Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
XML 5k
Tirsdag den 24. november 2020 - Bruxelles

7. Første afstemningsrunde
CRE

Parlamentet gik over til afstemningen om ændringsforslagene til:

—   Markeder for finansielle instrumenter: Ændring af oplysningskrav, produktstyringskrav og positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien ***I
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2014/65/EU for så vidt angår oplysningskrav, produktstyring og positionslofter med henblik på at bidrage til genopretningen efter covid-19-pandemien [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Markus Ferber (A9-0208/2020)

—   På vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere
Betænkning På vej mod et mere bæredygtigt indre marked for virksomheder og forbrugere [2020/2021(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: David Cormand (A9-0209/2020)

—   Håndtering af produktsikkerhed i det indre marked
Betænkning om håndtering af produktsikkerhed i det indre marked [2019/2190(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

—   Styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister i Europa, hadefuld tale, desinformation og platformenes rolle
Betænkning om styrkelse af mediefrihed: beskyttelse af journalister i Europa, hadefuld tale, desinformation og platformenes rolle [2020/2009(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

—   Øget udviklings- og bistandseffektivitet
Betænkning om øget udviklings- og bistandseffektivitet [2019/2184(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Afstemningen ville være åben til kl. 12.15.

Afstemningen gennemførtes.

Afstemningsresultaterne ville blive bekendtgjort kl. 15.00.

Seneste opdatering: 20. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik