Indiċi 
Minuti
XML 316kPDF 239kWORD 80k
It-Tlieta, 24 ta' Novembru 2020 - Brussell
Riżultati tal-votazzjonijiet

 Abbrevjazzjonijiet u simboli

 1. Kooperazzjoni bejn il-qrati tal-Istati Membri fil-kumpilazzjoni ta' xhieda f'materji ċivili jew kummerċjali ***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Emil Radev (A9-0225/2020)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Approvazzjoni mingħajr votazzjoni

 2. In-notifika fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali ***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Franco Roberti (A9-0222/2020)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Approvazzjoni mingħajr votazzjoni

 3. Il-ħatra ta' Julia Laffranque fil-kumitat stabbilit skont l-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 

Proposta għal deċiżjoni: B9-0368/2020 (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' Proċedura))

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Il-ħatra ta' Julia LaffranqueSIG+586, 47, 59

 4. Ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew 

Rapport: Irene Tinagli (A9-0218/2020) (Votazzjoni sigrieta (Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' Proċedura))

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Il-ħatra ta' Frank EldersonSIG+319, 202, 171

 5. Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea: assistenza lill-Kroazja u lill-Polonja fir-rigward ta' diżastru naturali u biex jipprovdi għall-pagament ta' avvanzi lill-Kroazja, lill-Ġermanja, lill-Greċja, lill-Ungerija, lill-Irlanda, lill-Portugall u lil Spanja b'rabta ma' emerġenza tas-saħħa pubblika 

Rapport: Olivier Chastel (A9-0221/2020) (Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament meħtieġa u 3/5 tal-voti mitfugħa)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Votazzjoni unikaVSI+682, 8, 2

 6. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 9/2020: assistenza lill-Kroazja, il-Polonja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Portugall u Spanja 

Rapport: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Votazzjoni unikaVSI+682, 8, 2

 7. L-indirizzar tar-rati ta' persuni mingħajr dar fl-Unjoni Ewropea 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0363/2020

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0363/2020
(Kumitat PETI)
Votazzjoni unikaVSI+647, 13, 32

 8. Is-sistema Schengen u l-miżuri meħuda matul il-kriżi tal-COVID-19 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0362/2020

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0362/2020
(Kumitat PETI)
Votazzjoni unikaVSI+619, 45, 28

 9. Azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi ***II 

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Approvazzjoni mingħajr votazzjoni

 10. Is-swieq fl-istrumenti finanzjarji: Emenda tad-Direttiva 2014/65/UE fir-rigward tar-rekwiżiti ta' informazzjoni, il-governanza tal-prodotti u l-limiti ta' pożizzjoni għall-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19 ***I 

Rapport: Markus Ferber (A9-0208/2020)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Emenda mill-kumitat responsabbli - votazzjoni kollettiva9PKkumitatVSI+579, 71, 50
Emendi għall-Artikolu 1, § 1
Punt 1, sottopunt a5EmTGUE/NGLVSI-153, 498, 49
Punt 1, sottopunt b6EmT=
9PKT=
GUE/NGL
Kumitat
VSI-268, 383, 49
Punt 4,
wara sottopunt c
1IDVSI-296, 386, 16
9PKkumitatVSI+507, 124, 69
Punt 97EmTGUE/NGLVSI-129, 492, 79
3S&D, Verts/ALEVSI-283, 347, 70
Punt 104EmT=
8EmT=
S&D, Verts/ALE
GUE/NGL
VSI-307, 351, 42
Emendi għall-premessi
Premessa 39PKkumitatVmaq
1/VSI+675, 12, 13
2/VSI+425, 229, 46
Wara l-Premessa 92S&D, Verts/ALEVSI+363, 333, 4
Premessa 109PKkumitatVSI+365, 268, 67
§test oriġinaliVSI
Premessa 11§test oriġinaliVSI+339, 289, 72
Premessa 12§test oriġinaliVSI+366, 264, 70
Premessa 13§test oriġinaliVSI+366, 264, 70
Premessa 14§test oriġinaliVSI+346, 287, 67
Premessa 15§test oriġinaliVSI+365, 287, 48
Premessa 16§test oriġinaliVSI+366, 259, 75
Premessa 17§test oriġinaliVSI+343, 309, 48
Proposta tal-KummissjoniVSI+361, 156, 179
Talbiet għal votazzjoni separata
Verts/ALE:Premessi 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
PPE:
Premessa 3
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "Biex tissaħħaħ aħjar il-protezzjoni tal-investituri, huwa ta' importanza kritika li l-livell ta' dejn tal-investituri fil-livell tal-konsumatur jitqies fil-valutazzjoni tal-adegwatezza, b'mod partikolari minħabba l-livell dejjem jiżdied ta' dejn tal-konsumatur minħabba l-pandemija tal-COVID-19"
it-tieni partidan il-kliem
Varji
L-emenda 10 tħassret.

 11. Lejn suq uniku aktar sostenibbli għall-impriżi u l-konsumaturi 

Rapport: David Cormand (A9-0209/2020)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
§ 6, punt a§test oriġinaliVmaq
1/VSI+641, 47, 13
2/VSI+391, 276, 33
§ 6, punt b1MembriVSI+378, 306, 17
§ 6, punt e§test oriġinaliVmaq
1/VSI+666, 31, 4
2/VSI+402, 265, 34
§ 6, punt g2MembriVSI+344, 342, 15
§test oriġinaliVmaq
1/VSI
2/VSI
3/VSI
4/VSI
§ 10§test oriġinaliVmaq
1/VSI+641, 53, 6
2/VSI+393, 305, 2
§ 11, punt c4MembriVSI-330, 358, 12
Wara l-§ 163MembriVSI+347, 304, 49
Riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+395, 94, 207
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
Membri:
§ 6, punt a
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "u din issir waħda mill-karatteristiċi ewlenin ta' prodott skont id-Direttivi 2011/83/UE u 2005/29/KE;"
it-tieni partidan il-kliem
§ 6, punt e
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "kif ukoll kif estensjoni tal-perjodu ta' inverżjoni tal-oneru tal-provi għal nuqqas ta' konformità ttejjeb il-possibbiltà għall-konsumaturi u n-negozji li jagħmlu għażliet sostenibbli"
it-tieni partidan il-kliem
§ 6, punt g
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "billi titqies iż-żieda, fil-lista stabbilita fl-Anness I tad-Direttiva 2005/29/KE," u "unika"
it-tieni parti"billi titqies"
it-tielet parti"iż-żieda, fil-lista stabbilita fl-Anness I tad-Direttiva 2005/29/KE,"
ir-raba' parti"unika"
§ 10
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "li ġejja" u "il-perjodu stmat ta' disponibbiltà mid-data tax-xiri, il-prezz medju tal-ispare parts fil-mument tax-xiri, iż-żminijiet approssimattivi rakkomandati tal-konsenja u t-tiswija, u informazzjoni dwar is-servizzi ta' tiswija u manutenzjoni"
it-tieni partidan il-kliem

 12. L-indirizzar tas-sikurezza tal-prodotti fis-Suq Uniku 

Rapport: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Wara l-§ 22MembriVSI-323, 360, 17
Wara l-Premessa A1MembriVSI-325, 356, 19
Riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+688, 8, 1

 13. Tisħiħ tal-Libertà tal-Media: il-Protezzjoni tal-Ġurnalisti fl-Ewropa, id-Diskors ta' Mibegħda, id-Diżinformazzjoni u r-Rwol tal-Pjattaformi 

Rapport: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni alternattiva1IDVSI-98, 594, 6
Mozzjoni għal riżoluzzjoni (it-test kollu)
(Kumitat LIBE)
VSI+553, 54, 89

 14. Strateġija Industrijali Ġdida għall-Ewropa 

Rapport: Carlo Calenda (A9-0197/2020)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+486, 109, 102

 15. Il-konsegwenzi tat-tifqigħa tal-COVID-19 għall-politika barranija 

Rapport: Hilde Vautmans (A9-0204/2020)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+467, 80, 148

 16. Titjib tal-effikaċja tal-iżvilupp u tal-effiċjenza tal-għajnuna 

Rapport: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
§ 621MembriVSI+363, 296, 41
§ 632MembriVSI+337, 309, 54
Riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+331, 294, 72

 17. L-applikazzjoni tal-kwoti tariffarji tal-Unjoni u ta' kwoti oħra tal-importazzjoni ***I 

Rapport: Christophe Hansen (A9-0216/2020)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Emenda tal-kumitat responsabbli1kumitatVSI+686, 5, 6
Proposta tal-KummissjoniVSI+686, 3, 7

 18. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Iċ-ċomb fil-pritkuni sparati fl-artijiet mistagħdra jew fl-inħawi tagħhom 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0364/2020, B9-0365/2020 (Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament Ewropew)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0364/2020
(ECR)
Riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI-292, 362, 39
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0365/2020 
(ID)
Riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI-153, 499, 39

 19. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: sustanzi attivi inkluż chlorotoluron 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0367/2020 (Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament Ewropew)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0367/2020
(Kumitat ENVI)
Riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+425, 231, 40

 20. Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Il-Carbendazim għall-użu f'ċerti prodotti bijoċidali 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0366/2020 (Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament Ewropew)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0366/2020
(Kumitat ENVI)
Riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+458, 219, 19

 21. Analiżi tal-elezzjonijiet Ewropej 

Rapport: Pascal Durand (A9-0211/2020)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
§ 15GUE/NGLVSI-183, 488, 26
34IDVSI-88, 595, 12
Wara l-§ 135IDVSI-133, 559, 3
36IDVSI-88, 553, 54
§ 36GUE/NGLVSI-257, 425, 15
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+670, 8, 19
2/VSI+547, 117, 33
3/VSI+362, 291, 44
Wara l-§ 349Verts/ALEVSI-139, 479, 76
§ 437IDVSI-136, 539, 20
7GUE/NGLVSI-111, 566, 19
8GUE/NGLVSI-101, 575, 19
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+509, 127, 60
2/VSI+340, 327, 29
§ 5§test oriġinaliVSI-332, 344, 19
§ 638IDVSI-143, 547, 5
§ 7§test oriġinaliVSI+547, 104, 46
§ 1039IDVSI-138, 537, 20
§ 149GUE/NGLVSI-179, 504, 14
40IDVSI-153, 528, 14
§ 1510GUE/NGLVSI-140, 520, 36
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+533, 121, 43
2/VSI-319, 351, 26
§ 17§test oriġinaliVSI+350, 326, 21
Wara l-§ 1711GUE/NGLVSI-119, 562, 15
§ 18§test oriġinaliVmaq
1/VSI+654, 28, 14
2/VSI+393, 236, 68
§ 1912GUE/NGLVSI-200, 467, 30
§test oriġinaliVSI-286, 382, 29
§ 2013EmTGUE/NGLVSI-173, 506, 18
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+462, 214, 21
2/VSI-325, 350, 22
§ 2141IDVSI-142, 543, 10
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+571, 113, 13
2/VSI+471, 209, 16
§ 22§test oriġinaliVSI+494, 182, 21
§ 23, parti introduttorja u subparagrafu 1§test oriġinaliVSI+575, 110, 11
§ 23, inċiż 214EmTGUE/NGLVSI+344, 333, 18
§ 23, inċiż 315EmTGUE/NGLVSI-180, 493, 23
§ 23, inċiż 416GUE/NGLVSI-75, 568, 53
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+494, 189, 13
2/VSI+349, 327, 20
§ 23, inċiż 5§test oriġinaliVSI+426, 250, 20
§ 24§test oriġinaliVSI+454, 221, 22
§ 2642IDVSI-93, 586, 16
§ 2717EmTGUE/NGLVSI-163, 521, 13
Wara l-§ 2743IDVSI-93, 581, 21
§ 2918GUE/NGLVSI-162, 496, 39
§ 30§test oriġinaliVmaq
1/VSI+527, 114, 56
2/VSI+478, 161, 58
§ 3119GUE/NGLVSI-120, 554, 23
Wara l-§ 3144IDVSI-94, 589, 12
20GUE/NGLVSI-183, 456, 57
§ 3221GUE/NGLVSI-142, 541, 14
§ 3445IDVSI-108, 534, 53
22GUE/NGLVSI-99, 588, 10
§ 3546IDVSI-104, 555, 36
Wara l-§ 3523GUE/NGLVSI-263, 417, 17
§ 3647IDVSI-109, 546, 40
24GUE/NGLVSI-112, 501, 84
Wara l-kunsiderazzjoni 1648Verts/ALEVSI-180, 479, 37
Premessa B27IDVSI-143, 538, 14
Premessa F1GUE/NGLVSI-45, 638, 14
Premessa G25PPEVSI+545, 117, 35
Premessa I28IDVSI-136, 542, 17
Premessa K29IDVSI-162, 527, 6
Wara l-Premessa K2GUE/NGLVSI-142, 544, 11
3GUE/NGLVSI-221, 448, 27
Premessa T30IDVSI-109, 545, 41
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+482, 194, 21
2/VSI-300, 367, 30
Premessa U§test oriġinaliVSI+486, 201, 10
Premessa V31IDVSI-99, 577, 19
Premessa W32IDVSI-92, 585, 18
26PPEVSI-245, 340, 111
4GUE/NGLVSI-68, 606, 22
Premessa AA33IDVSI-103, 552, 39
Premessa AD§test oriġinaliVSI+483, 198, 15
Riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+468, 194, 34
Talbiet għal votazzjoni separata
GUE/NGL:Premessa AD
PPE:§§ 5, 17, 19
ID:Premessa U; §§ 5, 7, 15, 20, 22, 23, 24
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
GUE/NGL:
§ 21
l-ewwel parti"Jirrimarka li t-tibdil propost għal-liġi primarja tal-UE fi ħdan dan ir-rapport, li jirrifletti r-rwol politiku akbar tal-Kummissjoni fi ħdan il-qafas tal-UE, għandu jinkludi wkoll ir-responsabbiltà individwali u kollettiva tal-Kummissjoni lejn il-Parlament u l-Kunsill,"
it-tieni parti"kif ukoll it-trasformazzjoni tal-Kunsill bħala t-tieni kamra leġiżlattiva tal-Unjoni;"
§ 30
l-ewwel parti"Iqis li l-manifesti tal-partiti politiċi Ewropej għandhom ikunu magħrufa qabel l-elezzjonijiet, u dan jirrikjedi regoli ċari u trasparenti dwar il-kampanji; jissottolinja l-fatt li r-regoli tal-elezzjonijiet Ewropej iridu jippromwovu d-demokrazija tal-partiti Ewropej,"
it-tieni parti"inkluż billi jagħmluha obbligatorja li l-partiti nazzjonali li jkunu qed imexxu l-elezzjonijiet Ewropej juru l-logo tal-partit Ewropew rispettiv tagħhom ħdejn il-logo nazzjonali fuq il-polza tal-votazzjoni;"
PPE:
Premessa T
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "billi s-sistema ta' Spitzenkandidaten u, jekk jiġu introdotti, listi transnazzjonali, għandha tkun miftuħa għal koalizzjonijiet ta' partiti jew movimenti politiċi Ewropej, jew saħansitra għal koalizzjonijiet imħallta ta' partiti u movimenti politiċi, sakemm dawn jikkondividu programm politiku komuni u Spitzenkandidat komuni"
it-tieni partidan il-kliem
§ 4
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "pereżempju permezz tal-użu ta' listi żippjati jew metodi ekwivalenti oħra,"
it-tieni partidan il-kliem
§ 15
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "b'mod partikolari s-sistema ta' Spitzenkandidaten għall-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni Ewropea u listi transnazzjonali għall-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew,"
it-tieni partidan il-kliem
§ 18
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "jappoġġa r-riflessjoni li ġejja fil-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali (AFCO) u l-Kumitat għall-Affarijiet Legali (JURI) dwar il-ħolqien ta' korp indipendenti tal-etika, li jista' jingħata r-riżorsi xierqa;" u "madankollu,"
it-tieni partidan il-kliem
§ 20
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "jew moviment"
it-tieni partidan il-kliem
§ 23
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "il-kwistjoni tal-elezzjonijiet f'kostitwenza Ewropea konġunta,", "inkluża riflessjoni dwar it-tnaqqis tal-età minima tal-votanti fl-Istati Membri kollha għal 16-il sena," u "dispożizzjonijiet dwar perjodi ta' assenza għall-Membri, pereżempju fil-każ ta' liv tal-maternità, liv tal-ġenituri jew mard serju;"
it-tieni partidan il-kliem
PPE, ID:
§ 3
l-ewwel parti"Jilqa' ż-żieda sostanzjali ta' parteċipazzjoni ta' żgħażagħ fl-elezzjonijiet; itenni s-sejħa tiegħu lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex iqisu t-tħassib tagħhom, li huwa fundamentali għall-ġenerazzjonijiet li jmiss"
it-tieni parti"permezz ta' proċeduri ta' konsultazzjoni pubblika u l-Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa;"
it-tielet parti"jirrakkomanda li l-Istati Membri jirriflettu dwar l-armonizzazzjoni tal-età minima tal-votanti sabiex ikomplu jsaħħu l-parteċipazzjoni tal-votanti żgħażagħ;"

 22. Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-snin 2018-2019 

Rapport: Clare Daly (A9-0226/2020)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
§ 151GUE/NGLVSI-132, 526, 37
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+601, 77, 17
2/VSI+428, 201, 66
§ 252GUE/NGLVSI-163, 524, 8
§ 37IDVSI-108, 541, 43
53GUE/NGLVSI-117, 534, 43
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+540, 70, 85
2/VSI+415, 272, 8
§ 4§test oriġinaliVmaq
1/VSI+574, 108, 13
2/VSI+367, 323, 4
Wara l-§ 427ECRVSI+328, 286, 80
§ 58IDVSI-199, 439, 50
§test oriġinaliVSI+469, 139, 84
Wara l-§ 525ECRVSI-159, 509, 26
§ 6§test oriġinaliVSI+457, 155, 81
Wara l-§ 626ECRVmaq
1/VSI-312, 338, 42
2/VSI-150, 429, 106
9IDVSI-168, 515, 7
Wara l-§ 728ECRVSI-146, 457, 86
§ 8§test oriġinaliVmaq
1/VSI+677, 11, 5
2/VSI+552, 91, 49
§ 1010IDVSI-144, 537, 12
Wara l-§ 1029ECRVSI+344, 333, 17
§ 1111IDVSI-133, 550, 10
Wara l-§ 1135Verts/ALE
GUE/NGL
VSI+623, 37, 35
§ 1212IDVSI-146, 536, 11
§ 13§test oriġinaliVmaq
1/VSI+484, 130, 80
2/VSI+549, 138, 6
Wara l-§ 141RenewVSI+420, 217, 59
§ 1513IDVSI-128, 561, 4
Wara l-§ 1914IDVSI-175, 510, 7
§ 2032ECRVSI-296, 382, 17
Wara l-§ 2036Verts/ALE
GUE/NGL
VSI-312, 335, 47
37Verts/ALE
GUE/NGL
VSI-140, 498, 56
§ 23§test oriġinaliVmaq
1/VSI+526, 139, 29
2/VSI+521, 153, 20
§ 24§test oriġinaliVmaq
1/VSI+534, 151, 10
2/VSI+378, 309, 8
§ 2554EmTGUE/NGLVSI-242, 443, 10
15IDVSI-157, 529, 7
Wara l-§ 2738Verts/ALE
GUE/NGL
VSI-170, 487, 37
§ 3055EmTGUE/NGLVSI-241, 390, 63
Wara l-§ 3016IDVSI-143, 505, 43
17IDVSI-108, 564, 20
63PPEVSI+303, 292, 99
§ 3118IDVSI-121, 527, 44
59PPEVSI-183, 371, 140
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+510, 124, 59
2/VSI+407, 233, 54
3/VSI+350, 313, 31
Wara l-§ 3165PPEVmaq
1/VSI+363, 322, 9
2/VSI-287, 384, 23
§ 3266EmTPPEVSI-307, 366, 20
33ECRVSI-176, 370, 148
56GUE/NGLVSI-116, 573, 5
§test oriġinaliVSI+358, 310, 24
Wara l-§ 3260PPEVSI-220, 423, 51
§ 3367EmTPPEVSI-313, 358, 22
19IDVSI-147, 534, 11
§test oriġinaliVSI+359, 310, 25
§ 3420EmT
68EmT
ID
PPE
VSI-304, 375, 15
34ECRVSI-180, 345, 168
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+671, 15, 8
2/VSI+358, 306, 30
§ 3569PPEVSI-310, 363, 20
§test oriġinaliVSI+368, 295, 31
§ 3621IDVSI-154, 527, 11
Wara l-§ 3664PPEVmaq
1/VSI+381, 301, 12
2/VSI+362, 324, 8
§ 3761PPEVSI-314, 347, 33
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+443, 222, 29
2/VSI+528, 115, 51
3/VSI+424, 215, 54
§ 41§test oriġinaliVSI+535, 131, 28
§ 4222IDVSI-125, 510, 56
§ 4423IDVSI-109, 577, 6
§ 46§test oriġinaliVSI+514, 158, 21
§ 4724IDVSI-146, 529, 17
§test oriġinaliVSI+527, 150, 16
Wara l-§ 4770Verts/ALE
GUE/NGL
VSI-131, 495, 67
Wara l-kunsiderazzjoni 2039GUE/NGLVSI-123, 552, 18
Wara l-kunsiderazzjoni 2240GUE/NGLVSI-130, 547, 16
Kunsiderazzjoni 35§test oriġinaliVSI+552, 136, 6
Wara l-kunsiderazzjoni 4141GUE/NGLVSI-150, 533, 10
Kunsiderazzjoni 55§test oriġinaliVSI+534, 150, 8
Kunsiderazzjoni 56§test oriġinaliVSI+539, 143, 10
Kunsiderazzjoni 57§test oriġinaliVSI+530, 146, 18
Kunsiderazzjoni 58§test oriġinaliVSI+537, 141, 15
Kunsiderazzjoni 62§test oriġinaliVSI+538, 134, 22
Kunsiderazzjoni 66§test oriġinaliVSI+543, 134, 16
Kunsiderazzjoni 67§test oriġinaliVSI+540, 136, 17
Kunsiderazzjoni 69§test oriġinaliVSI+534, 147, 12
Kunsiderazzjoni 70§test oriġinaliVmaq
1/VSI+588, 84, 22
2/VSI+371, 298, 24
Kunsiderazzjoni 71§test oriġinaliVmaq
1/VSI+589, 89, 16
2/VSI+370, 312, 11
Kunsiderazzjoni 74§test oriġinaliVSI+387, 296, 11
Premessa C3IDVSI-140, 545, 7
Wara l-Premessa H30ECRVSI-316, 358, 19
Premessa L§test oriġinaliVSI+457, 140, 95
Premessa M42GUE/NGLVSI-132, 551, 9
Premessa N§test oriġinaliVmaq
1/VSI+520, 158, 14
2/VSI+386, 305, 3
Wara l-Premessa N31ECRVSI-338, 343, 9
Premessa O§test oriġinaliVmaq
1/VSI+604, 77, 13
2/VSI+511, 166, 17
Premessa P43GUE/NGLVSI-223, 456, 13
§test oriġinaliVSI+532, 134, 27
Premessa Q§test oriġinaliVmaq
1/VSI+373, 305, 16
2/VSI+588, 71, 35
Wara l-Premessa V62PPEVSI+343, 338, 13
Premessa W44GUE/NGLVSI-191, 408, 93
2S&D
Renew
VSI+637, 26, 31
Wara l-Premessa X45GUE/NGLVSI-138, 499, 56
Premessa Y47GUE/NGLVSI-270, 414, 10
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+451, 233, 9
2/VSI+500, 170, 24
Wara l-Premessa Y46GUE/NGLVSI-157, 515, 20
Premessa AA§test oriġinaliVSI+525, 153, 15
Wara
l-Premessa AB
48GUE/NGLVSI-132, 551, 8
Premessa AC§test oriġinaliVSI+359, 314, 20
Wara
l-Premessa AC
58PPEVSI-287, 375, 31
Premessa AD4IDVSI-154, 530, 8
49GUE/NGLVSI-121, 566, 6
57PPEVSI-299, 335, 59
Premessa AE5IDVSI-108, 531, 52
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+576, 68, 48
2/VSI+572, 109, 11
Premessa AH50EmTGUE/NGLVSI-108, 574, 11
6IDVSI-98, 582, 11
Riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+330, 298, 65
Talbiet għal votazzjoni separata
ECR:Kunsiderazzjonijiet 35, 55, 56, 57, 58, 62, 66, 67, 69; Premessi O, L, P, AA; §§ 5, 6, 41, 46, 47
PPE:Kunsiderazzjoni 74; Premessi L, AC; §§ 5, 6, 32, 33, 35
ID:Premessi L, P, AC; §§ 6, 47
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
PPE:
Kunsiderazzjoni 70
l-ewwel parti"wara li kkunsidra s-sentenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem (QEDB) tad-19 ta' Diċembru 2017 fil-Kawża A.R. u L.R. v l-Iżvizzera (22338/15),"
it-tieni parti"li affermat li edukazzjoni komprensiva dwar is-sesswalità għandha l-għanijiet leġittimi ta' protezzjoni tas-saħħa pubblika, ta' protezzjoni tat-tfal kontra vjolenza sesswali, u li tħejjihom għar-realtajiet soċjali, għaldaqstant, ma rrikonoxxietx obbligu min-naħa tal-Istati Membri sabiex jippermettu lill-ġenituri joħorġu lit-tfal tagħhom minn din l-edukazzjoni,"
Kunsiderazzjoni 71
l-ewwel parti"wara li kkunsidra s-sentenza tal-QEDB fil-Kawża Sh.D u oħrajn v il-Greċja, l-Awstrija, il-Kroazja, l-Ungerija, il-Maċedonja ta' Fuq, is-Serbja u s-Slovenja"
it-tieni parti"li tafferma li l-vulnerabbiltà estrema tat-tfal għandu jkollha prevalenza fuq l-istatus irregolari b'miżuri meħtieġa adottati għall-protezzjoni tagħhom, u li l-awtoritajiet kisru l-Artikolu 5 billi awtomatikament applikaw ir-reġim ta' kustodja protettiva mingħajr ma kkunsidraw ebda alternattiva għad-detenzjoni jew ir-rekwiżit skont id-dritt tal-UE li jevitaw d-detenzjoni tat-tfal"
Premessa N
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "billi l-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-politiki kontra t-terroriżmu m'għandhomx iwasslu għal diskriminazzjoni ġenerali kontra ċerti komunitajiet"
it-tieni partidan il-kliem
Premessa Q
l-ewwel parti"billi l-UE u l-Istati Membri qasmu kompetenzi fil-qasam tal-akkomodazzjoni;"
it-tieni parti"billi huma meħtieġa kemm strateġija nazzjonali kif ukoll strateġija fil-livell tal-UE; billi l-problema ta' persuni mingħajr dar hija sitwazzjoni li ċċaħħad lill-individwi mid-drittijiet tal-bniedem, u minnha nnifisha hija ksur tad-drittijiet tal-bniedem; billi hemm xejra ta' aktar evizzjonijiet u ta' problemi ta' persuni mingħajr dar madwar l-UE"
Premessa Y
l-ewwel parti"billi l-uffiċjali tal-pulizija attivi dejjem jeħtiġilhom ikunu identifikabbli sabiex jippermettu l-investigazzjonijiet ta' eċċessi possibbli tal-użu tal-forza u l-awtoritajiet nazzjonali jeħtiġilhom jiddeterminaw ir-responsabbiltajiet assoċjati; billi l-Istati Membri għandhom livelli limitu differenti għall-użu tal-forza u tal-armi mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi għaż-żamma tal-ordni pubbliku;"
it-tieni parti"billi diversi Stati Membri adottaw liġijiet li jistgħu jwasslu għal restrizzjonijiet sproporzjonati tad-dritt għal-libertà ta' għaqda paċifika;"
§ 3
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "jinsab imħasseb dwar il-fatt li ż-żgħażagħ b'mod partikolari qed jitpoġġew f'pożizzjoni li ma jistgħux jakkwistaw akkomodazzjoni u jiddeplora l-każijiet ta' diskriminazzjoni mis-sidien u l-politiki li jnaqqsu l-benefiċċji tal-akkomodazzjoni għaż-żgħażagħ;"
it-tieni partidan il-kliem
§ 4
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "tal-politiki u l-inizjattivi kollha"
it-tieni partidan il-kliem
§ 13
l-ewwel parti"Jitlob l-adozzjoni rapida tad-Direttiva dwar it-Trattament Ugwali proposta fl-2008, li għadha qed tistenna approvazzjoni mill-Kunsill, bil-għan li jingħalaq id-distakk ta' protezzjoni attwali fil-qafas legali tal-UE rigward in-nondiskriminazzjoni abbażi tal-età, id-diżabilità, ir-reliġjon jew it-twemmin, jew l-orjentazzjoni sesswali f'oqsma importanti tal-ħajja, bħall-protezzjoni soċjali, l-edukazzjoni u l-aċċess għall-oġġetti u għas-servizzi;"
it-tieni parti"jistieden lill-Kummissjoni tiġġieled b'mod attiv is-segregazzjoni u d-diskriminazzjoni, inkluż billi tiftaħ proċeduri ta' ksur biex trawwem l-applikazzjoni effettiva tad-Direttiva Qafas dwar il-ġlieda kontra ċerti forom ta' razziżmu u ta' ksenofobija permezz tal-liġi kriminali; ifakkar li dawn il-miżuri għandhom ikunu akkumpanjati minn strateġiji nazzjonali xierqa dwar l-integrazzjoni;"
§ 24
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "u jisħaq fuq il-ħtieġa li jissaħħaħ u jitkabbar il-mandat tagħha wara valutazzjoni tal-impatt bir-reqqa"
it-tieni partidan il-kliem
§ 34
l-ewwel parti"Jisħaq fuq il-fatt li s-salvataġġ tal-ħajjiet huwa obbligu legali skont id-dritt internazzjonali u d-dritt tal-UE;"
it-tieni parti" jikkundanna l-intimidazzjoni, l-arresti u l-proċedimenti kriminali mnedija f'xi Stati Membri kontra organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u individwi talli jkunu pprovdew assistenza umanitarja lill-migranti, li ħajjithom tinsab f'riskju; jistieden lill-Istati Membri jiżguraw li l-atti ta' assistenza umanitarja ma jiġux kriminalizzati f'konformità mal-Protokoll tan-NU dwar il-Faċilitazzjoni ta' Dħul Klandestin;"
§ 37
l-ewwel parti"Itenni li d-detenzjoni tal-immigrazzjoni tat-tfal qatt mhi fl-aħjar interess tat-tfal skont id-Dikjarazzjoni ta' New York għar-Rifuġjati u l-Migranti;"
it-tieni parti"jistieden lill-UE u lill-Istati Membri jsaħħu l-azzjoni biex itemmu d-detenzjoni ta' tfal, b'mod partikolari fil-kuntest tal-migrazzjoni madwar l-UE, u biex isibu alternattivi bbażati fil-komunitajiet għad-detenzjoni, kif ukoll jagħtu prijorità lill-integrazzjoni, lill-edukazzjoni u lill-appoġġ psikoloġiku; jenfasizza li tfal mhux akkumpanjati huma fuq kollox tfal li huma potenzjalment fil-periklu"
it-tielet partiu li meta l-Istati Membri u l-Unjoni Ewropea jittrattaw mat-tfal, il-prinċipju ewlieni għandu jkun il-protezzjoni tat-tfal pjuttost milli l-politiki tal-migrazzjoni, u b'hekk jirrispettaw il-prinċipju ewlieni tal-aħjar interessi tat-tfal;"
ID:
Premessa O
l-ewwel parti"billi r-rikors akbar mill-istati għal teknoloġija ġdida, bħall-policing predittiv u l-użu ta' rikonoxximent tal-wiċċ, jippreżenta numru ta' riskji"
it-tieni parti"b'mod partikolari għall-minoranzi razzjali fl-Ewropa"
Premessa AE
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "parti mill-passat, mill-preżent u mill-futur tal-UE u"
it-tieni partidan il-kliem
§ 1
l-ewwel parti"Jirrikonoxxi li l-UE tiżvolġi rwol importanti fil-prevenzjoni tal-faqar u l-esklużjoni soċjali fl-Istati Membri; jisħaq fuq l-importanza li l-UE u l-Istati Membri tagħha jfasslu programmi speċifiċi mmirati biex itemmu l-faqar fost it-tfal, peress li trid tingħata kunsiderazzjoni speċjali lill-impatt partikolarment ħażin tal-faqar fuq l-iżvilupp soċjali, psikoloġiku u fiżiku tat-tfal; u fuq l-implikazzjonijiet għas-saħħa għall-ġenerazzjonijiet futuri tal-adulti; jisħaq fuq il-fatt li t-tfal jinsabu f'riskju sproporzjonat ta' esklużjoni soċjali u ekonomika u li t-tfal qed jesperjenzaw il-ksur tad-drittijiet fundamentali tagħhom minħabba abbuż, vjolenza, sfruttament, faqar, u l-forom kollha ta' esklużjoni soċjali; jisħaq fuq il-fatt li l-faqar minnu nnifsu huwa forma ta' inġustizzja soċjali, li tibbaża ruħha fuq l-inugwaljanzi bejn il-ġeneri, fid-diskriminazzjoni u fil-possibbiltajiet mhux indaqs ta' aċċess għall-oġġetti u għas-servizzi; jistieden lill-Kummissjoni u lill-Kunsill iqisu d-drittijiet fundamentali filwaqt li jagħmlu proposti ta' politika ekonomika u jiżguraw li l-valutazzjonijiet tal-impatt fuq id-drittijiet tal-bniedem jitwettqu flimkien ma' kwalunkwe deċiżjoni dwar l-adozzjoni tagħhom, sabiex jiġi vvalutat kwalunkwe impatt negattiv potenzjali fuq id-drittijiet tal-bniedem;"
it-tieni parti"jistieden lill-Istati Membri jiggarantixxu aċċess għall-kura tas-saħħa, għal edukazzjoni ta' kwalità, għall-akkomodazzjoni b'kundizzjonijiet ekwi għal kulħadd;"
§ 8
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kelma: "furzata" (l-aħħar okkorrenza)
it-tieni partidin il-kelma
§ 23
l-ewwel parti"Huwa mħasseb sewwa dwar l-ispazju dejjem aktar jiċkien għas-soċjetà ċivili indipendenti f'uħud mill-Istati Membri, b'mod partikolari għall-organizzazzjonijiet tad-drittijiet tan-nisa, l-organizzazzjonijiet LGBTI u għad-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, inklużi piżijiet amministrattivi mhux raġonevoli, tnaqqis fl-appoġġ finanzjarju biex iwettqu attivitajiet ta' promozzjoni, kif ukoll restrizzjonijiet fuq il-libertà tal-għaqda u ta' organizzazzjoni; jikkundanna r-restrizzjonijiet fl-aċċess għall-finanzjament tal-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li, f'xi Stati Membri, għandhom aspett aktar sistematiku fil-forma ta' tibdiliet legali u politiċi u qed jaffettwaw serjament il-ħidma u l-locus standi tagħhom;"
it-tieni parti"jistieden lill-Kummissjoni Ewropea u lill-Kunsill iżidu l-appoġġ mill-UE għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jiddefendu l-valuri tal-Artikolu 2 tat-TUE fl-Unjoni Ewropea permezz tal-Programm Drittijiet u Valuri, li l-finanzjament tiegħu għandu jkun sinifikanti, kif mitlub mill-Parlament Ewropew;"
Emenda 26
l-ewwel parti"Ifakkar li kulħadd għandu dritt għall-ħajja, kif stabbilit fl-Artikolu 2 tal-Karta;"
it-tieni parti"jisħaq li dan id-dritt għandu jitħares mill-mument tal-konċepiment;"
emenda 64
l-ewwel parti"Iħeġġeġ lill-UE u lill-Istati Membri jiddedikaw biżżejjed riżorsi biex idgħajfu l-mudell ta' negozju tan-networks tat-traffikar u t-traffikanti, li regolarment jixħet lill-aktar gruppi vulnerabbli bħat-tfal u n-nisa f'sitwazzjonijiet li jkunu ta' theddida għal ħajjithom,"
it-tieni parti"kif ukoll biex jipproteġu lil ħafna mir-riskju li jaqbdu vjaġġ fuq rotot tal-migrazzjoni perikolużi u mhux ikkontrollati fejn ma jkunux jistgħu jiksbu aċċess għall-proċedura uffiċjali tal-asil;"
emenda 65
l-ewwel parti"Jisħaq fuq l-importanza tal-ġestjoni rigoruża tal-fruntieri esterni tal-UE; jenfasizza n-neċessità li jiġu indirizzati l-kwistjonijiet umanitarji li jaffettwaw 'il kontroll tal-fruntieri;"
it-tieni parti"jissottolinja li l-politiki Ewropej u nazzjonali dwar il-migrazzjoni għandhom ikunu konformi bis-sħiħ mal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Istatus tar-Rifuġjati tal-1951 u l-protokoll addizzjonali tagħha."
PPE, ID:
§ 31
l-ewwel parti"Jistieden lill-Istati Membri jimplimentaw ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissarju għad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Kunsill tal-Ewropa ta' Ġunju 2019 bit-titlu 'Lives saved. Rights protected. Bridging the protection gap for refugees and migrants in the Mediterranean' (Ħajjiet salvati. Drittijiet protetti. Nagħlqu d-distakk ta' protezzjoni għar-rifuġjati u l-migranti fil-Mediterran);"
it-tieni parti"itenni li l-perkorsi sikuri u legali għall-migrazzjoni huma l-aħjar mod kif jiġi evitat it-telf ta' ħajjiet;"
it-tielet parti"iħeġġeġ lill-Istati Membri jintensifikaw il-miżuri ta' risistemazzjoni, jistabbilixxu kurituri umanitarji lejn l-UE, u jintroduċu l-possibbiltà li japplikaw għal viżi umanitarji għall-applikanti għall-asil;"

 23. Id-deterjorament tas-sitwazzzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fl-Alġerija, b'mod partikolari l-każ tal-ġurnalist Khaled Drareni 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0375/2020, B9-0376/2020, B9-0377/2020, B9-0378/2020, B9-0379/2020, B9-0380/2020, B9-0381/2020

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0375/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
Riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+669, 3, 22
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B9-0375/2020GUE/NGLVSI
B9-0376/2020IDVSI
B9-0377/2020Verts/ALEVSI
B9-0378/2020S&DVSI
B9-0379/2020ECRVSI
B9-0380/2020RenewVSI
B9-0381/2020PPEVSI

 24. Is-sitwazzjoni fl-Etjopja 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0382/2020, B9-0383/2020, B9-0384/2020, B9-0385/2020, B9-0386/2020, B9-0387/2020, B9-0388/2020

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0383/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
Riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+643, 5, 46
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B9-0382/2020IDVSI
B9-0383/2020GUE/NGLVSI
B9-0384/2020S&DVSI
B9-0385/2020Verts/ALEVSI
B9-0386/2020ECRVSI
B9-0387/2020RenewVSI
B9-0388/2020PPEVSI

 25. Il-ksur kontinwu tad-drittijiet tal-bniedem fil-Belarussja, b'mod partikolari l-qtil ta' Roman Bondarenko 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0389/2020, B9-0390/2020, B9-0391/2020, B9-0392/2020, B9-0393/2020

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0389/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR)
Wara l-§ 213ECRVSI+626, 21, 44
8GUE/NGLVSI-106, 437, 149
9GUE/NGLVSI-59, 600, 32
Wara l-§ 36GUE/NGLVSI+365, 288, 38
Wara l-§ 710GUE/NGLVSI-48, 611, 32
Wara l-§ 115GUE/NGLVSI+515, 154, 23
Wara l-§ 127GUE/NGLVSI+370, 283, 38
§ 13§test oriġinaliVmaq
1/VSI+594, 71, 28
2/VSI+602, 45, 46
Wara l-§ 1511GUE/NGLVSI-51, 621, 18
§ 17§test oriġinaliVSI+602, 71, 19
Wara l-§ 2114ECRVSI+601, 32, 58
Wara l-§ 2412RenewVSI+372, 223, 98
§ 25§test oriġinaliVmaq
1/VSI+572, 58, 63
2/VSI+500, 141, 52
Wara l-Premessa E4GUE/NGLVSI+364, 290, 37
Wara l-Premessa G1GUE/NGLVSI+459, 188, 44
2GUE/NGLVSI+371, 284, 36
3GUE/NGLVSI+367, 283, 41
Riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+613, 41, 35
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B9-0389/2020Verts/ALEVSI
B9-0390/2020S&DVSI
B9-0391/2020ECRVSI
B9-0392/2020RenewVSI
B9-0393/2020PPEVSI
Talbiet għal votazzjoni separata
GUE/NGL:§ 17
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
GUE/NGL:
§ 13
l-ewwel parti"Jistieden lill-UE tagħti appoġġ lil investigazzjoni internazzjonali tar-reati mwettqa mir-reġim ta' Lukashenko kontra l-poplu tal-Belarussja; jemmen li l-investigazzjoni għandha tkun appoġġjata bit-twaqqif ta' ċentru għall-ġbir tal-evidenza u taskforce tal-UE ta' esperti tad-dritt internazzjonali biex jassistu f'investigazzjonijiet internazzjonali futuri;"
it-tieni parti"jistieden lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri u lis-SEAE jipprovdu appoġġ sħiħ għall-isforzi tal-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-NU u l-Mekkaniżmu ta' Moska tal-OSKE, kif ukoll lid-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem u s-soċjetà ċivili, biex jiġu żgurati dokumentazzjoni u rappurtar tal-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u sussegwentement tiġi stabbilita r-responsabbiltà u tingħata ġustizzja lill-vittmi;"
§ 25
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "– l-hekk imsejjaħ Att ta' Magnitsky –"
it-tieni partidan il-kliem

 26. L-eskalazzjoni tat-tensjonijiet f'Varosha wara l-azzjonijiet illegali mit-Turkija u l-ħtieġa urġenti li jissuktaw it-taħditiet 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0355/2020, B9-0356/2020, B9-0357/2020, B9-0358/2020, B9-0359/2020, B9-0360/2020, B9-0361/2020

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B9-0355/2020
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL)
§ 36PPEVSI+440, 193, 59
§ 9§test oriġinaliVSI+635, 55, 5
Wara l-§ 91IDVSI-111, 559, 23
2IDVSI-122, 549, 22
3IDVSI-102, 565, 26
5ECRVSI+355, 290, 50
Kunsiderazzjoni 114ECRVSI+377, 308, 10
Premessa A§test oriġinaliVmaq
1/VSI+584, 74, 37
2/VSI+675, 14, 6
Riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+631, 3, 59
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B9-0355/2020GUE/NGLVSI
B9-0356/2020IDVSI
B9-0357/2020Verts/ALEVSI
B9-0358/2020S&DVSI
B9-0359/2020ECRVSI
B9-0360/2020RenewVSI
B9-0361/2020PPEVSI
Talbiet għal votazzjoni separata
ID:§ 9
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
ID:
Premessa A
l-ewwel parti"billi t-Turkija hija pajjiż kandidat u sieħeb importanti tal-UE;"
it-tieni parti"billi, bħala pajjiż kandidat, it-Turkija hija mistennija li tosserva l-ogħla standards tad-demokrazija, ir-rispett tad-drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, inkluża l-konformità mal-konvenzjonijiet internazzjonali;"

 27. L-eliminazzjoni tad-dazji doganali fuq ċerti prodotti ***I 

Rapport: Bernd Lange (A9-0217/2020)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Artikolu 11GUE/NGLVSI-71, 613, 13
Proposta tal-KummissjoniVSI+638, 45, 11

 28. Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni fir-rigward ta' ċerti oġġetti b'użu doppju mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq ***I 

Proposta għal regolament (COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD))

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
It-test kollu1Kumitat INTAVSI+651, 11, 35
Proposta tal-KummissjoniVSI+653, 10, 31

 29. Miżuri temporanji b'rabta mat-taxxa fuq il-valur miżjud għall-vaċċini tal-COVID-19 u ma' apparat mediku dijanjostiku in vitro b'reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 * 

Proposta għal direttiva (COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS))

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Proposta tal-KummissjoniVSI+684, 5, 5

 30. Id-drittijiet għall-abort fil-Polonja 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B9-0372/2020/rev, B9-0373/2020/rev

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0373/2020/rev
(PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL)
§ 11IDVSI-139, 519, 17
§test oriġinaliVmaq
1/VSI+521, 86, 69
2/VSI+461, 126, 91
Wara l-§ 16PPEVSI-154, 479, 44
§ 2§test oriġinaliVmaq
1/VSI+549, 69, 61
2/VSI+474, 89, 115
§ 11§test oriġinaliVSI+475, 68, 135
§ 12§test oriġinaliVmaq
1/VSI+534, 79, 65
2/VSI+450, 122, 105
§ 15§test oriġinaliVSI+502, 141, 35
Wara l-§ 157PPEVSI-199, 363, 117
8PPEVSI-255, 392, 31
§ 16§test oriġinaliVSI+518, 136, 25
§ 17§test oriġinaliVSI+524, 140, 12
§ 209PPEVSI-178, 435, 66
§test oriġinaliVSI+390, 244, 45
§ 21§test oriġinaliVmaq
1/VSI+540, 68, 70
2/VSI+411, 192, 75
§ 22§test oriġinaliVmaq
1/VSI+385, 247, 46
2/VSI+526, 127, 25
Wara l-§ 2410PPEVSI-160, 483, 35
11PPEVSI-175, 476, 27
14PPEVSI-279, 387, 11
Wara l-Premessa A2PPEVSI+379, 253, 46
Wara l-Premessa B3PPEVSI-264, 319, 93
Wara l-Premessa C4PPEVSI+387, 272, 20
5PPEVSI-266, 362, 51
Premessa D§test oriġinaliVmaq
1/VSI+533, 84, 60
2/VSI+438, 138, 101
Premessa E§test oriġinaliVmaq
1/VSI+536, 62, 80
2/VSI+468, 110, 99
Premessa H15S&D, Verts/ALEVSI+510, 126, 41
Premessa P§test oriġinaliVmaq
1/VSI+567, 69, 43
2/VSI+465, 84, 128
Riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+455, 145, 71
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0372/2020/rev (ECR)
Riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI
Talbiet għal votazzjoni separata
GUE/NGL:§§ 15, 16, 17
ECR:§ 20
PPE:§§ 11, 20
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
PPE:
Premessa D
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "billi l-aċċess għall-abort jikkostitwixxi dritt tal-bniedem, filwaqt li d-dewmien u ċ-ċaħda tiegħu jikkostitwixxu forom ta' vjolenza abbażi tal-ġeneru u jistgħu jikkostitwixxu tortura u/jew trattamenti krudili, inuman jew degradanti"
it-tieni partidan il-kliem
Premessa E
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "u l-abort sikur u legali"
it-tieni partidan il-kliem
Premessa P
l-ewwel parti"billi d-deċiżjoni se ssir applikabbli mal-pubblikazzjoni tagħha, li skont il-liġi Pollakka hija obbligatorja, u ladarba tiġi ppubblikata se tirriżulta fi projbizzjoni kważi sħiħa fuq id-dritt għall-abort fil-Polonja"
it-tieni parti"tikkriminalizza l-abort u twassal għall-espansjoni tal-abort klandestin u mhux sikur, u għal turiżmu għal skopijiet ta' abort, li jkun aċċessibbli biss għal xi wħud, u b'hekk iddgħajjef is-saħħa u d-drittijiet tan-nisa u tpoġġi l-ħajja tagħhom f'riskju; billi minkejja li d-deċiżjoni ma ġietx ippubblikata, ħafna nisa tqal li ġew infurmati li hemm probabbiltà kbira li l-fetu għandu anormalità severa u irriversibbli jew marda inkurabbli kellhom l-aċċess tagħhom għal abort legali ristrett;"
§ 1
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "ifakkar li kkritika bil-qawwa kull proposta leġiżlattiva jew restrizzjoni li għandha l-għan li tipprojbixxi u tillimita aktar l-aċċess għal abort sikur u legali fil-Polonja"
it-tieni partidan il-kliem
§ 2
l-ewwel parti"Jinnota li r-restrizzjoni jew il-projbizzjoni tad-dritt għall-abort bl-ebda mod ma telimina l-abort, iżda sempliċement tagħmel pressjoni biex dan isir b'mod illegali, u dan iwassal għal żieda fl-aborti illegali, mhux sikuri, klandestini u ta' theddida għall-ħajja;"
it-tieni parti"jinsisti li t-twettiq ta' abort ma għandux jiġi inkluż fil-kodiċi kriminali, peress li dan għandu effett dissważiv fuq tobba li jżommu lura milli jipprovdu servizzi SRHR minħabba l-biża' ta' sanzjonijiet kriminali;"
§ 12
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "il-liberalizzazzjoni tad-dritt għall-abort"
it-tieni partidan il-kliem
§ 21
l-ewwel parti"Jenfasizza l-espressjonijiet ta' appoġġ u ta' interess fir-rigward tal-kawża tan-nisa Pollakki minn ħafna Stati Membri;"
it-tieni parti"jitlob lill-UE tiffinanzja organizzazzjonijiet li jiffaċilitaw il-koperazzjoni transfruntiera bejn l-organizzazzjonijiet li jipprovdu abort sikur u legali;"
§ 22
l-ewwel parti"Jistieden lill-Kummissjoni tikkonferma l-applikazzjoni tad-Direttiva 2004/113/KE għal oġġetti u servizzi SRHR u tirrikonoxxi li l-limiti fuq u l-ostakli għall-aċċess ta' oġġetti u servizzi SRHR jikkostitwixxu diskriminazzjoni abbażi tal-ġeneru, peress li jaffettwaw b'mod sproporzjonat lil ġeneru wieħed (in-nisa) jew gruppi vulnerabbli (eż. persuni transbinarji u mhux binarji);"
it-tieni parti"jikkundanna l-abbuż tal-ġudikatura min-naħa tal-Gvern Pollakk u s-setgħat leġiżlattivi tiegħu biex jiġu strumentalizzati u politiċizzati l-ħajja u s-saħħa tan-nisa u l-persuni LGBTI+, li jwasslu għad-diskriminazzjoni tagħhom f'dan ir-rigward;"
Varji
Il-Grupp PPE rtira l-mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0371/2020.
L-emendi 12 u 13 tħassru.

 31. Rieżami tal-Politika Kummerċjali tal-UE 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni: B9-0370/2020

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE – rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0370/2020
(Kumitat INTA)
Wara l-§ 72GUE/NGLVSI-110, 543, 44
Wara l-§ 101GUE/NGLVSI-94, 579, 24
§ 13§test oriġinaliVmaq
1/VSI+577, 82, 38
2/VSI+626, 55, 16
§ 17§test oriġinaliVmaq
1/VSI+653, 37, 7
2/VSI+544, 138, 15
§ 19§test oriġinaliVmaq
1/VSI+643, 20, 34
2/VSI+524, 159, 14
§ 26§test oriġinaliVmaq
1/VSI+549, 104, 44
2/VSI+550, 142, 5
3/VSI+516, 167, 14
Riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+593, 50, 50
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
GUE/NGL:
§ 13
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "jappoġġja bil-qawwa l-kooperazzjoni mal-Istati Uniti biex jiġu indirizzati l-isfidi strateġiċi fil-livell globali;"
it-tieni partidan il-kliem
ECR:
§ 17
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "l-obbligu"
it-tieni partidan il-kliem
§ 19
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "u li l-Kummissjoni għandha teżamina mekkaniżmu bbażat fuq sanzjonijiet bħala l-aħħar alternattiva"
it-tieni partidan il-kliem
GUE/NGL, ECR:
§ 26
l-ewwel partiIt-test kollu minbarra l-kliem: "jinnota li s-Sistema ta' Qorti tal-Investiment (ICS) hija maħsuba bħala pass 'il quddiem lejn l-MIC;" u "mmirata lejn it-tneħħija gradwali tal-protezzjoni tal-investimenti fit-teknoloġiji tradizzjonali tal-fjuwils fossili"
it-tieni parti"jinnota li s-Sistema ta' Qorti tal-Investiment (ICS) hija maħsuba bħala pass 'il quddiem lejn l-MIC;"
it-tielet parti"mmirata lejn it-tneħħija gradwali tal-protezzjoni tal-investimenti fit-teknoloġiji tradizzjonali tal-fjuwils fossili"
Aġġornata l-aħħar: 18 ta' Frar 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza