Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 3k
Wtorek, 24 listopada 2020 r. - Bruksela

14. Implikacje geopolityczne porozumień abrahamowych w regionie Bliskiego Wschodu (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji / wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Implikacje geopolityczne porozumień abrahamowych w regionie Bliskiego Wschodu (2020/2828(RSP))

Josep Borrell Fontelles (wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali Antonio López-Istúriz White w imieniu grupy PPE, Tonino Picula w imieniu grupy S&D, Hilde Vautmans w imieniu grupy Renew, Lars Patrick Berg w imieniu grupy ID, Hannah Neumann w imieniu grupy Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski w imieniu grupy ECR, Manu Pineda w imieniu grupy GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo niezrzeszony, Gheorghe-Vlad Nistor, Elena Yoncheva, Frédérique Ries, Jordi Solé, Bert-Jan Ruissen, Kinga Gál, Evin Incir, Nicola Beer, Margrete Auken, Domènec Ruiz Devesa, Reinhard Bütikofer, Pierfrancesco Majorino i Mounir Satouri.

Głos zabrał Josep Borrell Fontelles.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności