Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0805(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A9-0218/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/11/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0311

Notulen
XML 14k
Dinsdag 24 november 2020 - Brussel

2. Bekendmaking van de uitslag van de stemming

De Voorzitter leest de uitslag van de stemming voor:

Voordracht van Julia Laffranque als lid van het comité dat is opgericht overeenkomstig artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Ontwerpbesluit B9-0368/2020 [2020/2238(INS)]

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

ONTWERPBESLUIT: BENOEMING VAN JULIA LAFFRANQUE

Aangenomen (P9_TA(2020)0310)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 3)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 1 van de notulen van 24.11.2020)

Benoeming van Frank Elderson tot lid van de directie van de Europese Centrale Bank
Verslag over de aanbeveling van de Raad over de benoeming van een lid van de directie van de Europese Centrale Bank [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

(Gewone meerderheid)
(Geheime stemming (artikel 191, lid 1, van het Reglement))

ONTWERPBESLUIT: BENOEMING VAN FRANK ELDERSON

Aangenomen (P9_TA(2020)0311)

(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 4)
De lijst van deelnemers aan de stemming gaat als bijlage bij deze notulen (bijlage 2 van de notulen van 24.11.2020)

Verlening van een uniale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik uit de Unie naar het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - commissie INTA

VERZOEK OM TOEPASSING VAN DE URGENTIEPROCEDURE

Bij HS (679 voor, 9 tegen, 4 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Tijdelijke maatregelen met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde voor COVID-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek als respons op de COVID-19-pandemie *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - commissie ECON

VERZOEK OM TOEPASSING VAN DE URGENTIEPROCEDURE

Bij HS (684 voor, 2 tegen, 6 onthoudingen), wordt besloten tot toepassing van de urgentieprocedure.

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de betaling van voorschotten aan Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis
Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de betaling van voorschotten aan Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

(Voor de goedkeuring van de ontwerpresolutie vereiste meerderheid van de leden van het Parlement en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0312)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 5)

Gewijzigde begroting nr. 9/2020: bijstand aan Kroatië, Polen, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Kroatië, Portugal en Spanje
Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 9 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 bij het voorstel betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Kroatië en Polen in verband met een natuurramp en voor de betaling van voorschotten aan Kroatië, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Portugal en Spanje naar aanleiding van een volksgezondheidscrisis [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0313)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 6)

Het terugdringen van dakloosheidspercentages in de Europese Unie
Ontwerpresolutie B9-0363/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0314)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 7)

Het Schengensysteem en de tijdens de COVID-19-crisis genomen maatregelen
Ontwerpresolutie B9-0362/2020

(Gewone meerderheid)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij enkele stemming (P9_TA(2020)0315)
(Bijzonderheden stemming: bijlage “Stemmingsuitslagen” van 23, 24, 25 en 26 november 2020, punt 8)

(De vergadering wordt om 8.32 uur geschorst.)

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid