Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 24. november 2020 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.Istungi jätkamine
 4.Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid ***II (arutelu)
 5.Aruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019 (arutelu)
 6.Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõte (arutelu)
 7.Esimene hääletusvoor
 8.Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõte (arutelu jätkamine)
 9.ELi kaubanduspoliitika läbivaatamine (arutelu)
 10.Istungi jätkamine
 11.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 12.Istungi jätkamine
 13.Türgi ebaseaduslikule tegevusele järgnenud pingete kasv Varoshas ja tungiv vajadus alustada uuesti läbirääkimisi (arutelu)
 14.Aabrahami kokkuleppe geopoliitiline mõju Lähis-Ida piirkonnas (arutelu)
 15.Võitlus kogu maailmas ajakirjanike suhtes toime pandud kuritegude karistamatuse vastu (arutelu)
 16.Juhataja teadaanne
 17.Istungi jätkamine
 18.Teine hääletusvoor
 19.Selgitused hääletuse kohta
 20.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
 1. lisa - Ettepanek nimetada Julia Laffranque Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks
 2. lisa - Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine
Protokoll (137 kb) Kohalolijate nimekiri (31 kb) Hääletustulemused (309 kb) Nimelise hääletuse tulemused (7498 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (137 kb) Kohalolijate nimekiri (31 kb) Hääletustulemused (309 kb) Nimelise hääletuse tulemused (7498 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (76 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (75 kb) Nimelise hääletuse tulemused (293 kb)    
 
Protokoll (288 kb) Kohalolijate nimekiri (70 kb) Hääletustulemused (217 kb) Nimelise hääletuse tulemused (1180 kb)    
Viimane päevakajastamine: 2. märts 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika