Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
XML 3k
Marţi, 24 noiembrie 2020 - Bruxelles

18. A doua sesiune de votare
Stenograma

Parlamentul este invitat să treacă la vot final de:

—   Obiecție în conformitate cu articolul 112: plumbul din alice în zonele umede sau în vecinătatea acestora
Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură, Andrey Slabakov, în numele Grupului ECR, referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește plumbul din alice în zonele umede sau în vecinătatea acestora (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

—   Aplicarea contingentelor tarifare și a altor contingente de import ale Uniunii
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea contingentelor tarifare și a altor contingente de import ale Uniunii [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Bilanțul alegerilor europene
Raport referitor la bilanțul alegerilor europene [2020/2088(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Scrutinul va fi deschis până la 21.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate mâine miercuri 25 noiembrie 2020 la 8.45.

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate