Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2761(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-000070/2020 (B9-0024/2020)

Debatter :

PV 24/11/2020 - 9
CRE 24/11/2020 - 9

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 5k
Tisdagen den 24 november 2020 - Bryssel

9. Översyn av EU:s handelspolitik (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Fråga för muntligt besvarande O-000070/2020 från Bernd Lange, för INTA-utskottet, till kommissionen: Översyn av EU:s handelspolitik (B9-0024/2020)

Bernd Lange utvecklade frågan.

Valdis Dombrovskis (verkställande vice ordförande för kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Christophe Hansen för PPE-gruppen, Kathleen Van Brempt för S&D-gruppen, Barry Andrews för Renew-gruppen, Saskia Bricmont för Verts/ALE-gruppen, Geert Bourgeois för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Daniel Caspary, Margarida Marques, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel, Jörgen Warborn, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Gabriel Mato, Agnes Jongerius, Dita Charanzová, Enikő Győri, Miapetra Kumpula-Natri, Svenja Hahn, Cláudia Monteiro de Aguiar, Łukasz Kohut och Jérémy Decerle.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 136.5 i arbetsordningen):

—   Bernd Lange, för INTA-utskottet, om översynen av EU:s handelspolitik (2020/2761(RSP)) (B9-0370/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10 i protokollet av den 26.11.2020 (ändringsförslag), punkt 16 i protokollet av den 26.11.2020 (slutomröstning).

(Sammanträdet avbröts kl. 12.55.)

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy