Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2844(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B9-0355/2020

Debaty :

PV 24/11/2020 - 13
CRE 24/11/2020 - 13

Głosowanie :

PV 26/11/2020 - 2
PV 26/11/2020 - 16

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0332

Protokół
XML 10k
Wtorek, 24 listopada 2020 r. - Bruksela

13. Eskalacja napięć w Waroszy w następstwie nielegalnych działań Turcji i pilna potrzeba wznowienia rozmów (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Eskalacja napięć w Waroszy w następstwie nielegalnych działań Turcji i pilna potrzeba wznowienia rozmów (2020/2844(RSP))

Josep Borrell (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Nacho Sánchez Amor w imieniu grupy S&D, Katalin Cseh w imieniu grupy Renew, Nicolas Bay w imieniu grupy ID, Sergey Lagodinsky w imieniu grupy Verts/ALE, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Giorgos Georgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Márton Gyöngyösi niezrzeszony, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Dorien Rookmaker, David McAllister, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Roman Haider, Joachim Stanisław Brudziński i Ioannis Lagos.

PRZEWODNICTWO: Roberta METSOLA

wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Vangelis Meimarakis, Costas Mavrides, Filip De Man, Arnaud Danjean, Nikos Androulakis, Jordan Bardella, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White i Peter van Dalen.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Giorgos Georgiou, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie eskalacji napięć w Waroszy w związku z nielegalnymi działaniami Turcji oraz pilnej potrzeby wznowienia rozmów (2020/2844(RSP)) (B9-0355/2020);

—   Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Harald Vilimsky i Marco Zanni, w imieniu grupy ID, w sprawie eskalacji napięć w Waroszy w związku z nielegalnymi działaniami Turcji oraz pilnej potrzeby wznowienia rozmów (2020/2844(RSP)) (B9-0356/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Thomas Waitz, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield i Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie eskalacji napięć w Waroszy w związku z nielegalnymi działaniami Turcji oraz pilnej potrzeby wznowienia rozmów (2020/2844(RSP)) (B9-0357/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula i Nacho Sánchez Amor, w imieniu grupy S&D, w sprawie eskalacji napięć w Waroszy w związku z nielegalnymi działaniami Turcji oraz pilnej potrzeby wznowienia rozmów (2020/2844(RSP)) (B9-0358/2020);

—   Anna Fotyga, w imieniu grupy ECR, w sprawie eskalacji napięć w Waroszy w związku z nielegalnymi działaniami Turcji oraz pilnej potrzeby wznowienia rozmów (2020/2844(RSP)) (B9-0359/2020);

—   Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță i Hilde Vautmans, w imieniu grupy Renew, w sprawie eskalacji napięć w Waroszy w związku z nielegalnymi działaniami Turcji oraz pilnej potrzeby wznowienia rozmów (2020/2844(RSP)) (B9-0360/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver i Sandra Kalniete, w imieniu grupy PPE, w sprawie eskalacji napięć w Waroszy w związku z nielegalnymi działaniami Turcji oraz pilnej potrzeby wznowienia rozmów (2020/2844(RSP)) (B9-0361/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 2 protokołu z dnia 26.11.2020 r. (poprawki); pkt 16 protokołu z dnia 26.11.2020 r. (głosowanie końcowe).

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności