Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 24 november 2020 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen ***II (debatt)
 5.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019 (debatt)
 6.Utvärdering av valet till Europaparlamentet (debatt)
 7.Första omröstningsomgången
 8.Utvärdering av valet till Europaparlamentet (fortsättning på debatten)
 9.Översyn av EU:s handelspolitik (debatt)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av återupptagna samtal (debatt)
 14.De geopolitiska konsekvenserna av Abrahamavtalen i Mellanöstern (debatt)
 15.Kampen mot straffrihet för brott mot journalister runt om i världen (debatt)
 16.Meddelande från talmannen
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Andra omröstningsomgången
 19.Röstförklaringar
 20.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Förslag om att utnämna Julia Laffranque till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
 Bilaga 2 - Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken
Protokoll (138 kb) Närvarolista (31 kb) Omröstningsresultat (310 kb) Omröstningar med namnupprop (7498 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
Protokoll (138 kb) Närvarolista (31 kb) Omröstningsresultat (310 kb) Omröstningar med namnupprop (7498 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (78 kb) Omröstningar med namnupprop (159 kb)    
 
Protokoll (280 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (217 kb) Omröstningar med namnupprop (1180 kb)    
Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy