Meddelelse fra formanden
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79)
 9.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Arbejdsplan
 13.På vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere (forhandling)
 14.Afstemningsrunde
 15.På vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere (fortsat forhandling)
 16.På vej mod en ny forbrugerdagsorden efter 2020 (forhandling)
 17.Markeder for finansielle instrumenter: Ændring af oplysningskrav, produktstyringskrav og positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien ***I (forhandling)
 18.Håndtering af produktsikkerhed i det indre marked (kortfattet forelæggelse)
 19.Styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister i Europa, hadefuld tale, desinformation og platformenes rolle (kortfattet forelæggelse)
 20.En ny industristrategi for Europa (kortfattet forelæggelse)
 21.Udenrigspolitiske konsekvenser af covid-19-udbruddet (kortfattet forelæggelse)
 22.Øget udviklings- og bistandseffektivitet (kortfattet forelæggelse)
 23.Stemmeforklaringer
 24.Stemmerettelser og -intentioner
 25.Dagsorden for næste møde
 26.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (112 kb) Tilstedeværelsesliste (28 kb) Afstemningsresultater (309 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (213 kb) 
 
Protokol (112 kb) Tilstedeværelsesliste (28 kb) Afstemningsresultater (309 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (213 kb) 
 
Protokol (71 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (82 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (33 kb) 
 
Protokol (258 kb) Tilstedeværelsesliste (70 kb) Afstemningsresultater (221 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (144 kb) 
Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik