Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Heidi HAUTALA
Αντιπρόεδρος

3. Επανάληψη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 8.46.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου