Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 23 listopada 2020 r. - Bruksela
 1.Wznowienie sesji
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 4.Skład Parlamentu
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 71 Regulaminu)
 7.Komunikat Przewodniczącego
 8.Podpisanie aktów przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 79 Regulaminu)
 9.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 10.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 11.Składanie dokumentów
 12.Porządek obrad
 13.Dążenie do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów (debata)
 14.Głosowanie
 15.Dążenie do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów (ciąg dalszy debaty)
 16.W stronę nowego programu na rzecz konsumentów po 2020 r. (debata)
 17.Rynki instrumentów finansowych: zmiana wymogów informacyjnych, zarządzania produktami i limitów pozycji w celu wsparcia odbudowy w następstwie pandemii COVID-19 ***I (debata)
 18.Zapewnienie bezpieczeństwa produktów na jednolitym rynku (krótka prezentacja)
 19.Wzmocnienie wolności mediów: ochrona dziennikarzy w Europie, nawoływanie do nienawiści, dezinformacja i rola platform (krótka prezentacja)
 20.Nowa strategia przemysłowa dla Europy (krótka prezentacja)
 21.Wpływ pandemii COVID-19 na politykę zagraniczną (krótka prezentacja)
 22.Poprawa efektywności rozwoju i skuteczności pomocy (krótka prezentacja)
 23.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu
 24.Korekty i zamiary głosowania
 25.Porządek obrad następnego posiedzenia
 26.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (115 kb) Lista obecności (28 kb) Wyniki głosowania (312 kb) Głosowanie imienne (213 kb) 
 
Protokół (115 kb) Lista obecności (28 kb) Wyniki głosowania (312 kb) Głosowanie imienne (213 kb) 
 
Protokół (72 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (79 kb) Głosowanie imienne (33 kb) 
 
Protokół (265 kb) Lista obecności (69 kb) Wyniki głosowania (237 kb) Głosowanie imienne (144 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności