Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2009(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A9-0205/2020

Разисквания :

PV 23/11/2020 - 19
CRE 23/11/2020 - 19

Гласувания :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14

Приети текстове :

P9_TA(2020)0320

Протокол
XML 11k
Вторник, 24 ноември 2020 г. - Брюксел

11. Обявяване на резултатите от гласуването

Председателят прочете резултатите от гласуването:

Пазари на финансови инструменти: изменение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 ***I
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/65/ЕС по отношение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0317)
Подробно гласуване: приложение "Резултати от гласуванията" от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 10)

Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите
Доклад "Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите" [2020/2021(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: David Cormand (A9-0209/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0318)
Подробно гласуване: приложение "Резултати от гласуванията" от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 11)

Предприемане на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар
Доклад относно предприемането на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар [2019/2190(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0319)
Подробно гласуване: приложение "Резултати от гласуванията" от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 12)

Укрепване на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите
Доклад относно укрепването на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите [2020/2009(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (група ID)

Отхвърля се

Подробно гласуване: приложение "Резултати от гласуванията" от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 13)

Повишаване на ефективността на развитието и на помощта
Доклад относно повишаването на ефективността на развитието и на ефикасността на помощта [2019/2184(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2020)0323)
Подробно гласуване: приложение "Резултати от гласуванията" от 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г., точка 16)

(Заседанието беше прекъснато в 15.06 ч.)

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност