Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
XML 3k
Úterý, 24. listopadu 2020 - Brusel

18. Druhé hlasování
Doslovné záznamy

Parlament hlasoval v konečném hlasování:

—   Námitka vůči prováděcímu aktu: olovo v brocích v mokřadech nebo kolem nich
Návrh usnesení, který v souladu s čl. 112 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu předložil Andrey Slabakov za skupinu ECR, o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o olovo v brocích v mokřadech nebo kolem nich (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Parlament hlasoval o pozměňovacích návrzích k:

—   Použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o použití celních kvót a jiných dovozních kvót Unie [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Výbor pro mezinárodní obchod. Zpravodaj: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Bilance evropských voleb
Zpráva o bilanci evropských voleb [2020/2088(INI)] - Výbor pro ústavní záležitosti. Zpravodaj: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Hlasovat bylo možné do 21:15.

Hlasování začalo.

Oznámení výsledků hlasování bylo stanoveno na nadcházející den, středu 25. listopadu 2020, v 8:45.

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí