Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Tisdagen den 24 november 2020 - Bryssel

14. De geopolitiska konsekvenserna av Abrahamavtalen i Mellanöstern (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: De geopolitiska konsekvenserna av Abrahamavtalen i Mellanöstern (2020/2828(RSP))

Josep Borrell Fontelles (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: Antonio López-Istúriz White för PPE-gruppen, Tonino Picula för S&D-gruppen, Hilde Vautmans för Renew-gruppen, Lars Patrick Berg för ID-gruppen, Hannah Neumann för Verts/ALE-gruppen, Witold Jan Waszczykowski för ECR-gruppen, Manu Pineda för GUE/NGL-gruppen, Fabio Massimo Castaldo, grupplös, Gheorghe-Vlad Nistor, Elena Yoncheva, Frédérique Ries, Jordi Solé, Bert-Jan Ruissen, Kinga Gál, Evin Incir, Nicola Beer, Margrete Auken, Domènec Ruiz Devesa, Reinhard Bütikofer, Pierfrancesco Majorino och Mounir Satouri.

Talare: Josep Borrell Fontelles.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy