Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2844(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0355/2020

Keskustelut :

PV 24/11/2020 - 13
CRE 24/11/2020 - 13

Äänestykset :

PV 26/11/2020 - 2
PV 26/11/2020 - 16

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0332

Pöytäkirja
XML 10k
Tiistai 24. marraskuuta 2020 - Bryssel

13. Jännitteiden lisääntyminen Varoshassa Turkin laittomien toimien johdosta ja tarve käynnistää neuvottelut pikaisesti uudelleen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Jännitteiden lisääntyminen Varoshassa Turkin laittomien toimien johdosta ja tarve käynnistää neuvottelut pikaisesti uudelleen (2020/2844(RSP))

Josep Borrell (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Nacho Sánchez Amor S&D-ryhmän puolesta, Katalin Cseh Renew-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ID-ryhmän puolesta, Sergey Lagodinsky Verts/ALE-ryhmän puolesta, Angel Dzhambazki ECR-ryhmän puolesta, Giorgos Georgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Márton Gyöngyösi, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Dorien Rookmaker, David McAllister, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Roman Haider, Joachim Stanisław Brudziński ja Ioannis Lagos.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta METSOLA

Puheenvuorot: Vangelis Meimarakis, Costas Mavrides, Filip De Man, Arnaud Danjean, Nikos Androulakis, Jordan Bardella, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White ja Peter van Dalen.

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Giorgos Georgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta jännitteiden lisääntymisestä Varoshassa Turkin laittomien toimien johdosta ja tarpeesta käynnistää neuvottelut pikaisesti uudelleen (2020/2844(RSP)) (B9-0355/2020)

—   Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Harald Vilimsky ja Marco Zanni ID-ryhmän puolesta jännitteiden lisääntymisestä Varoshassa Turkin laittomien toimien johdosta ja tarpeesta käynnistää neuvottelut pikaisesti uudelleen (2020/2844(RSP)) (B9-0356/2020)

—   Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Thomas Waitz, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield ja Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta jännitteiden lisääntymisestä Varoshassa Turkin laittomien toimien johdosta ja tarpeesta käynnistää neuvottelut pikaisesti uudelleen (2020/2844(RSP)) (B9-0357/2020)

—   Kati Piri, Tonino Picula ja Nacho Sánchez Amor S&D-ryhmän puolesta jännitteiden lisääntymisestä Varoshassa Turkin laittomien toimien johdosta ja tarpeesta käynnistää neuvottelut pikaisesti uudelleen (2020/2844(RSP)) (B9-0358/2020)

—   Anna Fotyga ECR-ryhmän puolesta jännitteiden lisääntymisestä Varoshassa Turkin laittomien toimien johdosta ja tarpeesta käynnistää neuvottelut pikaisesti uudelleen (2020/2844(RSP)) (B9-0359/2020)

—   Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță ja Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta jännitteiden lisääntymisestä Varoshassa Turkin laittomien toimien johdosta ja tarpeesta käynnistää neuvottelut pikaisesti uudelleen (2020/2844(RSP)) (B9-0360/2020)

—   Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver ja Sandra Kalniete PPE-ryhmän puolesta jännitteiden lisääntymisestä Varoshassa Turkin laittomien toimien johdosta ja tarpeesta käynnistää neuvottelut pikaisesti uudelleen (2020/2844(RSP)) (B9-0361/2020).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.11.2020, kohta 2 (tarkistukset), istunnon pöytäkirja 26.11.2020, kohta 16 (lopullinen äänestys).

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö