Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0805(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A9-0218/2020

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2020 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0311

Protokolas
XML 14k
Antradienis, 2020 m. lapkričio 24 d. - Briuselis

2. Balsavimo rezultatų paskelbimas

Pirmininkė paskelbė balsavimo rezultatus:

Julios Laffranque skyrimas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 255 straipsniu įsteigto komiteto nare
Pasiūlymas dėl sprendimo B9-0368/2020 [2020/2238(INS)]

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalis))

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO: JULIOS LAFFRANQUE PASKYRIMAS

Priimta (P9_TA(2020)0310).

(Balsavimo rezultatai: 2020 m. lapkričio 23, 24, 25 ir 26 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 3)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2020 11 24 protokolo 1 priedas)

Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimas
Pranešimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Slaptas balsavimas (Darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnio 1 dalis))

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO: FRANKO ELDERSONO PASKYRIMAS

Priimta (P9_TA(2020)0311).

(Balsavimo rezultatai: 2020 m. lapkričio 23, 24, 25 ir 26 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 4)
Balsavusių Parlamento narių sąrašas pridedamas prie šio protokolo (2020 11 24 protokolo 2 priedas)

Sąjungos bendrasis tam tikrų dvejopo naudojimo prekių eksporto iš Sąjungos į Jungtinę Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystę leidimas ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA komitetas

PRAŠYMAS TAIKYTI SKUBOS TVARKĄ

Po vardinio balsavimo (679 balsavo už, 9 – prieš, 4 susilaikė) nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Laikinos priemonės, susijusios su pridėtinės vertės mokesčiu COVID-19 vakcinoms ir in vitro diagnostikos medicinos priemonėms dėl COVID-19 pandemijos *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - .ECON komitetas

PRAŠYMAS TAIKYTI SKUBOS TVARKĄ

Po vardinio balsavimo (684 balsavo už, 2 – prieš, 6 susilaikė) nuspręsta taikyti skubos tvarką.

Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas: pagalba Kroatijai ir Lenkijai dėl gaivalinės nelaimės ir avansai Airijai, Graikijai, Ispanijai, Kroatijai, Portugalijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos
Pranešimas pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Kroatijai ir Lenkijai dėl gaivalinės nelaimės ir numatyti išteklių avansams Airijai, Graikijai, Ispanijai, Kroatijai, Portugalijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos mokėti [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

(Pasiūlymui dėl rezoliucijos priimti reikalinga visų Parlamento narių balsų dauguma ir 3/5 balsavusiųjų dauguma)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0312).
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. lapkričio 23, 24, 25 ir 26 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 5)

Taisomojo biudžeto Nr. 9/2020 projektas: pagalba Airijai, Graikijai, Ispanijai, Kroatijai, Lenkijai, Portugalijai, Vengrijai ir Vokietijai
Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 9/2020 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Kroatijai ir Lenkijai dėl gaivalinės nelaimės ir numatyti išteklių avansams mokėti Airijai, Graikijai, Ispanijai, Kroatijai, Portugalijai, Vengrijai ir Vokietijai dėl ekstremaliosios visuomenės sveikatos situacijos [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0313).
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. lapkričio 23, 24, 25 ir 26 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 6)

Benamystės lygio mažinimas Europos Sąjungoje
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0363/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0314).
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. lapkričio 23, 24, 25 ir 26 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 7)

Šengeno sistema ir priemonės, kurių imtasi per COVID-19 krizę
Pasiūlymas dėl rezoliucijos B9-0362/2020

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P9_TA(2020)0315).
(Balsavimo rezultatai: 2020 m. lapkričio 23, 24, 25 ir 26 d. priedo „Balsavimo rezultatai“ punktas 8)

(Posėdis sustabdytas 08.32 val.)

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 20 d.Teisinė informacija - Privatumo politika