Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2844(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B9-0355/2020

Разисквания :

PV 24/11/2020 - 13
CRE 24/11/2020 - 13

Гласувания :

PV 26/11/2020 - 2
PV 26/11/2020 - 16

Приети текстове :

P9_TA(2020)0332

Протокол
XML 12k
Вторник, 24 ноември 2020 г. - Брюксел

13. Ескалация на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешна необходимост от възобновяване на преговорите (разискване)
CRE

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Ескалация на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешна необходимост от възобновяване на преговорите (2020/2844(RSP))

Josep Borrell (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказаха се Michael Gahler, от името на групата PPE, Nacho Sánchez Amor, от името на групата S&D, Katalin Cseh, от името на групата Renew, Nicolas Bay, от името на групата ID, Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Giorgos Georgiou, от името на групата GUE/NGL, Márton Gyöngyösi, независим член на ЕП, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Dorien Rookmaker, David McAllister, Tonino Picula, Илхан Кючюк, Roman Haider, Joachim Stanisław Brudziński и Ioannis Lagos.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta METSOLA

заместник-председател

Изказаха се Vangelis Meimarakis, Costas Mavrides, Filip De Man, Arnaud Danjean, Nikos Androulakis, Jordan Bardella, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White и Peter van Dalen.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 132, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Giorgos Georgiou, от името на групата GUE/NGL, относно ескалацията на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешната необходимост от възобновяване на преговорите (2020/2844(RSP)) (B9-0355/2020);

—   Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Harald Vilimsky и Marco Zanni, от името на групата ID, относно ескалацията на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешната необходимост от възобновяване на преговорите (2020/2844(RSP)) (B9-0356/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Thomas Waitz, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield и Ernest Urtasun, от името на групата Verts/ALE, относно ескалацията на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешната необходимост от възобновяване на преговорите (2020/2844(RSP)) (B9-0357/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula и Nacho Sánchez Amor, от името на групата S&D, относно ескалацията на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешната необходимост от възобновяване на преговорите (2020/2844(RSP)) (B9-0358/2020);

—   Anna Fotyga, от името на групата ECR, относно ескалацията на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешната необходимост от възобновяване на преговорите (2020/2844(RSP)) (B9-0359/2020);

—   Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно ескалацията на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешната необходимост от възобновяване на преговорите (2020/2844(RSP)) (B9-0360/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver и Sandra Kalniete, от името на групата PPE, относно ескалацията на напрежението във „Вароша“ след незаконните действия на Турция и спешната необходимост от възобновяване на преговорите (2020/2844(RSP)) (B9-0361/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 2 от протокола от 26.11.2020 г. (изменения); точка 16 от протокола от 26.11.2020 г. (окончателно гласуване).

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност