Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
XML 3k
Utorak, 24. studenog 2020. - Bruxelles

18. Drugi krug glasovanja
Doslovno izvješće

Parlament je održao konačno glasovanje o:

—   Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: olovo u sačmi u močvarnim područjima i oko njih
Prijedlog rezolucije koji je u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. te stavkom 4. točkom c) Poslovnika podnio Andrey Slabakov, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu olova u sačmi u močvarnim područjima i oko njih (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

—   Primjena carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Analiza europskih izbora
Izvješće o analizi europskih izbora [2020/2088(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Glasovanje je bilo moguće do 21:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja objavljuju se srijede 25. studenog 2020. u 8:45.

Posljednje ažuriranje: 20. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti