Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 23 november 2020 - Brussel
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement)
 7.Mededeling van de Voorzitter
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement)
 9.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Ingekomen stukken
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten (debat)
 14.Stemming
 15.Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten (voortzetting van het debat)
 16.Naar een nieuwe consumentenagenda voor na 2020 (debat)
 17.Markten voor financiële instrumenten: wijziging van de informatievereisten, productgovernance en positielimieten om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie ***I (debat)
 18.De aanpak van productveiligheid op de interne markt (korte presentatie)
 19.Versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms (korte presentatie)
 20.Een nieuwe industriestrategie voor Europa (korte presentatie)
 21.Gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het buitenlands beleid (korte presentatie)
 22.Verbetering van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de efficiëntie van steun (korte presentatie)
 23.Stemverklaringen
 24.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 25.Agenda van de volgende vergadering
 26.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (115 kb) Presentielijst (28 kb) Uitslag van de stemming (313 kb) Hoofdelijke stemming (396 kb) 
 
Notulen (115 kb) Presentielijst (28 kb) Uitslag van de stemming (313 kb) Hoofdelijke stemming (396 kb) 
 
Notulen (71 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (78 kb) Hoofdelijke stemming (33 kb) 
 
Notulen (261 kb) Presentielijst (69 kb) Uitslag van de stemming (222 kb) Hoofdelijke stemming (144 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid