Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0805(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A9-0218/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 24/11/2020 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0311

Proces-verbal
XML 14k
Marţi, 24 noiembrie 2020 - Bruxelles

2. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării:

Numirea Juliei Laffranque în comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Propunere de decizie B9-0368/2020 [2020/2238(INS)]

(Majoritate simplă)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])

PROPUNERE DE DECIZIE: NUMIRE DE JULIA LAFFRANQUE

Adoptat (P9_TA(2020)0310)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 3)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 24.11.2020)

Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
Raport privind recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

(Majoritate simplă)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])

PROPUNERE DE DECIZIE: NUMIREA LUI FRANK ELDERSON

Adoptat (P9_TA(2020)0311)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 4)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 al PV din 24.11.2020)

Autorizația generală de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA

CERERE DE APLICARE A PROCEDURII DE URGENȚĂ

Prin AN (679 pentru, 9 împotrivă, 4 abțineri), procedura de urgența a fost adoptată.

Măsuri temporare privind taxa pe valoarea adăugată aplicabilă vaccinurilor împotriva COVID-19 și dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, ca răspuns la pandemia de COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - ECON

CERERE DE APLICARE A PROCEDURII DE URGENȚĂ

Prin AN (684 pentru, 2 împotrivă, 6 abțineri), procedura de urgența a fost adoptată.

Mobilizarea Fondului european de solidaritate în vederea furnizării de asistență Croației și Poloniei în legătură cu o catastrofă naturală și a efectuării unor plăți în avans către Croația, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și Spania în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Croației și Poloniei în legătură cu o catastrofă naturală și a efectuării unor plăți în avans către Croația, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și Spania în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate necesare pentru adoptarea propunerii de rezoluție)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0312)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 5)

Bugetul rectificativ nr. 9 la bugetul general 2020: asistență pentru Croația, Polonia, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și Spania
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 9/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Croației și Poloniei în legătură cu unele dezastre naturale și a efectuării unor plăți în avans către Croația, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și Spania în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0313)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 6)

Reducerea numărului de persoane fără adăpost din Uniunea Europeană
Propunere de rezoluție B9-0363/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0314)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 7)

Sistemul Schengen și măsurile luate în timpul crizei COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0362/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0315)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul8)

(Ședința a fost suspendată la 8.32.)

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate