Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
XML 4k
Вторник, 24 ноември 2020 г. - Брюксел

14. Геополитическите последици от Авраамовите споразумения в региона на Близкия изток (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Геополитическите последици от Авраамовите споразумения в региона на Близкия изток (2020/2828(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност ) направи изявление.

Изказаха се Antonio López-Istúriz White, от името на групата PPE, Tonino Picula, от името на групата S&D, Hilde Vautmans, от името на групата Renew, Lars Patrick Berg, от името на групата ID, Hannah Neumann, от името на групата Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski, от името на групата ECR, Manu Pineda, от името на групата GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, независим член на ЕП, Gheorghe-Vlad Nistor, Елена Йончева, Frédérique Ries, Jordi Solé, Bert-Jan Ruissen, Kinga Gál, Evin Incir, Nicola Beer, Margrete Auken, Domènec Ruiz Devesa, Reinhard Bütikofer, Pierfrancesco Majorino и Mounir Satouri.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 20 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност