Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 24 november 2020 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen ***II (debatt)
 5.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019 (debatt)
 6.Utvärdering av valet till Europaparlamentet (debatt)
 7.Första omröstningsomgången
 8.Utvärdering av valet till Europaparlamentet (fortsättning på debatten)
 9.Översyn av EU:s handelspolitik (debatt)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Tillkännagivande av omröstningsresultat
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av återupptagna samtal (debatt)
 14.De geopolitiska konsekvenserna av Abrahamavtalen i Mellanöstern (debatt)
 15.Kampen mot straffrihet för brott mot journalister runt om i världen (debatt)
 16.Meddelande från talmannen
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Andra omröstningsomgången
 19.Röstförklaringar
 20.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Förslag om att utnämna Julia Laffranque till ledamot av den kommitté som avses i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
 Bilaga 2 - Utnämning av en direktionsledamot i Europeiska centralbanken
Protokoll (138 kb) Närvarolista (31 kb) Omröstningsresultat (310 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (4081 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
Protokoll (138 kb) Närvarolista (31 kb) Omröstningsresultat (310 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (4081 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) 
 
Protokoll (75 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (78 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (159 kb)    
 
Protokoll (280 kb) Närvarolista (70 kb) Omröstningsresultat (217 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1180 kb)    
Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy