Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
XML 3k
Tiistai 24. marraskuuta 2020 - Bryssel

15. Toimittajiin eri puolilla maailmaa kohdistuvien rikosten rankaisemattomuuden torjunta (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Toimittajiin eri puolilla maailmaa kohdistuvien rikosten rankaisemattomuuden torjunta (2020/2826(RSP))

Didier Reynders (komission jäsen) antoi julkilausuman komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Ewa KOPACZ

Puheenvuorot: Isabel Wiseler-Lima PPE-ryhmän puolesta, Isabel Santos S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Loiseau Renew-ryhmän puolesta, Silvia Sardone ID-ryhmän puolesta, Hannah Neumann Verts/ALE-ryhmän puolesta, Lucia Ďuriš Nicholsonová ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sabrina Pignedoli, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Jorge Buxadé Villalba, Vladimír Bilčík, Kati Piri, Assita Kanko ja Sunčana Glavak.

Didier Reynders käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 20. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö