Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 23. november 2020 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71)
 7.Juhataja teadaanne
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79)
 9.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Tööplaan
 13.Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks (arutelu)
 14.Hääletus
 15.Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks (arutelu jätkamine)
 16.2020. aasta järgse uue tarbijakaitse tegevuskava väljatöötamine (arutelu)
 17.Finantsinstrumentide turud: teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangute muutmine, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele ***I (arutelu)
 18.Tooteohutuse tagamine ühtsel turul (lühiettekanne)
 19.Meediavabaduse tugevdamine: ajakirjanike kaitse Euroopas, vaenukõne, desinformatsioon ja platvormide roll (lühiettekanne)
 20.Euroopa uus tööstusstrateegia (lühiettekanne)
 21.COVID-19 pandeemia välispoliitilised tagajärjed (lühiettekanne)
 22.Arengu ja abi tõhususe täiustamine (lühiettekanne)
 23.Selgitused hääletuse kohta
 24.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 25.Järgmise istungi päevakord
 26.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (110 kb) Kohalolijate nimekiri (28 kb) Hääletuste tulemused (309 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (213 kb) 
 
Protokoll (110 kb) Kohalolijate nimekiri (28 kb) Hääletuste tulemused (309 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (213 kb) 
 
Protokoll (71 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletuste tulemused (76 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (33 kb) 
 
Protokoll (250 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletuste tulemused (217 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (143 kb) 
Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika