Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 3k
Tiistai 24. marraskuuta 2020 - Bryssel

14. Abraham-sopimusten geopoliittiset seuraukset Lähi-idän alueella (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Abraham-sopimusten geopoliittiset seuraukset Lähi-idän alueella (2020/2828(RSP))

Josep Borrell Fontelles (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Antonio López-Istúriz White PPE-ryhmän puolesta, Tonino Picula S&D-ryhmän puolesta, Hilde Vautmans Renew-ryhmän puolesta, Lars Patrick Berg ID-ryhmän puolesta, Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta, Witold Jan Waszczykowski ECR-ryhmän puolesta, Manu Pineda GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Fabio Massimo Castaldo, Gheorghe-Vlad Nistor, Elena Yoncheva, Frédérique Ries, Jordi Solé, Bert-Jan Ruissen, Kinga Gál, Evin Incir, Nicola Beer, Margrete Auken, Domènec Ruiz Devesa, Reinhard Bütikofer, Pierfrancesco Majorino ja Mounir Satouri.

Josep Borrell Fontelles käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö