Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 3.Επανάληψη της συνεδρίασης
 4.Αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών ***II (συζήτηση)
 5.Κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019 (συζήτηση)
 6.Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών (συζήτηση)
 7.Πρώτη ψηφοφορία
 8.Απολογισμός των ευρωπαϊκών εκλογών (συνέχεια της συζήτησης)
 9.Επανεξέταση της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ (συζήτηση)
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
 12.Επανάληψη της συνεδρίασης
 13.Κλιμάκωση των εντάσεων στα Βαρώσια έπειτα από τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και επείγουσα ανάγκη για επανέναρξη των συνομιλιών (συζήτηση)
 14.Οι γεωπολιτικές επιπτώσεις των «Συμφωνιών του Αβραάμ» στην περιοχή της Μέσης Ανατολής (συζήτηση)
 15.Καταπολέμηση της ατιμωρησίας για εγκλήματα που διαπράττονται εις βάρος δημοσιογράφων ανά τον κόσμο (συζήτηση)
 16.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 17.Επανάληψη της συνεδρίασης
 18.Δεύτερη ψηφοφορία
 19.Αιτιολογήσεις ψήφου
 20.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός της Julia Laffranque στην επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Παράρτηµα 2 - Διορισμός ενός μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Συνοπτικά πρακτικά (159 kb) Κατάσταση παρόντων (32 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (345 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4082 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (159 kb) Κατάσταση παρόντων (32 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (345 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4082 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) Παράρτημα 2 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (83 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (92 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (162 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (307 kb) Κατάσταση παρόντων (81 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (270 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1196 kb)    
Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου