Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0805(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A9-0218/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2020 - 2

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0311

Zápisnica
XML 14k
Utorok, 24. novembra 2020 - Brusel

2. Oznámenie výsledkov hlasovania

Predsedajúca oznámila výsledky hlasovania:

Vymenovanie Julie Laffranqueovej do výboru zriadeného podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Návrh rozhodnutia B9-0368/2020 (2020/2238(INS))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

NÁVRH ROZHODNUTIA: VYMENOVANIE JULIE LAFFRANQUEOVEJ

Prijatý (P9_TA(2020)0310)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23., 24., 25. a 26. novembra 2020, bod 3)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 24.11.2020)

Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky
Správa o odporúčaní Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Tajné hlasovanie (článok 191 ods. 1 rokovacieho poriadku))

NÁVRH ROZHODNUTIA: VYMENOVANIE FRANKA ELDERSONA

Prijatý (P9_TA(2020)0311)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23., 24., 25. a 26. novembra 2020, bod 4)
Zoznam poslancov je uevdený v prílohe zápisnice (príloha 2 zápisnice zo dňa 24.11.2020)

Všeobecné povolenie Únie na vývoz určitých položiek s dvojakým použitím z Únie do Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] – výbor INTA

ŽIADOSŤ O POUŽITIE POSTUPU PRE NALIEHAVÉ PRÍPADY

HPM (679 za, 9 proti, 4 sa zdržali), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Dočasné opatrenia týkajúce sa dane z pridanej hodnoty uplatniteľnej na vakcíny proti COVID-19 a na diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro pre COVID-19, prijaté v reakcii na pandémiu COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] – výbor ECON

ŽIADOSŤ O POUŽITIE POSTUPU PRE NALIEHAVÉ PRÍPADY

HPM (684 za, 2 proti, 6 sa zdržalo), bolo rozhodnuté o použití naliehavého postupu.

Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie: pomoc Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a zálohy pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia
Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a poskytnutia zálohových platieb pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajca: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

(na prijatie návrhu uznesenia potrebná väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu a 3/5 odovzdaných hlasov )

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0312)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23., 24., 25. a 26. novembra 2020, bod 5)

Návrh opravného rozpočtu č. 9/2020: pomoc Grécku, Chorvátsku, Írsku, Maďarsku, Nemecku, Portugalsku a Španielsku
Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 9/2020 na rozpočtový rok 2020 sprevádzajúcemu návrh na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Chorvátsku a Poľsku v súvislosti so živelnou pohromou a poskytnutia zálohových platieb pre Grécko, Chorvátsko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko a Španielsko v súvislosti so závažným ohrozením verejného zdravia [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Výbor pre rozpočet. Spravodajkyňa: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0313)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23., 24., 25. a 26. novembra 2020, bod 6)

Riešenie miery bezdomovectva v Európskej únii
Návrh uznesenia B9-0363/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0314)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23., 24., 25. a 26. novembra 2020, bod 7)

Schengenský systém a opatrenia, ktoré boli zavedené počas krízy vyvolanej ochorením COVID-19
Návrh uznesenia B9-0362/2020

(Potrebná jednoduchá väčšina)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P9_TA(2020)0315)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“ z 23., 24., 25. a 26. novembra 2020, bod 8)

(Rokovanie bolo prerušené o 08.32 h.)

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia