Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2020/0805(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A9-0218/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2020 - 2

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0311

Protokoll
XML 14k
Teisipäev, 24. november 2020 - Brüssel

2. Hääletustulemuste teatavaks tegemine

Istungi juhataja luges ette hääletuse tulemused

Julia Laffranque´i nimetamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks
Otsuse ettepanek B9-0368/2020 [2020/2238(INS)]

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

OTSUSE ETTEPANEK: JULIA LAFFRANQUE´i AMETISSE NIMETAMINE

Vastu võetud (P9_TA(2020)0310)

(Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 3)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (24.11.2020 protokollilisa 1)

Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine
Raport, mis käsitleb nõukogu soovitust Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)
(Salajane hääletus (kodukorra artikli 191 lõige 1))

OTSUSE ETTEPANEK: FRANK ELDERSONI AMETISSE NIMETAMINE

Vastu võetud (P9_TA(2020)0311)

(Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 4)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (24.11.2020 protokollilisa 2)

Liidu üldine ekspordiluba teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA-komisjon

KIIRELOOMULISE MENETLUSE KOHALDAMISE TAOTLUS

Nimelisel hääletusel (679 poolt, 9 vastu, 4 erapooletut) otsustati kohaldada kiirmenetlust.

COVID-19 vaktsiinide ja in vitro diagnostika meditsiiniseadmete suhtes kohaldatavad ajutised käibemaksumeetmed COVID-19 pandeemiale reageerimiseks *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - .ECON-komisjon

KIIRELOOMULISE MENETLUSE KOHALDAMISE TAOTLUS

Nimelisel hääletusel (684 poolt, 2 vastu, 6 erapooletut) otsustati kohaldada kiirmenetlust.

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtt abi andmiseks Horvaatiale ja Poolale seoses loodusõnnetustega ning ettemaksete tegemiseks Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Kreekale, Portugalile, Saksamaale ja Ungarile seoses rahvatervise hädaolukorraga
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta, et aidata Horvaatiat ja Poolat seoses looduskatastroofiga ning teha Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Kreekale, Portugalile, Saksamaale ja Ungarile ettemakseid seoses rahvatervise hädaolukorraga [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav parlamendi koosseisu häälteenamus ja 3/5 antud häältest)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0312)
(Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 5)

2020. aasta paranduseelarve projekt nr 9: abi andmine Horvaatiale, Poolale, Saksamaale, Kreekale, Ungarile, Iirimaale, Portugalile ja Hispaaniale
Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2020. aasta paranduseelarve projekti nr 9/2020 kohta, mis on lisatud ettepanekule Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta toetuse maksmiseks Horvaatiale ja Poolale seoses neis riikides aset leidnud loodusõnnetusega ning ettemaksete tegemise võimaldamiseks Horvaatiale, Saksamaale, Kreekale, Ungarile, Iirimaale, Portugalile ja Hispaaniale seoses rahvatervise hädaolukorraga [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0313)
(Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 6)

Kodutuse määra vähendamine Euroopa Liidus
Resolutsiooni ettepanek B9-0363/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0314)
(Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 7)

Schengeni süsteem ja COVID-19 kriisi ajal võetud meetmed
Resolutsiooni ettepanek B9-0362/2020

(Nõutav lihthäälteenamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P9_TA(2020)0315)
(Üksikasjad dokumendis „Hääletuste tulemused" - 23., 24., 25. ja 26. novembri 2020. aasta hääletuste lisa, punkt 8)

(Istung katkestati kell08.32.)

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika