Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2844(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B9-0355/2020

Debatter :

PV 24/11/2020 - 13
CRE 24/11/2020 - 13

Omröstningar :

PV 26/11/2020 - 2
PV 26/11/2020 - 16

Antagna texter :

P9_TA(2020)0332

Protokoll
XML 10k
Tisdagen den 24 november 2020 - Bryssel

13. Ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av återupptagna samtal (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av återupptagna samtal (2020/2844(RSP))

Josep Borrell (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Nacho Sánchez Amor för S&D-gruppen, Katalin Cseh för Renew-gruppen, Nicolas Bay för ID-gruppen, Sergey Lagodinsky för Verts/ALE-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Giorgos Georgiou för GUE/NGL-gruppen, Márton Gyöngyösi, grupplös, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Dorien Rookmaker, David McAllister, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Roman Haider, Joachim Stanisław Brudziński och Ioannis Lagos.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta METSOLA
Vice talman

Talare: Vangelis Meimarakis, Costas Mavrides, Filip De Man, Arnaud Danjean, Nikos Androulakis, Jordan Bardella, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White och Peter van Dalen.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Giorgos Georgiou, för GUE/NGL-gruppen, om ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av återupptagna samtal (2020/2844(RSP)) (B9-0355/2020);

—   Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Harald Vilimsky och Marco Zanni, för ID-gruppen, om ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av återupptagna samtal (2020/2844(RSP)) (B9-0356/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Thomas Waitz, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, om ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av återupptagna samtal (2020/2844(RSP)) (B9-0357/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula och Nacho Sánchez Amor, för S&D-gruppen, om ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av återupptagna samtal (2020/2844(RSP)) (B9-0358/2020);

—   Anna Fotyga, för ECR-gruppen, om ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av återupptagna samtal (2020/2844(RSP)) (B9-0359/2020);

—   Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță och Hilde Vautmans, för Renew-gruppen, om ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av återupptagna samtal (2020/2844(RSP)) (B9-0360/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver och Sandra Kalniete, för PPE-gruppen, om ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av återupptagna samtal (2020/2844(RSP)) (B9-0361/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 2 i protokollet av den 26.11.2020 (ändringsförslag), punkt 16 i protokollet av den 26.11.2020 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy