Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 23. novembra 2020 - Brusel
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní
 4.Zloženie Parlamentu
 5.Zloženie výborov a delegácií
 6.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku)
 7.Oznámenie predsedníctva
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku)
 9.Ďalší postup na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Predloženie dokumentov
 12.Program práce
 13.Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov (rozprava)
 14.Hlasovanie
 15.Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov (pokračovanie rozpravy)
 16.Smerom k novému programu pre spotrebiteľov po roku 2020 (rozprava)
 17.Trhy s finančnými nástrojmi: zmena, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 ***I (rozprava)
 18.Riešenie bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu (stručná prezentácia)
 19.Posilnenie slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem (stručná prezentácia)
 20.Nová priemyselná stratégia pre Európu (stručná prezentácia)
 21.Zahraničnopolitické dôsledky pandémie COVID-19 (stručná prezentácia)
 22.Zlepšovanie účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci (stručná prezentácia)
 23.Vysvetlenia hlasovania
 24.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 25.Program rokovania na nasledujúci deň
 26.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (113 kb) Prezenčná listina (28 kb) Výsledky hlasovania (311 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (213 kb) 
 
Zápisnica (113 kb) Prezenčná listina (28 kb) Výsledky hlasovania (311 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (213 kb) 
 
Zápisnica (73 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (79 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (33 kb) 
 
Zápisnica (260 kb) Prezenčná listina (71 kb) Výsledky hlasovania (231 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (132 kb) 
Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia