Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
XML 3k
Teisipäev, 24. november 2020 - Brüssel

18. Teine hääletusvoor
Istungi stenogramm

Parlamendis pandi lõpphääletusele järgmised dokumendid:

—   Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: pliid sisaldav laskemoon märgaladel või nende ümbruses
Resolutsiooni ettepanek, mille esitas kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c kohaselt Andrey Slabakov fraktsiooni ECR nimel komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses pliid sisaldava laskemoonaga märgaladel või nende ümbruses (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Hääletusele pandi järgmiste dokumentide kohta esitatud muudatusettepanekud.

—   Liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamine
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamise kohta [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõte
Raport Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõtte kohta [2020/2088(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Hääletuse lõpp kell 21.15.

Toimus hääletus.

Hääletuse tulemused tehakse teatavaks järgmisel päeval (kolmapäev, 25. november 2020 kell 08.45).

Viimane päevakajastamine: 20. august 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika