Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 3k
Tisdagen den 24 november 2020 - Bryssel

15. Kampen mot straffrihet för brott mot journalister runt om i världen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Kampen mot straffrihet för brott mot journalister runt om i världen (2020/2826(RSP))

Didier Reynders (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

ORDFÖRANDESKAP: Ewa KOPACZ
Vice talman

Talare: Isabel Wiseler-Lima för PPE-gruppen, Isabel Santos för S&D-gruppen, Nathalie Loiseau för Renew-gruppen, Silvia Sardone för ID-gruppen, Hannah Neumann för Verts/ALE-gruppen, Lucia Ďuriš Nicholsonová för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Sabrina Pignedoli, grupplös, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Jorge Buxadé Villalba, Vladimír Bilčík, Kati Piri, Assita Kanko och Sunčana Glavak.

Talare: Didier Reynders.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy