Indiċi 
Minuti
XML 115kPDF 267kWORD 72k
It-Tnejn, 23 ta' Novembru 2020 - Brussell
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti
 4.Kompożizzjoni tal-Parlament
 5.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 6.Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Avviż mill-Presidenza
 8.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 79 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 10.Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)
 11.Dokumenti mressqa
 12.Ordni tal-ħidma
 13.Lejn suq uniku aktar sostenibbli għall-impriżi u l-konsumaturi (dibattitu)
 14.Sessjoni ta' votazzjonijiet
 15.Lejn suq uniku aktar sostenibbli għall-impriżi u l-konsumaturi (tkomplija tad-dibattitu)
 16.Lejn Aġenda Ġdida tal-Konsumatur wara l-2020 (dibattitu)
 17.Swieq fi strumenti finanzjarji: emenda tar-rekwiżiti ta' informazzjoni, tar-rekwiżiti tal-governanza tal-prodotti u tal-limiti ta' pożizzjoni għall-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19 ***I (dibattitu)
 18.L-indirizzar tas-sikurezza tal-prodotti fis-Suq Uniku (preżentazzjoni qasira)
 19.Tisħiħ tal-Libertà tal-Media: il-Protezzjoni tal-Ġurnalisti fl-Ewropa, id-Diskors ta' Mibegħda, id-Diżinformazzjoni u r-Rwol tal-Pjattaformi (preżentazzjoni qasira)
 20.Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa (preżentazzjoni qasira)
 21.Il-konsegwenzi tat-tifqigħa tal-COVID-19 għall-politika barranija (preżentazzjoni qasira)
 22.Titjib tal-effikaċja tal-iżvilupp u tal-effiċjenza tal-għajnuna (preżentazzjoni qasira)
 23.Spjegazzjonijiet tal-vot
 24.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 25.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 26.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: David Maria SASSOLI
President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Is-sessjoni li ġiet interrotta nhar il-Ġimgħa, 13 ta' Novembru 2020, tkompliet.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.06.


3. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduti preċedenti

Il-Minuti tas-seduti tad-dati 11 ta' Novembru 2020, 12 ta' Novembru 2020 u 13 ta' Novembru 2020 ġew approvati.


4. Kompożizzjoni tal-Parlament

L-awtoritajiet kompetenti Irlandiżi kkomunikaw l-elezzjoni fil-Parlament Ewropew ta' Colm Markey minflok Mairead McGuinness bħala Membru tal-Parlament, li tiddekorri mid-data 20 ta' Novembru 2020.

Il-Parlament ħa nota tal-elezzjoni tiegħu.

Bi qbil mal-Artikolu 3(2) tar-Regoli ta' Proċedura, sakemm il-kredenzjali tiegħu jkunu vverifikati jew tkun ingħatat deċiżjoni fuq kwalunkwe kontestazzjoni, Colm Markey jieħu postu fil-Parlament u fil-korpi tiegħu u jgawdi mid-drittijiet kollha marbuta ma' din il-kariga, bil-kundizzjoni li qabel ikun għamel id-dikjarazzjoni li ma għandu ebda kariga inkompatibbli ma' dik ta' Membru tal-Parlament Ewropew.


5. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Il-President irċieva mill-Gruppi S&D u Verts/ALE kif ukoll mis-segretarjat tal-Membri mhux affiljati d-deċiżjonijiet li ġejjin li jimmodifikaw il-kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet:

Kumitat ITRE: Andrea Caroppo

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewro-Latino-Amerikana: Alicia Homs Ginel

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni UE-Serbja: Viola Von Cramon-Taubadel minflok Terry Reintke

Dawn id-deċiżjonijiet jibda jkollhom effett mid-data tal-lum.


6. Negozjati qabel l-ewwel qari tal-Parlament (Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar, f'konformità mal-Artikolu 71 tar-Regoli ta' Proċedura, id-deċiżjonijiet tal-Kumitati PECH u ECON li jidħlu f'negozjati interistituzzjonali abbażi tar-rapporti li ġejjin:

—   Kumitat PECH: Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2019/833 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta' Mejju 2019 li jistabbilixxi miżuri ta' konservazzjoni u ta' infurzar li japplikaw fiż-Żona Regolatorja tal-Organizzazzjoni tas-Sajd fl-Atlantiku tal-Majjistral (COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD)). Rapporteur: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020);

—   Kumitat ECON: Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1011 fir-rigward tal-eżenzjoni ta' ċerti parametri referenzjarji tal-kambju ta' pajjiżi terzi u l-iffissar ta' parametri referenzjarji ta' sostituzzjoni minflok ċerti parametri referenzjarji li jkunu se jitwaqqfu (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD)). Rapporteur: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020);

—   Kumitat ECON: Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1129 fir-rigward tal-prospett ta' Rkupru tal-UE u aġġustamenti mmirati għal intermedjarji finanzjarji biex jgħinu l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-0206/2020 – 2020/0155(COD). Rapporteur: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020).

F'konformità mal-Artikolu 71(2) tar-Regoli ta' Proċedura, għadd ta' Membri jew grupp politiku jew gruppi politiċi li jilħqu tal-anqas il-limitu medju jistgħu jitolbu bil-miktub, qabel nofsillejl ta' għada t-Tlieta 24 ta' Novembru 2020, li d-deċiżjonijiet għal dħul f'negozjati jittieħed vot fuqhom.

In-negozjati jistgħu jibdew fi kwalunkwe ħin wara li tkun għaddiet din l-iskadenza jekk ma tkun tressqet l-ebda talba għal votazzjoni fil-Parlament dwar id-deċiżjoni meħuda għal dħul f'negozjati.


7. Avviż mill-Presidenza

Il-President informa li, skont il-konsultazzjoni tagħhom bi qbil mal-Artikolu 234 tar-Regolament Finanzjarju, il-Kumitat AFET, il-Kumitat DEVE u l-Kumitat BUDG ressqu l-pożizzjonijiet komuni tagħhom dwar l-estensjoni tat-tliet fondi fiduċjarji tal-UE, jiġifieri:

—   il-Fond Fiduċjarju Reġjonali tal-Unjoni Ewropea b'reazzjoni għall-kriżi Sirjana (il-Fond Madad), li se jiskadi fl-14 ta' Diċembru 2020;

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Regional Trust Fund in Response of the Syrian Crisis (Madad Trust Fund) established by the Constitutive Agreement on 15 December 2014 between the European Union (represented by the Commission) and Italy and set to expire on 14 December 2020) (dan id-dokument huwa disponibbli biss bl-Ingliż);

—   il-Fond Fiduċjarju tal-UE għar-Repubblika Ċentru-Afrikana (il-Fond Bêkou), li se jiskadi fil-31 ta' Diċembru 2020;

(Joint position of the Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the Union Trust Fund for the Central African Republic (Bêkou Trust Fund), created by Commission decision C(2014)5019 of 11.7.2014 and set to expire on 31 December 2020) (dan id-dokument huwa disponibbli biss bl-Ingliż);

—   il-Fond Fiduċjarju tal-Unjoni Ewropea favur il-Kolombja, li se jiskadi fil-31 ta' Diċembru 2020;

(Joint position of the Committee on Foreign Affairs, Committee on Development and the Committee on Budgets as the competent committees consulted in line with Article 234 of the Financial Regulation (2018/1046) on the extension of the European Union Trust Fund for Colombia established on 12 December 2016 and set to expire on 31 December 2020) (dan id-dokument huwa disponibbli biss bl-Ingliż).

Jekk ma titqajjem l-ebda oġġezzjoni minn grupp politiku jew minn għadd ta' Membri li jilħqu tal-anqas il-limitu baxx fi żmien 24 siegħa wara li jiġu ddikjarati, dawn il-pożizzjonijiet komuni se jkunu uffiċjalment ippreżentati lill-Kummissjoni Ewropea.


8. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 79 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President għarraf li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa 25 ta' Novembru 2020 se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2016/1139 fir-rigward ta' tnaqqis tal-kapaċità tas-sajd fil-Baħar Baltiku, u r-Regolament (UE) Nru 508/2014 fir-rigward tal-waqfien permanenti tal-attivitajiet tas-sajd għall-flotot li jistadu għall-bakkaljaw tal-Baltiku tal-Lvant, il-bakkaljaw tal-Baltiku tal-Punent u l-aringi tal-Baltiku tal-Punent (00041/2020/LEX - C9-0375/2020 - 2019/0246(COD));

- Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2014/UE dwar kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES) (00040/2020/LEX - C9-0374/2020 - 2019/0188(COD));

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi, u li tħassar id-Direttiva 2009/22/KE (00049/2020/LEX - C9-0373/2020 - 2018/0089(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f'materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta' dokumenti) (riformulazzjoni) (00047/2020/LEX - C9-0370/2020 - 2018/0204(COD));

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni tax-xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali (kumpilazzjoni tax-xhieda) (riformulazzjoni) (00046/2020/LEX - C9-0369/2020 - 2018/0203(COD)).


9. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tal-pożizzjonijiet u tar-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjoni parzjali ta' Ottubru I 2020 hija disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.


10. Mistoqsijiet għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsija li ġejja b'talba għal tweġiba orali segwita minn dibattitu ddaħħlet fl-aġenda (Artikolu 136 tar-Regoli ta' Proċedura):

—   O-000070/2020 imressqa minn Bernd Lange, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Rieżami tal-UE dwar il-Politika Kummerċjali (B9-0024/2020).


11. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) minn istituzzjonijiet oħra

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jistabbilixxi programm finanzjarju speċifiku għad-dekummissjonar tal-faċilitajiet nukleari u l-ġestjoni tal-iskart radjuattiv, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1368/2013 (12525/2020 - C9-0363/2020 - 2018/0252(NLE))

irriferut

responsabbli :

ITRE

- Abbozz ta' regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) li jemenda r-Regolament (KEE, Euratom) Nru 1553/89 dwar l-arranġamenti uniformi definittivi għall-ġbir ta' riżorsi proprji li jakkumulaw mit-taxxa tal-valur miżjud (12771/2020 - C9-0364/2020 - 2018/0133(NLE))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

ECON

- Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta' skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook dwar estensjoni tal-Protokoll għall-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Sħubija dwar is-Sajd Sostenibbli bejn l-Unjoni Ewropea u l-Gvern tal-Gżejjer Cook (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE))

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livell minimu ta' taħriġ tal-baħħara (kodifikazzjoni) (COM(2020)0739 - C9-0371/2020 - 2020/0329(COD))
F'konformità mal-Artikoli 145(1) u 146(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

JURI

- Deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim fil-forma ta’ skambju ta' ittri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania dwar l-estensjoni tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta' Sħubija fis-Settur tas-Sajd bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Iżlamika tal-Mauritania, li se jiskadi fil-15 ta' Novembru 2020 (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE))

irriferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, BUDG

2) mill-kumitati parlamentari

2.1) rapporti

- Rapport dwar il-konsegwenzi tat-tifqigħa tal-COVID-19 għall-politika barranija (2020/2111(INI)) - Kumitat AFET - Rapporteur: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

- Rapport dwar it-tisħiħ tal-libertà tal-media: il-protezzjoni tal-ġurnalisti fl-Ewropa, id-diskors ta' mibegħda, id-diżinformazzjoni u r-rwol tal-pjattaformi (2020/2009(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

- Rapport dwar l-indirizzar tas-sigurtà tal-prodotti fis-suq uniku (2019/2190(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

- Rapport Lejn suq uniku aktar sostenibbli għall-impriżi u l-konsumaturi (2020/2021(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: David Cormand (A9-0209/2020)

- Rapport dwar analiżi tal-elezzjonijiet Ewropej (2020/2088(INI)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Pascal Durand (A9-0211/2020)

- Rapport dwar it-titjib tal-effikaċja tal-iżvilupp u tal-effiċjenza tal-għajnuna (2019/2184(INI)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta' aġġustamenti għall-qafas ta' titolizzazzjoni bħala appoġġ għall-irkupru ekonomiku b'reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 (COM(2020)0283 - C9-0208/2020 - 2020/0156(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Othmar Karas (A9-0213/2020)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/2402 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata biex jgħin l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19 (COM(2020)0282 - C9-0207/2020 - 2020/0151(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Paul Tang (A9-0215/2020)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-kwoti tariffarji tal-Unjoni u ta' kwoti oħra tal-importazzjoni (COM(2020)0375 - C9-0274/2020 - 2020/0176(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-eliminazzjoni tad-dazji doganali fuq ċerti prodotti (COM(2020)0496 - C9-0284/2020 - 2020/0253(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Bernd Lange (A9-0217/2020)

- Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew (N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

- Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Kroazja u lill-Polonja fir-rigward ta' diżastru naturali u biex jipprovdi għall-pagament ta' avvanzi lill-Kroazja, lill-Ġermanja, lill-Greċja, lill-Ungerija, lill-Irlanda, lill-Portugall u lil Spanja b'rabta ma' emerġenza tas-saħħa pubblika (COM(2020)0960 - C9-0318/2020 - 2020/0299(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

- Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 9/2020 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdi assistenza lill-Kroazja u lill-Polonja fir-rigward tad-diżastri naturali u jipprovdi għal pagament minn qabel lill-Kroazja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Portugall u Spanja fir-rigward ta' emerġenza tas-saħħa pubblika (12522/2020 - C9-0341/2020 - 2020/0297(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

- Rapport dwar is-sitwazzjoni tad-drittijiet fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport annwali għas-snin 2018-2019 (2019/2199(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Clare Daly (A9-0226/2020)

2.2) rakkomandazzjonijiet għat-tieni qari

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (notifika ta' dokumenti) (riformulazzjoni) (09890/2/2020 - C9-0356/2020 - 2018/0204(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Franco Roberti (A9-0222/2020)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi, u li tħassar id-Direttiva 2009/22/KE (09573/1/2020 - C9-0355/2020 - 2018/0089(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

- ***II Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tar-regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali (kumpilazzjoni ta' xhieda) (riformulazzjoni) (09889/2/2020 - C9-0357/2020 - 2018/0203(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Emil Radev (A9-0225/2020)


12. Ordni tal-ħidma

L-abbozz definittiv tal-aġenda tas-sessjoni plenarja ta' Novembru II 2020 (PE 659.977/PDOJ) tqassam.

Il-President informa li rċieva talbiet għal punt ta' ordni bil-miktub u li se jsejjaħ lill-kelliema fl-ordni kronoloġika li fiha rċieva t-talbiet.

Interventi ta': Sven Simon u Reinhard Bütikofer.

Il-modifiki li ġejjin ġew proposti għall-abbozz definittiv tal-aġenda (Artikolu 158 tar-Regoli ta' Proċedura):

Il-President informa li rċieva żewġ talbiet għall-applikazzjoni tal-proċedura ta' urġenza (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura) biex jiġu adottati, matul din is-seduta, il-fajls li ġejjin:

—   Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni fir-rigward ta' ċerti oġġetti b'użu doppju mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq (punt 56 tal-PDOJ);

—   Miżuri temporanji b'rabta mat-taxxa fuq il-valur miżjud għall-vaċċini tal-COVID-19 u ma' apparat mediku dijanjostiku in vitro b'reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 (punt 57 tal-PDOJ).

Il-President informa wkoll li dawn it-talbiet se jittieħed vot dwarhom matul is-sessjoni ta' votazzjoni tal-lum.

Barra minn hekk, il-President informa li ebda proposta ta' rifjut u ebda emenda ma tressqu skont l-Artikoli 67 u 68 tar-Regoli ta' Proċedura rigward il-pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-ewwel qari hawn taħt:

—   Kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali (punt 41 tal-PDOJ);

—   In-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (punt 65 tal-PDOJ).

L-atti proposti huma għalhekk adottati (P9_TA(2020)0308 u P9_TA(2020)0309).

Wara konsultazzjoni mal-gruppi politiċi, il-President ippropona il-modifika li ġejja għall-abbozz definittiv tal-aġenda:

It-tieni sessjonijiet ta' votazzjoni tat-Tlieta u l-Erbgħa se jinfetħu mit-20.00 sad-21.15.

Il-President fl-aħħar informa li l-votazzjonijiet se jsiru f'sessjonijiet ta' votazzjoni differenti skont in-numru ta' emendi u n-numru ta' talbiet ta' votazzjonijiet maqsuma u votazzjonijiet separati. L-informazzjoni rigward id-distribuzzjoni tal-voti fid-diversi sessjonijiet ta' votazzjoni se tkun disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament taħt l-intestatura "Informazzjoni u dokumenti prijoritarji".

Il-Parlament qabel ma' dawn il-proposti.

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


13. Lejn suq uniku aktar sostenibbli għall-impriżi u l-konsumaturi (dibattitu)

Rapport Lejn suq uniku aktar sostenibbli għall-impriżi u l-konsumaturi [2020/2021(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: David Cormand (A9-0209/2020)

David Cormand ippreżenta r-rapport.

PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

Intervent ta': Didier Reynders (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Martin Hojsík (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Arba Kokalari f'isem il-Grupp PPE, Biljana Borzan f'isem il-Grupp S&D, Sandro Gozi f'isem il-Grupp Renew, Virginie Joron f'isem il-Grupp ID, Anna Cavazzini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Kosma Złotowski f'isem il-Grupp ECR, Anne-Sophie Pelletier f'isem il-Grupp GUE/NGL, Dorien Rookmaker Membru mhux affiljata, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Dita Charanzová, Isabella Tovaglieri, Kim Van Sparrentak, Eugen Jurzyca, Tomislav Sokol, Evelyne Gebhardt, Svenja Hahn, Angelo Ciocca, Beata Mazurek, Edina Tóth u Alex Agius Saliba.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 15 tal-Minuti tad-data 23.11.2020)


14. Sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar:

—   Ħatra ta' Julia Laffranque fil-kumitat stabbilit skont l-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
Proposta għal deċiżjoni mressqa skont l-Artikolu 128 tar-Regoli ta' Proċedura, minn Adrián Vázquez Lázara, f'isem il-Kumitat JURI, dwar il-ħatra ta' Julia Laffranque fil-kumitat stabbilit skont l-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (2020/2238(INS)) (B9-0368/2020);

—   Ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0218/2020).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni dwar it-talbiet għall-applikazzjoni tal-proċedura urġenti (Artikolu 163 tar-Regoli ta' Proċedura):

—   Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni fir-rigward ta' ċerti oġġetti b'użu doppju mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - Kumitat INTA;

—   Miżuri temporanji b'rabta mat-taxxa fuq il-valur miżjud għall-vaċċini tal-COVID-19 u ma' apparat mediku dijanjostiku in vitro b'reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - .Kumitat ECON

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni unika dwar:

—   Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea: assistenza lill-Kroazja u lill-Polonja fir-rigward ta' diżastru naturali u biex jipprovdi għall-pagament ta' avvanzi lill-Kroazja, lill-Ġermanja, lill-Greċja, lill-Ungerija, lill-Irlanda, lill-Portugall u lil Spanja b'rabta ma' emerġenza tas-saħħa pubblika
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Kroazja u lill-Polonja fir-rigward ta' diżastru naturali u biex jipprovdi għall-pagament ta' avvanzi lill-Kroazja, lill-Ġermanja, lill-Greċja, lill-Ungerija, lill-Irlanda, lill-Portugall u lil Spanja b'rabta ma' emerġenza tas-saħħa pubblika [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0221/2020);

—   Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 9/2020: assistenza lill-Kroazja, il-Polonja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Portugall u Spanja
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 9/2020 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdi assistenza lill-Kroazja u lill-Polonja fir-rigward tad-diżastri naturali u jipprovdi għal pagament minn qabel lill-Kroazja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Portugall u Spanja fir-rigward ta' emerġenza tas-saħħa pubblika [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020);

—   L-indirizzar tar-rati ta' persuni mingħajr dar fl-Unjoni Ewropea
Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 227(2) tar-Regoli ta' Proċedura, minn Dolors Montserrat, f'isem il-Kumitat PETI, dwar l-indirizzar tar-rati ta' persuni mingħajr dar fl-Unjoni Ewropea (2020/2802(RSP)) (B9-0363/2020);

—   Is-sistema Schengen u l-miżuri meħuda matul il-kriżi tal-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 227(2) tar-Regoli ta' Proċedura, minn Dolors Montserrat, f'isem il-Kumitat PETI, dwar is-sistema Schengen u l-miżuri meħuda matul il-kriżi tal-COVID-19 (2020/2801(RSP)) (B9-0362/2020).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sa 19.45.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet se jitħabbru għada t-Tlieta 24 ta' Novembru 2020 fit-08.30.


15. Lejn suq uniku aktar sostenibbli għall-impriżi u l-konsumaturi (tkomplija tad-dibattitu)

Rapport Lejn suq uniku aktar sostenibbli għall-impriżi u l-konsumaturi [2020/2021(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: David Cormand (A9-0209/2020)

(Bidu tad-dibattitu: punt 13 tal-Minuti tad-data 23.11.2020)

Interventi ta': Vlad-Marius Botoş, Robert Roos, Maria da Graça Carvalho, Adriana Maldonado López, Izaskun Bilbao Barandica, Ivan Štefanec, Benoît Lutgen, Sven Simon u Sunčana Glavak.

Intervent ta': Didier Reynders (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11 tal-Minuti tad-data 24.11.2020 (emendi); punt 14 tal-Minuti tad-data 25.11.2020 (votazzjoni finali).


16. Lejn Aġenda Ġdida tal-Konsumatur wara l-2020 (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Lejn Aġenda Ġdida tal-Konsumatur wara l-2020 (2020/2874(RSP))

Didier Reynders (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, u Christel Schaldemose f'isem il-Grupp S&D.

PRESIDENZA: Ewa KOPACZ
Viċi President

Interventi ta': Dita Charanzová f'isem il-Grupp Renew, Jean-Lin Lacapelle f'isem il-Grupp ID, Anna Cavazzini f'isem il-Grupp Verts/ALE, Beata Mazurek f'isem il-Grupp ECR, Kateřina Konečná f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques, Vlad-Marius Botoş, David Cormand, Sandra Pereira, Kris Peeters, Maria Grapini, Rasmus Andresen, Tomislav Sokol, Marc Angel, Claude Gruffat, Antonius Manders, Salvatore De Meo u Edina Tóth.

Intervent ta': Didier Reynders.

Id-dibattitu ngħalaq.


17. Swieq fi strumenti finanzjarji: emenda tar-rekwiżiti ta' informazzjoni, tar-rekwiżiti tal-governanza tal-prodotti u tal-limiti ta' pożizzjoni għall-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19 ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE fir-rigward tar-rekwiżiti ta' informazzjoni, tar-rekwiżiti tal-governanza tal-prodotti u tal-limiti ta' pożizzjoni għall-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Markus Ferber (A9-0208/2020)

Markus Ferber ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Mairead McGuinness (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Othmar Karas f'isem il-Grupp PPE, Eero Heinäluoma f'isem il-Grupp S&D, Billy Kelleher f'isem il-Grupp Renew, Joachim Kuhs f'isem il-Grupp ID, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, u José Gusmão f'isem il-Grupp GUE/NGL.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Mislav Kolakušić Membru mhux affiljat, Jonás Fernández, Sven Giegold, Pedro Marques, Aurore Lalucq u Alfred Sant.

Intervent ta': Mairead McGuinness.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 11 tal-Minuti tad-data 24.11.2020 (emendi); punt 14 tal-Minuti tad-data 25.11.2020 (votazzjoni finali).


18. L-indirizzar tas-sikurezza tal-prodotti fis-Suq Uniku (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-indirizzar tas-sigurtà tal-prodotti fis-suq uniku [2019/2190(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

Marion Walsmann għamlet il-preżentazzjoni.

Intervent ta': Mairead McGuinness (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 7 tal-Minuti tad-data 24.11.2020 (emendi); punt 9 tal-Minuti tad-data 25.11.2020 (votazzjoni finali).


19. Tisħiħ tal-Libertà tal-Media: il-Protezzjoni tal-Ġurnalisti fl-Ewropa, id-Diskors ta' Mibegħda, id-Diżinformazzjoni u r-Rwol tal-Pjattaformi (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar it-tisħiħ tal-libertà tal-media: il-protezzjoni tal-ġurnalisti fl-Ewropa, id-diskors ta' mibegħda, id-diżinformazzjoni u r-rwol tal-pjattaformi [2020/2009(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

Magdalena Adamowicz għamlet il-preżentazzjoni.

Intervent ta': Mairead McGuinness (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 11 tal-Minuti tad-data 24.11.2020 (emendi); punt 14 tal-Minuti tad-data 25.11.2020 (votazzjoni finali).


20. Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa [2020/2076(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

Carlo Calenda għamel il-preżentazzjoni.

Intervent ta': Mairead McGuinness (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 9 tal-Minuti tad-data 25.11.2020.


21. Il-konsegwenzi tat-tifqigħa tal-COVID-19 għall-politika barranija (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-konsegwenzi tat-tifqigħa tal-COVID-19 għall-politika barranija [2020/2111(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

Hilde Vautmans għamel il-preżentazzjoni.

Intervent ta': Mairead McGuinness (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 14 tal-Minuti tad-data 25.11.2020.


22. Titjib tal-effikaċja tal-iżvilupp u tal-effiċjenza tal-għajnuna (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar it-titjib tal-effikaċja tal-iżvilupp u tal-effiċjenza tal-għajnuna [2019/2184(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

Tomas Tobé għamel il-preżentazzjoni.

Intervent ta': Mairead McGuinness (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 7 tal-Minuti tad-data 24.11.2020 (emendi); punt 9 tal-Minuti tad-data 25.11.2020 (votazzjoni finali).


23. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


24. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabbra fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


25. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 659.977/OJMA).


26. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 21.42.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Angel Marc, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botoş Vlad-Marius, Boyer Gilles, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Eppink Derk Jan, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Geese Alexandra, Geier Jens, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, Lutgen Benoît, McAllister David, Maldeikienė Aušra, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Peeters Kris, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Regner Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Riquet Dominique, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță Nicolae, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Van Sparrentak Kim, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zambelli Stefania, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Skużati:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.

Aġġornata l-aħħar: 20 ta' Awwissu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza