Indeks 
Zapisnik
XML 141kPDF 280kWORD 76k
Utorak, 24. studenog 2020. - Bruxelles
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Objava rezultata glasovanja
 3.Nastavak dnevne sjednice
 4.Predstavničke tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošačâ ***II (rasprava)
 5.Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji - Godišnje izvješće za godine 2018. i 2019. (rasprava)
 6.Analiza europskih izbora (rasprava)
 7.Prvi krug glasovanja
 8.Analiza europskih izbora (nastavak rasprave)
 9.Revizija trgovinske politike EU-a (rasprava)
 10.Nastavak dnevne sjednice
 11.Objava rezultata glasovanja
 12.Nastavak dnevne sjednice
 13.Eskalacija napetosti u Varoshi nakon nezakonitih radnji koje je poduzela Turska i hitna potreba za nastavkom pregovora (rasprava)
 14.Geopolitičke implikacije Abrahamovog sporazuma u regiji Bliskog istoka (rasprava)
 15.Borba protiv nekažnjavanja kaznenih djela počinjenih protiv novinara diljem svijeta (rasprava)
 16.Priopćenje predsjedništva
 17.Nastavak dnevne sjednice
 18.Drugi krug glasovanja
 19.Obrazloženja glasovanja
 20.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 21.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 22.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Imenovanje Julie Laffranque za članicu odbora osnovanog u skladu s člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
 Prilog 2 - Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke


PREDSJEDA: Klára DOBREV
potpredsjednica

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 8:30.


2. Objava rezultata glasovanja

Predsjedateljica je objavila rezultate glasovanja:

Imenovanje Julie Laffranque za članicu odbora osnovanog u skladu s člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
Prijedlog odluke B9-0368/2020 [2020/2238(INS)]

(Potrebna obična većina)
(Tajno glasovanje (članak 191. stavak 1. Poslovnika))

PRIJEDLOG ODLUKE: IMENOVANJE DE JULIA LAFFRANQUE

Usvojen (P9_TA(2020)0310)

(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka 3.)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1. zapisnika od 24.11.2020.)

Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke
Izvješće o preporuci Vijeća o imenovanju člana Izvršnog odbora Europske središnje banke [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

(Potrebna obična većina)
(Tajno glasovanje (članak 191. stavak 1. Poslovnika))

PRIJEDLOG ODLUKE: IMENOVANJE DE FRANK ELDERSON

Usvojen (P9_TA(2020)0311)

(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka 4.)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 2. zapisnika od 24.11.2020.)

Izdavanje opće izvozne dozvole Unije za izvoz određene robe s dvojnom namjenom iz Unije u Ujedinjenu Kraljevinu Velike Britanije i Sjeverne Irske ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - Odbor INTA

ZAHTJEV ZA PRIMJENOM HITNOG POSTUPKA

Poimeničnim glasovanjem (679 za, 9 protiv i 4 suzdržanih) usvojen je zahtjev o primjeni hitnog postupka.

Privremene mjere povezane s porezom na dodanu vrijednost za cjepiva protiv bolesti COVID-19 i in vitro dijagnostičke medicinske proizvode za tu bolest kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - .Odbor ECON

ZAHTJEV ZA PRIMJENOM HITNOG POSTUPKA

Poimeničnim glasovanjem (684 za, 2 protiv i 6 suzdržanih) usvojen je zahtjev o primjeni hitnog postupka.

Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Hrvatskoj i Poljskoj u vezi s prirodnom katastrofom te isplate predujmova Hrvatskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Irskoj, Portugalu i Španjolskoj u vezi s izvanrednim stanjem u području javnog zdravlja
Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Hrvatskoj i Poljskoj u vezi s prirodnom katastrofom te isplate predujmova Hrvatskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Irskoj, Portugalu i Španjolskoj u vezi s izvanrednim stanjem u području javnog zdravlja [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestitelj: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

(većina zastupnika u Parlamentu i tropetinska većina danih glasova potrebna za donošenje prijedloga rezolucije)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0312)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka 5.)

Nacrt izmjene proračuna br. 9 za opći proračun za 2020.: pomoć Grčkoj, Hrvatskoj, Irskoj, Mađarskoj, Njemačkoj, Portugalu i Španjolskoj
Izvješće o stajalištu Vijeća o Nacrtu izmjene proračuna br. 9/2020 Europske unije za financijsku godinu 2020. priloženom Prijedlogu o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Hrvatskoj i Poljskoj u vezi s prirodnom katastrofom te isplate predujmova Hrvatskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Irskoj, Portugalu i Španjolskoj u vezi s izvanrednim stanjem u području javnog zdravlja [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0313)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka 6.)

Borba protiv beskućništva u Europskoj uniji
Prijedlog rezolucije B9-0363/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0314)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka 7.)

Schengenski sustav i mjere poduzete za vrijeme krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19
Prijedlog rezolucije B9-0362/2020

(Potrebna obična većina)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P9_TA(2020)0315)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka 8.)

(Dnevna sjednica prekinuta je u 8:32.)


PREDSJEDA: Heidi HAUTALA
potpredsjednica

3. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 8:46.


4. Predstavničke tužbe za zaštitu kolektivnih interesa potrošačâ ***II (rasprava)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošačâ i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ [09573/1/2020 - C9-0355/2020- 2018/0089(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

Geoffroy Didier predstavio je preporuku.

Govorila je Kateřina Konečná (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO).

Govorio je Didier Reynders (povjerenik Komisije).

Govorili su Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Lara Wolters, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Liesje Schreinemacher, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Gilles Lebreton, u ime Kluba zastupnika ID-a, Eugen Jurzyca, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manon Aubry, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Christel Schaldemose, Georg Mayer i Leszek Miller.

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Govorila je Heidi Hautala.

Govorio je Didier Reynders.

Rasprava je zaključena.

Predsjedatelj je obavijestio da u pogledu stajališta Vijeća u prvom čitanju nisu podneseni zahtjevi za odbijanje niti amandmani u skladu s člancima 67. i 68. Poslovnika.

Stajalište Vijeća stoga se smatra odobrenim (P9_TA(2020)0316).


5. Stanje temeljnih prava u Europskoj uniji - Godišnje izvješće za godine 2018. i 2019. (rasprava)

Izvješće o stanju temeljnih prava u Europskoj uniji – Godišnje izvješće za godine 2018. i 2019. [2019/2199(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Clare Daly (A9-0226/2020)

Clare Daly predstavio je izvješće

Govorio je Věra Jourová (potpredsjednica Komisije).

Govorili su Antonio Tajani (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFCO), Yana Toom (izvjestiteljica za mišljenje Odbora PETI), Karlo Ressler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Evin Incir, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Maite Pagazaurtundúa, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Nicolaus Fest, u ime Kluba zastupnika ID-a, Clare Daly, koja je imala osobnu primjedbu na izjavu Nicolausa Festa, Diana Riba i Giner, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Jadwiga Wiśniewska, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Sira Rego, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Laura Ferrara, nezavisna zastupnica, Peter Pollák, Birgit Sippel i Fabienne Keller.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su Silvia Sardone, Tineke Strik, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Lena Düpont, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Łukasz Kohut, Vincenzo Sofo, Hermann Tertsch, Ivan Vilibor Sinčić, Sylvie Guillaume, Joachim Stanisław Brudziński, Isabella Adinolfi, Bettina Vollath i Samira Rafaela (izvjestiteljica za mišljenje Odbora FEMM).

Govorila je Věra Jourová.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 14 zapisnika od 25.11.2020. (amandmani); točka 10 zapisnika od 26.11.2020. (konačno glasovanje).

Govorio je Damian Boeselager, u skladu s člankom 195. Poslovnika, o primjeni članka 181. o dopuštenosti amandmana (Predsjedatelj je pojasnio).


6. Analiza europskih izbora (rasprava)

Izvješće o analizi europskih izbora [2020/2088(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Pascal Durand (A9-0211/2020)

Pascal Durand predstavio je izvješće

Govorila je Věra Jourová (potpredsjednica Komisije).

Govorili su Esteban González Pons, u ime Kluba zastupnika PPE-a, i Giuliano Pisapia, u ime Kluba zastupnika S&D-a.

(Nastavak rasprave: točka 8 zapisnika od 24.11.2020.)


7. Prvi krug glasovanja

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

—   Tržište financijskih instrumenata: izmjena zahtjeva za informacije, upravljanje proizvodima i ograničenje pozicija radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Markus Ferber (A9-0208/2020);

—   Prema održivijem jedinstvenom tržištu za poduzeća i potrošače
Izvješće na temu „Prema održivijem jedinstvenom tržištu za poduzeća i potrošače” [2020/2021(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: David Cormand (A9-0209/2020);

—   Sigurnost proizvoda na jedinstvenom tržištu
Izvješće o sigurnosti proizvoda na jedinstvenom tržištu [2019/2190(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Marion Walsmann (A9-0207/2020);

—   Jačanje slobode medija: zaštita novinara u Europi, govor mržnje, dezinformacije i uloga platformi
Izvješće o jačanju slobode medija: zaštita novinara u Europi, govor mržnje, dezinformacije i uloga platformi [2020/2009(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020);

—   Poboljšanje djelotvornosti razvoja i učinkovitosti pomoći
Izvješće o poboljšanju djelotvornosti razvoja i učinkovitosti pomoći [2019/2184(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Glasovanje je bilo moguće do 12:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja bit će objavljeni u 15:00.


8. Analiza europskih izbora (nastavak rasprave)

Izvješće o analizi europskih izbora [2020/2088(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(Početak rasprave: točka 6. zapisnika od 24.11.2020.)

Govorili su Sandro Gozi, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Gerolf Annemans, u ime Kluba zastupnika ID-a, Damian Boeselager, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Leila Chaibi, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Carles Puigdemont i Casamajó, nezavisni zastupnik, Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Diana Riba i Giner, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Vladimír Bilčík, Pedro Silva Pereira, Gunnar Beck, Daniel Freund i Geert Bourgeois.

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Govorili su Sven Simon, Gabriele Bischoff, Peter Kofod, Hermann Tertsch, Loránt Vincze, Katarina Barley, Helmut Geuking, Karlo Ressler, Zbigniew Kuźmiuk, Pernille Weiss, László Trócsányi, Riho Terras i Charles Goerens.

Govorila je Věra Jourová (potpredsjednica Komisije).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 18 zapisnika od 24.11.2020. (amandmani); točka 18 zapisnika od 25.11.2020. (konačno glasovanje).


9. Revizija trgovinske politike EU-a (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor O-000070/2020 koje je postavio Bernd Lange, u ime Odbora INTA, Komisiji: Preispitivanje trgovinske politike EU-a (B9-0024/2020)

Bernd Lange obrazložio je pitanje.

Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) odgovorio je na pitanje.

Govorili su Christophe Hansen, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Kathleen Van Brempt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Barry Andrews, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Saskia Bricmont, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Geert Bourgeois, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Helmut Scholz, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Daniel Caspary, Margarida Marques, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel, Jörgen Warborn, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Gabriel Mato, Agnes Jongerius, Dita Charanzová, Enikő Győri, Miapetra Kumpula-Natri, Svenja Hahn, Cláudia Monteiro de Aguiar, Łukasz Kohut i Jérémy Decerle.

Govorio je Valdis Dombrovskis.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi u skladu s člankom 136. stavkom 5. Poslovnika i kojim se zaključuje rasprava:

—   Bernd Lange, u ime Odbora INTA, o reviziji trgovinske politike EU-a (2020/2761(RSP)) (B9-0370/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 10 zapisnika od 26.11.2020. (amandmani); točka 16 zapisnika od 26.11.2020. (konačno glasovanje).

(Dnevna sjednica prekinuta je u 12:55 h.)


PREDSJEDA: Pedro SILVA PEREIRA
potpredsjednik

10. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:00.


11. Objava rezultata glasovanja

Predsjedatelj je objavio rezultate glasovanja:

Tržište financijskih instrumenata: izmjena zahtjeva za informacije, upravljanje proizvodima i ograničenje pozicija radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 ***I
Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2014/65/EU u pogledu zahtjeva za informacije, upravljanja proizvodima i ograničenja pozicija radi potpore oporavku od pandemije bolesti COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0317)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka 10.)

Prema održivijem jedinstvenom tržištu za poduzeća i potrošače
Izvješće na temu „Prema održivijem jedinstvenom tržištu za poduzeća i potrošače” [2020/2021(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: David Cormand (A9-0209/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0318)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka 11.)

Sigurnost proizvoda na jedinstvenom tržištu
Izvješće o sigurnosti proizvoda na jedinstvenom tržištu [2019/2190(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0319)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka 12.)

Jačanje slobode medija: zaštita novinara u Europi, govor mržnje, dezinformacije i uloga platformi
Izvješće o jačanju slobode medija: zaštita novinara u Europi, govor mržnje, dezinformacije i uloga platformi [2020/2009(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(Potrebna obična većina)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (Klub zastupnika ID-a)

Odbijeno

(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka 13.)

Poboljšanje djelotvornosti razvoja i učinkovitosti pomoći
Izvješće o poboljšanju djelotvornosti razvoja i učinkovitosti pomoći [2019/2184(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestitelj: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(Potrebna obična većina)

AMANDMANI

Vidi usvojene tekstove (P9_TA(2020)0323)
(Detalji glasovanja: prilog "Rezultati glasovanja" od 23., 24., 25. i 26. studenog 2020., točka 16.)

(Dnevna sjednica prekinuta je u 15:06..)


12. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 15:16.


13. Eskalacija napetosti u Varoshi nakon nezakonitih radnji koje je poduzela Turska i hitna potreba za nastavkom pregovora (rasprava)

Izjava potpredsjednika Komisije / viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Eskalacija napetosti u Varoshi nakon nezakonitih radnji koje je poduzela Turska i hitna potreba za nastavkom pregovora (2020/2844(RSP))

Josep Borrell (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dao je izjavu.

Govorili su Michael Gahler, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Nacho Sánchez Amor, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Katalin Cseh, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Nicolas Bay, u ime Kluba zastupnika ID-a, Sergey Lagodinsky, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Angel Dzhambazki, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Giorgos Georgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Márton Gyöngyösi, nezavisni zastupnik, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Dorien Rookmaker, David McAllister, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Roman Haider, Joachim Stanisław Brudziński i Ioannis Lagos.

PREDSJEDA: Roberta METSOLA

potpredsjednica

Govorili su Vangelis Meimarakis, Costas Mavrides, Filip De Man, Arnaud Danjean, Nikos Androulakis, Jordan Bardella, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White i Peter van Dalen.

Govorio je Josep Borrell Fontelles.

Prijedlozi rezolucija podneseni na temelju članka 132. stavka 2. na kraju rasprave:

—   Giorgos Georgiou, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, o eskalaciji napetosti u Varoshi nakon nezakonitih radnji koje je poduzela Turska i hitnoj potrebi za nastavkom pregovora (2020/2844(RSP)) (B9-0355/2020);

—   Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Harald Vilimsky i Marco Zanni, u ime Kluba zastupnika ID-a, o eskalaciji napetosti u Varoshi nakon nezakonitih radnji koje je poduzela Turska i hitnoj potrebi za nastavkom pregovora (2020/2844(RSP)) (B9-0356/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Thomas Waitz, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield i Ernest Urtasun, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, o eskalaciji napetosti u Varoshi nakon nezakonitih radnji koje je poduzela Turska i hitnoj potrebi za nastavkom pregovora (2020/2844(RSP)) (B9-0357/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula i Nacho Sánchez Amor, u ime Kluba zastupnika S&D-a, o eskalaciji napetosti u Varoshi nakon nezakonitih radnji koje je poduzela Turska i hitnoj potrebi za nastavkom pregovora (2020/2844(RSP)) (B9-0358/2020);

—   Anna Fotyga, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o eskalaciji napetosti u Varoshi nakon nezakonitih radnji koje je poduzela Turska i hitnoj potrebi za nastavkom pregovora (2020/2844(RSP)) (B9-0359/2020);

—   Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță i Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, o eskalaciji napetosti u Varoshi nakon nezakonitih radnji koje je poduzela Turska i hitnoj potrebi za nastavkom pregovora (2020/2844(RSP)) (B9-0360/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver i Sandra Kalniete, u ime Kluba zastupnika PPE-a, o eskalaciji napetosti u Varoshi nakon nezakonitih radnji koje je poduzela Turska i hitnoj potrebi za nastavkom pregovora (2020/2844(RSP)) (B9-0361/2020).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 2 zapisnika od 26.11.2020. (amandmani); točka 16 zapisnika od 26.11.2020. (konačno glasovanje).


14. Geopolitičke implikacije Abrahamovog sporazuma u regiji Bliskog istoka (rasprava)

Izjava potpredsjednika Komisije / viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Geopolitičke implikacije Abrahamovog sporazuma u regiji Bliskog istoka (2020/2828(RSP))

Josep Borrell Fontelles (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku) dao je izjavu.

Govorili su Antonio López-Istúriz White, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Tonino Picula, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Hilde Vautmans, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Lars Patrick Berg, u ime Kluba zastupnika ID-a, Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Witold Jan Waszczykowski, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Manu Pineda, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Fabio Massimo Castaldo, nezavisni zastupnik, Gheorghe-Vlad Nistor, Elena Yoncheva, Frédérique Ries, Jordi Solé, Bert-Jan Ruissen, Kinga Gál, Evin Incir, Nicola Beer, Margrete Auken, Domènec Ruiz Devesa, Reinhard Bütikofer, Pierfrancesco Majorino i Mounir Satouri.

Govorio je Josep Borrell Fontelles.

Rasprava je zaključena.


15. Borba protiv nekažnjavanja kaznenih djela počinjenih protiv novinara diljem svijeta (rasprava)

Izjava potpredsjednika Komisije / viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Borba protiv nekažnjavanja kaznenih djela počinjenih protiv novinara diljem svijeta (2020/2826(RSP))

Didier Reynders (povjerenik Komisije) dao je izjavu u ime potpredsjednika Komisije / Viskog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

PREDSJEDA: Ewa KOPACZ
potpredsjednica

Govorili su Isabel Wiseler-Lima, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Isabel Santos, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Nathalie Loiseau, u ime Kluba zastupnika Renew-a, Silvia Sardone, u ime Kluba zastupnika ID-a, Hannah Neumann, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Lucia Ďuriš Nicholsonová, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Marisa Matias, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Sabrina Pignedoli, nezavisna zastupnica, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Jorge Buxadé Villalba, Vladimír Bilčík, Kati Piri, Assita Kanko i Sunčana Glavak.

Govorio je Didier Reynders.

Rasprava je zaključena.


16. Priopćenje predsjedništva

Predsjedateljica je izjavila da na zajednička stajališta odbora AFET, DEVE i BUDG o produljenju triju skrbničkih fondova EU-a, objavljena na dnevnoj sjednici od ponedjeljka 23. studenoga 2020. (točka 7 zapisnika od 23.11.2020.), nije bilo prigovora u propisanom roku od 24 sata.

Ta zajednička stajališta stoga će biti službeno proslijeđena Komisiji.

(Dnevna sjednica je prekinuta u 17:49.)


PREDSJEDA: Fabio Massimo CASTALDO
potpredsjednik

17. Nastavak dnevne sjednice

Dnevna sjednica nastavljena je u 20:00.


18. Drugi krug glasovanja

Parlament je održao konačno glasovanje o:

—   Prigovor u skladu s člankom 112. Poslovnika: olovo u sačmi u močvarnim područjima i oko njih
Prijedlog rezolucije koji je u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. te stavkom 4. točkom c) Poslovnika podnio Andrey Slabakov, u ime Kluba zastupnika ECR-a, o Nacrtu uredbe Komisije o izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu olova u sačmi u močvarnim područjima i oko njih (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Parlament će glasovati o amandmanima podnesenima na:

—   Primjena carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije
Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o primjeni carinskih kvota i drugih uvoznih kvota Unije [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Analiza europskih izbora
Izvješće o analizi europskih izbora [2020/2088(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Glasovanje je bilo moguće do 21:15.

Pristupilo se glasovanju.

Rezultati glasovanja objavljuju se srijede 25. studenog 2020. u 8:45.


19. Obrazloženja glasovanja

Pisana obrazloženja glasovanja:

Pisana obrazloženja glasovanja u smislu članka 194. Poslovnika nalaze se na stranicama zastupnika na internetskim stranicama Parlamenta.

Iznimno se mogu podnijeti pisana obrazloženja glasovanja koja sadrže najviše 400 riječi.


20. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se u dokumentu „Rezultati poimeničnih glasovanja”, koji je priložen zaspisniku sa sjednice te dostupan na internetskoj stranici Parlamenta, služe samo za informaciju i njima se ne mijenjaju rezultati glasovanja objavljeni na sjednici.

Elektronička verzija dokumenta redovito se ažurira tijekom najviše dva tjedna nakon posljednjeg dana plenarne sjednice.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


21. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 659.977/PDOJ).


22. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 21:15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Glavni tajnik

Predsjednik


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Ispričani:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Zbog pandemije bolesti COVID-19, uspostavljen je sustav glasovanja na daljinu (prema Odluci Predsjedništva od 20. ožujka 2020. o dopuni svoje Odluke od 3. svibnja 2004. o Pravnilniku o glasovanju). Imena zastupnika koji su pristupili glasovanju navedena su u dokumentu "Poimenični rezultati glasovanja" koji je priložen zapisniku s dnevne sjednice i dostupan na internetskoj stranici Parlamenta.


Prilog 1 - Imenovanje Julie Laffranque za članicu odbora osnovanog u skladu s člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Prilog 2 - Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Posljednje ažuriranje: 20. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti