Index 
Jegyzőkönyv
XML 114kPDF 263kWORD 71k
2020. november 23., Hétfő - Brüsszel
1.Az ülésszak folytatása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
 4.A Parlament tagjai
 5.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 6.A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke)
 7.Az elnök közleménye
 8.A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)
 9.A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 10.Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
 11.Dokumentumok benyújtása
 12.Ügyrend
 13.A vállalkozások és a fogyasztók fenntartható egységes piaca felé (vita)
 14.Szavazás
 15.A vállalkozások és a fogyasztók fenntartható egységes piaca felé (a vita folytatása)
 16.A 2020 utáni időszakra vonatkozó új fogyasztóügyi stratégia felé (vita)
 17.A pénzügyi eszközök piacai: a tájékoztatási követelmények, termékirányítási követelmények és pozíciólimitek módosítása a Covid19-világjárvány utáni helyreállítás elősegítése érdekében ***I (vita)
 18.A termékbiztonság kérdésének kezelése az egységes piacon (rövid ismertetés)
 19.A médiaszabadság megerősítése: az újságírók védelme Európában, a gyűlöletbeszéd, a dezinformáció és a platformok szerepe (rövid ismertetés)
 20.Új európai iparstratégia (rövid ismertetés)
 21.A Covid19-járvány külpolitikai következményei (rövid ismertetés)
 22.A támogatás fejlesztéshatékonyságának és eredményességének javítása (rövid ismertetés)
 23.A szavazáshoz fűzött indokolások
 24.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 25.A következő ülésnap napirendje
 26.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
David Maria SASSOLI elnök

1. Az ülésszak folytatása

A 2020. november 13-án, pénteken megszakított ülésszak folytatódik.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 17.06-kor nyitják meg.


3. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása

A 2020. november 11-i, 2020. november 12-i és 2020. november 13-i ülésnapok jegyzőkönyvét elfogadják.


4. A Parlament tagjai

Az illetékes ír hatóságok bejelentették Colm Markey kinevezését Mairead McGuinness helyére, parlamenti képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2020. november 20.

A Parlament tudomásul veszi megválasztását.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Colm Markey elfoglalhatja helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


5. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az S&D és a Verts/ALE képviselőcsoport, valamint a független képviselők titkársága a bizottságok és küldöttségek összetételét módosító alábbi határozatokat juttatta el az elnöknek:

ITRE bizottság: Andrea Caroppo

Az Európai Unió–Latin-Amerika Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttség: Alicia Homs Ginel

Az EU–Szerbia Stabilizációs és Társulási Parlamenti Bizottságba delegált küldöttség: Terry Reintke helyett Viola Von Cramon-Taubadel

A határozatok a mai naptól hatályosak.


6. A Parlament első olvasatát megelőző tárgyalások (az eljárási szabályzat 71. cikke)

Az elnök az eljárási szabályzat 71. cikkének megfelelően bejelenti a(z) PECH és a(z) ECON határozatait, hogy az alábbi jelentéseket alapul véve intézményközi tárgyalásokat kezdenek:

—   PECH bizottság: Jelentés az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet szabályozási területén alkalmazandó védelmi és végrehajtási intézkedések megállapításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/833 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)). Előadó: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020);

—   ECON bizottság: Jelentés az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok mentessége, valamint egyes megszűnő referenciamutatókat helyettesítő referenciamutatók kijelölése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)). Előadó: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

—   ECON bizottság: Jelentés az (EU) 2017/1129 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló európai parlament és tanácsi rendelet módosításáról (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD). Előadó: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

Az eljárási szabályzat 71. cikke (2) bekezdésének megfelelően a legalább a közepes érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő vagy képviselőcsoport holnap, azaz 2020. november 24., kedd éjfélig írásban kérheti, hogy bocsássák szavazásra a tárgyalások megkezdéséről szóló bizottsági határozatokat.

A tárgyalások e határidő leteltével bármikor megkezdhetők, amennyiben nem nyújtottak be arra vonatkozó kérelmet, hogy a Parlament szavazzon a tárgyalások megkezdéséről szóló határozatról.


7. Az elnök közleménye

Az elnök Bejelenti, hogy a költségvetési rendelet 234. cikke szerinti konzultációt követően az AFET bizottság, a DEVE bizottság és a BUDG bizottság előterjesztette közös álláspontját az EU alábbi három vagyonkezelői alapjának meghosszabbításáról:

—   a szíriai válság kezelésére szolgáló uniós regionális alap (Madad alap), amely 2020. december 14-én lejár;

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund) established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2020) (Ez a dokumentum csak angol nyelven áll rendelkezésre.);

—   a Közép-afrikai Köztársaság számára létrehozott uniós vagyonkezelő alap (Bêkou alap), amely 2020. december 31-én lejár;

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the Union Trust Fund for the Central African Republic (Bêkou Trust Fund), created by Commission decision C(2014)5019 of 11.7.2014 and set to expire on 31 December 2020) (Ez a dokumentum csak angol nyelven áll rendelkezésre.);

—   az Uniós Békealap Kolumbiáért, amely 2020. december 31-én lejár;

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs, Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Trust Fund for Colombia established on 12 December 2016 and set to expire on 31 December 2020) (Ez a dokumentum csak angol nyelven áll rendelkezésre.).

Ha bejelentésüket követő 24 órán belül sem képviselőcsoport, sem az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő nem emel kifogást ellenük, a közös álláspontokat hivatalosan továbbítani fogják az Európai Bizottságnak.


8. A rendes jogalkotási eljárással összhangban elfogadott jogi aktusok aláírása (az eljárási szabályzat 79. cikke)

Az elnök közli, hogy 2020. november 25-én, szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogi aktusokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az (EU) 2016/1139 rendeletnek a balti-tengeri halászati kapacitás csökkentése, valamint az 508/2014/EU rendeletnek a Balti-tenger keleti részén élő közönséges tőkehalat, a Balti-tenger nyugati részén élő közönséges tőkehalat és a Balti-tenger nyugati részén élő heringet halászó flották halászati tevékenységeinek végleges beszüntetése tekintetében történő módosításáról (00041/2020/LEX - C9-0375/2020 - 2019/0246(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) közötti fokozott együttműködésről szóló 573/2014/EU határozat módosításáról (00040/2020/LEX - C9-0374/2020 - 2019/0188(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti keresetekről és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00049/2020/LEX - C9-0373/2020 - 2018/0089(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) (átdolgozás) (00047/2020/LEX - C9-0370/2020 - 2018/0204(COD));

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről (bizonyításfelvétel) (átdolgozás) (00046/2020/LEX - C9-0369/2020 - 2018/0203(COD)).


9. A Parlament álláspontjaival és állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A 2020. októberi I. ülés során a Parlament által elfogadott álláspontokkal és állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a Parlament internetes oldalán.


10. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

Az alábbi, vitával egybekötött szóbeli választ igénylő kérdést vették fel a napirendbe (az eljárási szabályzat 136. cikke):

—   O-000070/2020 felteszi: Bernd Lange, az INTA bizottság nevében, a Bizottsághoz: az uniós kereskedelempolitika felülvizsgálata (B9-0024/2020).


11. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) más intézmények

- A nukleáris létesítmények leszerelésére és a radioaktív hulladékok kezelésére irányuló célzott pénzügyi program létrehozásáról, valamint az 1368/2013/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslat (12525/2020 - C9-0363/2020 - 2018/0252(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

- A hozzáadottérték-adóból származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről szóló 1553/89/EGK, Euratom rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló tervezet (12771/2020 - C9-0364/2020 - 2018/0133(NLE))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

ECON

- A Tanács határozata az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai Unió és a Cook-szigetek kormánya között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, BUDG

- A tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (kodifikáció) (COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD))
Az eljárási szabályzat 145. cikkének (1) bekezdése és 146. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

JURI

- A Tanács határozata az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2020. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, BUDG

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések

- Jelentés a Covid19-járvány külpolitikai következményeiről (2020/2111(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

- Jelentés a médiaszabadság megerősítéséről: az újságírók védelme Európában, a gyűlöletbeszéd, a dezinformáció és a platformok szerepe (2020/2009(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

- Jelentés a termékbiztonság kérdésének kezeléséről az egységes piacon (2019/2190(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

- Jelentés A vállalkozások és a fogyasztók fenntarthatóbb egységes piaca felé (2020/2021(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: David Cormand (A9-0209/2020)

- Jelentés az európai választások értékeléséről (2020/2088(INI)) - AFCO bizottság - Előadó: Pascal Durand (A9-0211/2020)

- Jelentés a támogatás fejlesztéshatékonyságának és eredményességének javításáról (2019/2184(INI)) - DEVE bizottság - Előadó: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

- ***I Jelentés az 575/2013/EU rendeletnek a Covid19-világjárvány miatt szükséges gazdasági helyreállítás elősegítése érdekében az értékpapírosítási keretrendszer kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Othmar Karas (A9-0213/2020)

- ***I Jelentés az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról és az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról szóló (EU) 2017/2402 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Paul Tang (A9-0215/2020)

- ***I Jelentés az Unió vámkontingenseinek és egyéb behozatali kontingenseinek alkalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0375 - C9-0274/2020 - 2020/0176(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

- ***I Jelentés az egyes termékekre vonatkozó vámok eltörléséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Bernd Lange (A9-0217/2020)

- Jelentés az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

- Jelentés a Horvátországnak és Lengyelországnak természeti katasztrófával kapcsolatban nyújtandó segítség, valamint a Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban fizetendő előlegek biztosítása céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2020)0960 - C9-0318/2020 - 2020/0299(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

- Jelentés az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 9/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, amely a Horvátországnak és Lengyelországnak természeti katasztrófával kapcsolatban nyújtandó segítség, valamint a Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban fizetendő előlegek biztosítása céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri (12522/2020 - C9-0341/2020 - 2020/0297(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

- Jelentés az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban – A 2018–2019 közötti időszakra vonatkozó éves jelentés (2019/2199(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Clare Daly (A9-0226/2020)

2.2) ajánlások második olvasatra

- ***II Ajánlás második olvasatra a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) (átdolgozás) szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Franco Roberti (A9-0222/2020)

- ***II Ajánlás második olvasatra a fogyasztók kollektív érdekeinek védelmére irányuló képviseleti keresetekről és a 2009/22/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

- ***II Ajánlás második olvasatra a tagállamok bíróságai között a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő együttműködésről (bizonyításfelvétel) (átdolgozás) szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Emil Radev (A9-0225/2020)


12. Ügyrend

A 2020. novemberi II. ülés végleges napirendtervezetét kiosztották (PE 659.977/PDOJ).

Az elnök bejelenti, hogy érkeztek hozzá ügyrendi javaslatok, és hogy a felszólalóknak e kérések beérkezési sorrendjében fogja megadni a szót.

Felszólal Sven Simon és Reinhard Bütikofer.

A végleges napirendtervezethez a következő változtatásokat javasolták (az eljárási szabályzat 158. cikke):

Az elnök bejelenti, hogy két sürgősségi eljárásra irányuló kérelmet juttattak el hozzá az alábbi jelentések ezen az ülésen való elfogadását illetően (az eljárási szabályzat 163. cikke):

—   Az Unióból Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királyságába kivitt, egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély (a végleges napirendtervezet 56. pontja);

—   A Covid19-oltóanyagokra és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre alkalmazandó hozzáadottérték-adóval kapcsolatos, a Covid19-világjárványra adott válaszként hozott átmeneti intézkedések (a végleges napirendtervezet 57. pontja).

Az elnök azt is bejelenti, hogy ezeket a kérelmeket a mai szavazáson bocsátják szavazásra.

Ezenfelül az elnök bejelenti, hogy a Tanács alábbi, első olvasatban kialakított álláspontjait illetően az eljárási szabályzat 67. és 68. cikke alapján nem nyújtottak be sem elutasításra irányuló javaslatokat, sem módosításokat:

—   A polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai között együttműködés (a végleges napirendtervezet 41. pontja);

—   A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítése (iratkézbesítés) (a végleges napirendtervezet 65. pontja).

A javasolt jogi aktusok tehát elfogadottnak tekintendők (P9_TA(2020)0308 és P9_TA(2020)0309).

A képviselőcsoportokkal folytatott konzultáció nyomán az elnök a következő változtatást javasolja a végleges napirendtervezethez:

A keddi és szerdai második szavazási kör 20.00-tól 21.15-ig tart.

Végezetül az elnök bejelenti, hogy a szavazást a módosítások, illetve a külön és részenkénti szavazásokra irányuló kérések számát figyelembe véve több szavazási körre osztva tartják majd. A szavazások egyes szavazási körökbe való beosztásáról szóló tájékoztatás a Parlament internetes oldalán, a „Fontos információk és kiemelt dokumentumok” rovatban található.

A Parlament egyetért a javaslatokkal.

Az ügyrendet megállapítják.


13. A vállalkozások és a fogyasztók fenntartható egységes piaca felé (vita)

Jelentés a vállalkozások és a fogyasztók fenntarthatóbb egységes piaca felé tett lépésekről [2020/2021(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: David Cormand (A9-0209/2020)

David Cormand előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL:
Fabio Massimo CASTALDO alelnök

Felszólal: Didier Reynders (a Bizottság tagja).

Felszólal Martin Hojsík (az ENVI bizottság véleményének előadója), Arba Kokalari, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Biljana Borzan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sandro Gozi, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Virginie Joron, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Cavazzini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kosma Złotowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Anne-Sophie Pelletier, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dorien Rookmaker, független, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Isabella Tovaglieri, Kim Van Sparrentak, Eugen Jurzyca, Tomislav Sokol, Evelyne Gebhardt, Svenja Hahn, Angelo Ciocca, Beata Mazurek, Tóth Edina és Alex Agius Saliba.

(A vita folytatása: 2020.11.23-i jegyzőkönyv, 15. pont )


14. Szavazás

A Parlament szavazást tart az alábbiakról:

—   Javaslat Julia Laffranque kinevezésére az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikke alapján létrehozott bizottságba
Határozatra irányuló javaslat, az eljárási szabályzat 128. cikke alapján benyújtotta Adrián Vázquez Lázara, a JURI bizottság nevében, Julia Laffranque-nak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 255. cikke alapján létrehozott bizottságba történő kinevezésére irányuló javaslatról (2020/2238(INS)) (B9-0368/2020);

—   Az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezése
Jelentés az Európai Központi Bank Igazgatósága egy tagjának kinevezéséről szóló tanácsi ajánlásról [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

A Parlament szavazást tart a sürgősségi eljárás alkalmazására irányuló alábbi kérelmekről (az eljárási szabályzat 163. cikke):

—   Az Unióból Nagy-Britannia és Észak Írország Egyesült Királyságába kivitt, egyes kettős felhasználású termékekre vonatkozó uniós általános exportengedély ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA bizottság;

—   A Covid19-oltóanyagokra és in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre alkalmazandó hozzáadottérték-adóval kapcsolatos, a Covid19-világjárványra adott válaszként hozott átmeneti intézkedések *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - ECON bizottság

A Parlament egyetlen szavazással szavazást tart az alábbiról:

—   Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele: segítség Horvátországnak és Lengyelországnak természeti katasztrófával kapcsolatban, valamint előlegek Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban
Jelentés a Horvátországnak és Lengyelországnak természeti katasztrófával kapcsolatban nyújtandó segítség, valamint a Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban fizetendő előlegek biztosítása céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Olivier Chastel (A9-0221/2020);

—   9/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezet: segítség Horvátországnak, Lengyelországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak
Jelentés az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 9/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, amely a Horvátországnak és Lengyelországnak természeti katasztrófával kapcsolatban nyújtandó segítség, valamint a Horvátországnak, Németországnak, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Portugáliának és Spanyolországnak népegészségügyi szükséghelyzettel kapcsolatban fizetendő előlegek biztosítása céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló javaslatot kíséri [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020);

—   A hajléktalanság arányának csökkentése az Európai Unióban
Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 227. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtotta Dolors Montserrat, a PETI bizottság nevében, a hajléktalanság arányának csökkentéséről az EU-ban (2020/2802(RSP)) (B9-0363/2020);

—   A schengeni rendszer és a Covid19-válság során hozott intézkedések
Állásfoglalási indítvány, az eljárási szabályzat 227. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtotta Dolors Montserrat, a PETI bizottság nevében, a schengeni rendszerről és a Covid19-válság során hozott intézkedésekről (2020/2801(RSP)) (B9-0362/2020).

A szavazás vége: 19.45

A szavazás megkezdődik.

A szavazások eredményét holnap, 2020. november 24-én, kedden, 8.30-kor ismertetik.


15. A vállalkozások és a fogyasztók fenntartható egységes piaca felé (a vita folytatása)

Jelentés a vállalkozások és a fogyasztók fenntarthatóbb egységes piaca felé tett lépésekről [2020/2021(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: David Cormand (A9-0209/2020)

(A vita kezdete: 2020.11.23-i jegyzőkönyv, 13. pont )

Felszólal Vlad-Marius Botoş, Robert Roos, Maria da Graça Carvalho, Adriana Maldonado López, Izaskun Bilbao Barandica, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Sven Simon és Sunčana Glavak.

Felszólal: Didier Reynders (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.11.24-i jegyzőkönyv, 11. pont (módosítások); 2020.11.25-i jegyzőkönyv, 14. pont (zárószavazás)


16. A 2020 utáni időszakra vonatkozó új fogyasztóügyi stratégia felé (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A 2020 utáni időszakra vonatkozó új fogyasztóügyi stratégia felé (2020/2874(RSP))

Didier Reynders (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, és Christel Schaldemose, a(z) S&D képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Ewa KOPACZ alelnök

Felszólal Dita Charanzová, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Jean-Lin Lacapelle, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Anna Cavazzini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Beata Mazurek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, David Cormand, Sandra Pereira, Kris Peeters, Maria Grapini, Rasmus Andresen, Tomislav Sokol, Marc Angel, Claude Gruffat, Antonius Manders, Salvatore De Meo és Tóth Edina.

Felszólal: Didier Reynders.

A vitát berekesztik.


17. A pénzügyi eszközök piacai: a tájékoztatási követelmények, termékirányítási követelmények és pozíciólimitek módosítása a Covid19-világjárvány utáni helyreállítás elősegítése érdekében ***I (vita)

Jelentés a 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek tekintetében, a Covid19-világjárvány utáni helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Markus Ferber előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Mairead McGuinness (a Bizottság tagja).

Felszólal Othmar Karas, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Eero Heinäluoma, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Billy Kelleher, a(z) Renew képviselőcsoport nevében, Joachim Kuhs, a(z) ID képviselőcsoport nevében, Ernest Urtasun, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és José Gusmão, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal Mislav Kolakušić, független, Jonás Fernández, Sven Giegold, Pedro Marques, Aurore Lalucq és Alfred Sant.

Felszólal: Mairead McGuinness.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2020.11.24-i jegyzőkönyv, 11. pont (módosítások); 2020.11.25-i jegyzőkönyv, 14. pont (zárószavazás)


18. A termékbiztonság kérdésének kezelése az egységes piacon (rövid ismertetés)

Jelentés a termékbiztonság kérdésének kezeléséről az egységes piacon [2019/2190(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

Marion Walsmann rövid ismertetést tart.

Felszólal: Mairead McGuinness (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2020.11.24-i jegyzőkönyv, 7. pont (módosítások); 2020.11.25-i jegyzőkönyv, 9. pont (zárószavazás)


19. A médiaszabadság megerősítése: az újságírók védelme Európában, a gyűlöletbeszéd, a dezinformáció és a platformok szerepe (rövid ismertetés)

Jelentés a médiaszabadság megerősítéséről: az újságírók védelme Európában, a gyűlöletbeszéd, a dezinformáció és a platformok szerepe [2020/2009(INI)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

Magdalena Adamowicz rövid ismertetést tart.

Felszólal: Mairead McGuinness (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2020.11.24-i jegyzőkönyv, 11. pont (módosítások); 2020.11.25-i jegyzőkönyv, 14. pont (zárószavazás)


20. Új európai iparstratégia (rövid ismertetés)

Jelentés az Európa ipari jövőjére irányuló hosszú távú stratégiáról [2020/2076(INI)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

Carlo Calenda rövid ismertetést tart.

Felszólal: Mairead McGuinness (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2020.11.25-i jegyzőkönyv, 9. pont .


21. A Covid19-járvány külpolitikai következményei (rövid ismertetés)

Jelentés a Covid19-járvány külpolitikai következményeiről [2020/2111(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

Hilde Vautmans rövid ismertetést tart.

Felszólal: Mairead McGuinness (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2020.11.25-i jegyzőkönyv, 14. pont .


22. A támogatás fejlesztéshatékonyságának és eredményességének javítása (rövid ismertetés)

Jelentés a támogatás fejlesztéshatékonyságának és eredményességének javításáról [2019/2184(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

Tomas Tobé rövid ismertetést tart.

Felszólal: Mairead McGuinness (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2020.11.24-i jegyzőkönyv, 7. pont (módosítások); 2020.11.25-i jegyzőkönyv, 9. pont (zárószavazás)


23. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 194. cikke értelmében a Parlament weboldalán, a képviselők személyes oldalain jelennek meg.

Kivételes jelleggel legfeljebb 400 szavas szavazatindokolások kerülnek elfogadásra.


24. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, és a Parlament internetes oldalán található „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepelnek. Csak tájékoztatási célt szolgálnak, és nem módosítják a plenáris ülésen bejelentett szavazási eredményeket.

A dokumentum a plenáris ülést követően legfeljebb két hétig rendszeresen frissül.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


25. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 659.977/OJMA).


26. Az ülés berekesztése

Az ülést 21.42-kor berekesztik.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Igazoltan távol lévők:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

A Covid19-világjárvánnyal összefüggő okok miatt távszavazási rendszert vezettek be (lásd a szavazásra vonatkozó szabályokról szóló 2004. május 3-i elnökségi határozatot kiegészítő 2020. március 20-i elnökségi határozatot). A szavazáson részt vevő képviselők neve az ülés jegyzőkönyvéhez csatolt, „A név szerinti szavazás eredménye” dokumentumban szerepel, amely a Parlament honlapján elérhető.

Utolsó frissítés: 2021. augusztus 20.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat