Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2088(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0211/2020

Ingivna texter :

A9-0211/2020

Debatter :

PV 24/11/2020 - 6
PV 24/11/2020 - 8
CRE 24/11/2020 - 6
CRE 24/11/2020 - 8

Omröstningar :

PV 25/11/2020 - 2
PV 26/11/2020 - 2

Antagna texter :

P9_TA(2020)0327

Protokoll
XML 5k
Tisdagen den 24 november 2020 - Bryssel

8. Utvärdering av valet till Europaparlamentet (fortsättning på debatten)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om utvärdering av valet till Europaparlamentet [2020/2088(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(Början på debatten: punkt 6 i protokollet av den 24.11.2020)

Talare: Sandro Gozi för Renew-gruppen, Gerolf Annemans för ID-gruppen, Damian Boeselager för Verts/ALE-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Leila Chaibi för GUE/NGL-gruppen, Carles Puigdemont i Casamajó, grupplös, Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Diana Riba i Giner, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Vladimír Bilčík, Pedro Silva Pereira, Gunnar Beck, Daniel Freund och Geert Bourgeois.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Sven Simon, Gabriele Bischoff, Peter Kofod, Hermann Tertsch, Loránt Vincze, Katarina Barley, Helmut Geuking, Karlo Ressler, Zbigniew Kuźmiuk, Pernille Weiss, László Trócsányi, Riho Terras och Charles Goerens.

Talare: Věra Jourová (vice ordförande för kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18 i protokollet av den 24.11.2020 (ändringsförslag), punkt 18 i protokollet av den 25.11.2020 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy