Märksõnaregister 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll - Hääletuste tulemused
XML 309kPDF 217kWORD 75k
Teisipäev, 24. november 2020 - Brüssel
 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Liikmesriikide kohtute vaheline koostöö tõendite kogumisel tsiviil- ja kaubandusasjades ***II

 2. Kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamine tsiviil- ja kaubandusasjades ***II

 3. Julia Laffranque’i nimetamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 255 alusel loodud komitee liikmeks

 4. Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamine

 5. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtt abi andmiseks Horvaatiale ja Poolale seoses loodusõnnetustega ning ettemaksete tegemiseks Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Kreekale, Portugalile, Saksamaale ja Ungarile seoses rahvatervise hädaolukorraga

 6. 2020. aasta eelarve paranduseelarve projekt nr 9: abi andmine Hispaaniale, Horvaatiale, Iirimaale, Kreekale, Portugalile, Saksamaale ja Ungarile seoses rahvatervise hädaolukorraga

 7. Kodutuse määra vähendamine Euroopa Liidus

 8. Schengeni süsteem ja COVID-19 kriisi ajal võetud meetmed

 9. Tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagid ***II

 10. Finantsinstrumentide turud: teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangute muutmine, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele ***I

 11. Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks

 12. Tooteohutuse tagamine ühtsel turul

 13. Meediavabaduse tugevdamine: ajakirjanike kaitse Euroopas, vaenukõne, desinformatsioon ja platvormide roll

 14. Euroopa uus tööstusstrateegia

 15. COVID-19 pandeemia välispoliitilised tagajärjed

 16. Arengu ja abi tõhususe täiustamine

 17. Liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamine ***I

 18. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: pliid sisaldav laskemoon märgaladel või nende ümbruses

 19. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: toimeained, sealhulgas klorotoluroon

 20. Vastuväide kodukorra artikli 112 alusel: karbendasiimi kasutamine teatavates biotsiidides

 21. Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõte

 22. Aruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019

 23. Inimõiguste halvenev olukord Alžeerias, eelkõige ajakirjaniku Khaled Drareni juhtum

 24. Olukord Etioopias

 25. Inimõiguste pidev rikkumine Valgevenes, eelkõige Roman Bondarenko mõrv

 26. Türgi ebaseaduslikule tegevusele järgnenud pingete kasv Varoshas ja tungiv vajadus alustada uuesti läbirääkimisi

 27. Teatavate toodete tollimaksude kaotamine ***I

 28. Liidu üldine ekspordiluba teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki ***I

 29. COVID-19 vaktsiinide ja in vitro diagnostika meditsiiniseadmete suhtes kohaldatavad ajutised käibemaksumeetmed COVID-19 pandeemiale reageerimiseks *

 30. Abordiõigus Poolas

 31. ELi kaubanduspoliitika läbivaatamine
Viimane päevakajastamine: 18. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika