Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2009(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A9-0205/2020

Debatter :

PV 23/11/2020 - 19
CRE 23/11/2020 - 19

Omröstningar :

PV 24/11/2020 - 11
PV 25/11/2020 - 14

Antagna texter :

P9_TA(2020)0320

Protokoll
XML 8k
Tisdagen den 24 november 2020 - Bryssel

11. Tillkännagivande av omröstningsresultat

Talmannen läste upp omröstningsresultaten:

Marknader för finansiella instrument: ändring av informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin ***I
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU vad gäller informationskrav, produktstyrning och positionslimiter för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0317)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 10)

En mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter
Betänkande om en mer hållbar inre marknad för företag och konsumenter [2020/2021(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: David Cormand (A9-0209/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0318)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 11)

Produktsäkerhet på den inre marknaden
Betänkande om produktsäkerhet på den inre marknaden [2019/2190(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0319)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 12)

Stärka mediefriheten: skydd för journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll
Betänkande om att stärka mediefriheten: skydd för journalister i Europa, hatpropaganda, desinformation och plattformarnas roll [2020/2009(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ALTERNATIVT FÖRSLAG TILL RESOLUTION (ID-gruppen)

Förkastades

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 13)

Förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet
Betänkande om förbättrad utvecklings- och biståndseffektivitet [2019/2184(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(enkel majoritet erfordrades)

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Se Antagna Texter (P9_TA(2020)0323)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat" från den 23, 24, 25 och 26 november 2020, punkt 16)

(Sammanträdet avbröts kl. 15.06.)

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy