Indiċi 
Minuti
XML 139kPDF 291kWORD 77k
It-Tlieta, 24 ta' Novembru 2020 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 3.Tkomplija tas-seduta
 4.Azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi ***II (dibattitu)
 5.Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-snin 2018-2019 (dibattitu)
 6.Analiżi tal-elezzjonijiet Ewropej (dibattitu)
 7.L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet
 8.Analiżi tal-elezzjonijiet Ewropej (tkomplija tad-dibattitu)
 9.Rieżami tal-Politika Kummerċjali tal-UE (dibattitu)
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni
 12.Tkomplija tas-seduta
 13.L-eskalazzjoni tat-tensjonijiet f'Varosha wara l-azzjonijiet illegali mit-Turkija u l-ħtieġa urġenti li jissuktaw it-taħditiet (dibattitu)
 14.L-implikazzjonijiet ġeopolitiċi tal-Ftehimiet ta' Abram fir-reġjun tal-Lvant Nofsani (dibattitu)
 15.Il-ġlieda kontra l-impunità għal delitti mwettqa kontra ġurnalisti fid-dinja kollha (dibattitu)
 16.Avviż mill-Presidenza
 17.Tkomplija tas-seduta
 18.It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet
 19.Spjegazzjonijiet tal-vot
 20.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra ta' Julia Laffranque fil-kumitat stabbilit skont l-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
 Anness 2 - Ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew


PRESIDENZA: Klára DOBREV
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.30.


2. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qrat ir-riżultati tal-votazzjonijiet:

Ħatra ta' Julia Laffranque fil-kumitat stabbilit skont l-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea
Proposta għal deċiżjoni B9-0368/2020 [2020/2238(INS)]

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Votazzjoni b'mod sigriet (Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' Proċedura))

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI: ĦATRA TA' JULIA LAFFRANQUE

Adozzjoni (P9_TA(2020)0310)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-23, l-24, il-25 u s-26 ta' Novembru 2020, punt 3)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 1 tal-Minuti tad-data 24.11.2020)

Ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew
Rapport dwar ir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill fir-rigward tal-ħatra ta' Membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Votazzjoni b'mod sigriet (Artikolu 191(1) tar-Regoli ta' Proċedura))

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI: ĦATRA TA' FRANK ELDERSON

Adozzjoni (P9_TA(2020)0311)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-23, l-24, il-25 u s-26 ta' Novembru 2020, punt 4)
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti (Anness 2 tal-Minuti tad-data 24.11.2020)

Awtorizzazzjoni Ġenerali għall-Esportazzjoni tal-Unjoni fir-rigward ta' ċerti oġġetti b'użu doppju mill-Unjoni lejn ir-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - Kumitat INTA

TALBA GĦALL-APPLIKAZZJONI TAL-PROĊEDURA URĠENTI

Permezz ta' votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (679 vot favur, 9 kontra, 4 astensjonijiet), ġiet deċiża l-proċedura urġenti.

Miżuri temporanji b'rabta mat-taxxa fuq il-valur miżjud għall-vaċċini tal-COVID-19 u ma' apparat mediku dijanjostiku in vitro b'reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - Kumitat ECON

TALBA GĦALL-APPLIKAZZJONI TAL-PROĊEDURA URĠENTI

Permezz ta' votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (684 vot favur, 2 kontra, 6 astensjonijiet), ġiet deċiża l-proċedura urġenti.

Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea: assistenza lill-Kroazja u lill-Polonja fir-rigward ta' diżastru naturali u biex jipprovdi għall-pagament ta' avvanzi lill-Kroazja, lill-Ġermanja, lill-Greċja, lill-Ungerija, lill-Irlanda, lill-Portugall u lil Spanja b'rabta ma' emerġenza tas-saħħa pubblika
Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lill-Kroazja u lill-Polonja fir-rigward ta' diżastru naturali u biex jipprovdi għall-pagament ta' avvanzi lill-Kroazja, lill-Ġermanja, lill-Greċja, lill-Ungerija, lill-Irlanda, lill-Portugall u lil Spanja b'rabta ma' emerġenza tas-saħħa pubblika [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa meħtieġa għall-approvazzjoni tal-mozzjoni għal riżoluzzjoni)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0312)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-23, l-24, il-25 u s-26 ta' Novembru 2020, punt 5)

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 9/2020: assistenza lill-Kroazja, il-Polonja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Portugall u Spanja
Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 9/2020 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020 li jakkumpanja l-proposta biex jiġi mobilizzat il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdi assistenza lill-Kroazja u lill-Polonja fir-rigward tad-diżastri naturali u jipprovdi għal pagament minn qabel lill-Kroazja, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Ungerija, l-Irlanda, il-Portugall u Spanja fir-rigward ta' emerġenza tas-saħħa pubblika [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0313)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-23, l-24, il-25 u s-26 ta' Novembru 2020, punt 6)

L-indirizzar tar-rati ta' persuni mingħajr dar fl-Unjoni Ewropea
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0363/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0314)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-23, l-24, il-25 u s-26 ta' Novembru 2020, punt 7)

Is-sistema Schengen u l-miżuri meħuda matul il-kriżi tal-COVID-19
Mozzjoni għal riżoluzzjoni B9-0362/2020

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P9_TA(2020)0315)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-23, l-24, il-25 u s-26 ta' Novembru 2020, punt 8)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 08.32.)


PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

3. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 08.46.


4. Azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi ***II (dibattitu)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari għall-adozzjoni tad-direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-azzjonijiet rappreżentattivi għall-protezzjoni tal-interessi kollettivi tal-konsumaturi, u li tħassar id-Direttiva 2009/22/KE [09573/1/2020 - C9-0355/2020- 2018/0089(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

Geoffroy Didier ippreżenta r-rakkomandazzjoni.

Intervent ta': Kateřina Konečná (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO).

Intervent ta': Didier Reynders (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Lara Wolters f'isem il-Grupp S&D, Liesje Schreinemacher f'isem il-Grupp Renew, Gilles Lebreton f'isem il-Grupp ID, Eugen Jurzyca f'isem il-Grupp ECR, Manon Aubry f'isem il-Grupp GUE/NGL, Christel Schaldemose, Georg Mayer u Leszek Miller.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Intervent ta': Heidi Hautala.

Intervent ta': Didier Reynders.

Id-dibattitu ngħalaq.

Il-President informa li ma kienet tressqet l-ebda proposta ta' ċaħda u l-ebda emenda f'konformità mal-Artikoli 67 u 68 tar-Regoli ta' Proċedura rigward il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari.

Il-pożizzjoni tal-Kunsill ġiet adottata (P9_TA(2020)0316).


5. Is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-snin 2018-2019 (dibattitu)

Rapport dwar is-sitwazzjoni tad-Drittijiet Fundamentali fl-Unjoni Ewropea - Rapport Annwali għas-snin 2018-2019 [2019/2199(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Clare Daly (A9-0226/2020)

Clare Daly ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Antonio Tajani (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Yana Toom (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PETI), Karlo Ressler f'isem il-Grupp PPE, Evin Incir f'isem il-Grupp S&D, Maite Pagazaurtundúa f'isem il-Grupp Renew, Nicolaus Fest f'isem il-Grupp ID, Clare Daly, biex tagħmel stqarrija personali b'segwitu għall-intervent ta' Nicolaus Fest, Diana Riba i Giner f'isem il-Grupp Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska f'isem il-Grupp ECR, Sira Rego f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara Membru mhux affiljata, Peter Pollák, Birgit Sippel u Fabienne Keller.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Silvia Sardone, Tineke Strik, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Lena Düpont, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Łukasz Kohut, Vincenzo Sofo, Hermann Tertsch, Ivan Vilibor Sinčić, Sylvie Guillaume, Joachim Stanisław Brudziński, Isabella Adinolfi, Bettina Vollath u Samira Rafaela (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM).

Intervent ta': Věra Jourová.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14 tal-Minuti tad-data 25.11.2020 (emendi); punt 10 tal-Minuti tad-data 26.11.2020 (votazzjoni finali).

Intervent ta': Damian Boeselager, skont l-Artikolu 195 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar l-applikazzjoni tal-Artikolu 181 tar-Regoli ta' Proċedura dwar l-ammissibilità tal-emendi (il-President iċċara xi punti).


6. Analiżi tal-elezzjonijiet Ewropej (dibattitu)

Rapport dwar analiżi tal-elezzjonijiet Ewropej [2020/2088(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0211/2020)

Pascal Durand ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Věra Jourová (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Esteban González Pons f'isem il-Grupp PPE, u Giuliano Pisapia f'isem il-Grupp S&D.

(Tkomplija tad-dibattitu: punt 8 tal-Minuti tad-data 24.11.2020)


7. L-ewwel sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

—   Swieq fi strumenti finanzjarji: emenda tar-rekwiżiti ta' informazzjoni, tar-rekwiżiti tal-governanza tal-prodotti u tal-limiti ta' pożizzjoni għall-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19 ***I
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE fir-rigward tar-rekwiżiti ta' informazzjoni, tar-rekwiżiti tal-governanza tal-prodotti u tal-limiti ta' pożizzjoni għall-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Markus Ferber (A9-0208/2020);

—   Lejn suq uniku aktar sostenibbli għall-impriżi u l-konsumaturi
Rapport Lejn suq uniku aktar sostenibbli għall-impriżi u l-konsumaturi [2020/2021(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: David Cormand (A9-0209/2020);

—   L-indirizzar tas-sikurezza tal-prodotti fis-Suq Uniku
Rapport dwar l-indirizzar tas-sigurtà tal-prodotti fis-suq uniku [2019/2190(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Marion Walsmann (A9-0207/2020);

—   Tisħiħ tal-Libertà tal-Media: il-Protezzjoni tal-Ġurnalisti fl-Ewropa, id-Diskors ta' Mibegħda, id-Diżinformazzjoni u r-Rwol tal-Pjattaformi
Rapport dwar it-tisħiħ tal-libertà tal-media: il-protezzjoni tal-ġurnalisti fl-Ewropa, id-diskors ta' mibegħda, id-diżinformazzjoni u r-rwol tal-pjattaformi [2020/2009(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020);

—   Titjib tal-effikaċja tal-iżvilupp u tal-effiċjenza tal-għajnuna
Rapport dwar it-titjib tal-effikaċja tal-iżvilupp u tal-effiċjenza tal-għajnuna [2019/2184(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sa 12.15.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ħin li fih tħabbru r-riżultati tal-votazzjoni: 15.00.


8. Analiżi tal-elezzjonijiet Ewropej (tkomplija tad-dibattitu)

Rapport dwar analiżi tal-elezzjonijiet Ewropej [2020/2088(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(Bidu tad-dibattitu: punt 6 tal-Minuti tad-data 24.11.2020)

Interventi ta': Sandro Gozi f'isem il-Grupp Renew, Gerolf Annemans f'isem il-Grupp ID, Damian Boeselager f'isem il-Grupp Verts/ALE, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Leila Chaibi f'isem il-Grupp GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó Membru mhux affiljat, Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Diana Riba i Giner, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Vladimír Bilčík, Pedro Silva Pereira, Gunnar Beck, Daniel Freund u Geert Bourgeois.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Interventi ta': Sven Simon, Gabriele Bischoff, Peter Kofod, Hermann Tertsch, Loránt Vincze, Katarina Barley, Helmut Geuking, Karlo Ressler, Zbigniew Kuźmiuk, Pernille Weiss, László Trócsányi, Riho Terras u Charles Goerens.

Intervent ta': Věra Jourová (Viċi President tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 18 tal-Minuti tad-data 24.11.2020 (emendi); punt 18 tal-Minuti tad-data 25.11.2020 (votazzjoni finali).


9. Rieżami tal-Politika Kummerċjali tal-UE (dibattitu)

Mistoqsija bi tweġiba orali O-000070/2020 imressqa minn Bernd Lange, f'isem il-Kumitat INTA, lill-Kummissjoni: Rieżami tal-UE dwar il-Politika Kummerċjali (B9-0024/2020)

Bernd Lange daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Valdis Dombrovskis (Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Christophe Hansen f'isem il-Grupp PPE, Kathleen Van Brempt f'isem il-Grupp S&D, Barry Andrews f'isem il-Grupp Renew, Saskia Bricmont f'isem il-Grupp Verts/ALE, Geert Bourgeois f'isem il-Grupp ECR, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Daniel Caspary, Margarida Marques, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel, Jörgen Warborn, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Gabriel Mato, Agnes Jongerius, Dita Charanzová, Enikő Győri, Miapetra Kumpula-Natri, Svenja Hahn, Cláudia Monteiro de Aguiar, Łukasz Kohut u Jérémy Decerle.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 136(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Bernd Lange, f'isem il-Kumitat INTA, dwar ir-Rieżami tal-Politika Kummerċjali tal-UE (2020/2761(RSP)) (B9-0370/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10 tal-Minuti tad-data 26.11.2020 (emendi); punt 16 tal-Minuti tad-data 26.11.2020 (votazzjoni finali).

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.55.)


PRESIDENZA: Pedro SILVA PEREIRA
Viċi President

10. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


11. Tħabbir tar-riżultati tal-votazzjoni

Il-President qara r-riżultati tal-votazzjonijiet:

Swieq fi strumenti finanzjarji: emenda tar-rekwiżiti ta' informazzjoni, tar-rekwiżiti tal-governanza tal-prodotti u tal-limiti ta' pożizzjoni għall-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19 ***I
Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE fir-rigward tar-rekwiżiti ta' informazzjoni, tar-rekwiżiti tal-governanza tal-prodotti u tal-limiti ta' pożizzjoni għall-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0317)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-23, l-24, il-25 u s-26 ta' Novembru 2020, punt 10)

Lejn suq uniku aktar sostenibbli għall-impriżi u l-konsumaturi
Rapport Lejn suq uniku aktar sostenibbli għall-impriżi u l-konsumaturi [2020/2021(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: David Cormand (A9-0209/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0318)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-23, l-24, il-25 u s-26 ta' Novembru 2020, punt 11)

L-indirizzar tas-sikurezza tal-prodotti fis-Suq Uniku
Rapport dwar l-indirizzar tas-sigurtà tal-prodotti fis-suq uniku [2019/2190(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0319)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-23, l-24, il-25 u s-26 ta' Novembru 2020, punt 12)

Tisħiħ tal-Libertà tal-Media: il-Protezzjoni tal-Ġurnalisti fl-Ewropa, id-Diskors ta' Mibegħda, id-Diżinformazzjoni u r-Rwol tal-Pjattaformi
Rapport dwar it-tisħiħ tal-libertà tal-media: il-protezzjoni tal-ġurnalisti fl-Ewropa, id-diskors ta' mibegħda, id-diżinformazzjoni u r-rwol tal-pjattaformi [2020/2009(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (Grupp ID)

Rifjut

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-23, l-24, il-25 u s-26 ta' Novembru 2020, punt 13)

Titjib tal-effikaċja tal-iżvilupp u tal-effiċjenza tal-għajnuna
Rapport dwar it-titjib tal-effikaċja tal-iżvilupp u tal-effiċjenza tal-għajnuna [2019/2184(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

EMENDI

Ara t-Testi adottati (P9_TA(2020)0323)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", tat-23, l-24, il-25 u s-26 ta' Novembru 2020, punt 16)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 15.06.)


12. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.16.


13. L-eskalazzjoni tat-tensjonijiet f'Varosha wara l-azzjonijiet illegali mit-Turkija u l-ħtieġa urġenti li jissuktaw it-taħditiet (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-eskalazzjoni tat-tensjonijiet f'Varosha wara l-azzjonijiet illegali mit-Turkija u l-ħtieġa urġenti li jissuktaw it-taħditiet (2020/2844(RSP))

Josep Borrell (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Michael Gahler f'isem il-Grupp PPE, Nacho Sánchez Amor f'isem il-Grupp S&D, Katalin Cseh f'isem il-Grupp Renew, Nicolas Bay f'isem il-Grupp ID, Sergey Lagodinsky f'isem il-Grupp Verts/ALE, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, Giorgos Georgiou f'isem il-Grupp GUE/NGL, Márton Gyöngyösi Membru mhux affiljat, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Dorien Rookmaker, David McAllister, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Roman Haider, Joachim Stanisław Brudziński u Ioannis Lagos.

PRESIDENZA: Roberta METSOLA

Viċi President

Interventi ta': Vangelis Meimarakis, Costas Mavrides, Filip De Man, Arnaud Danjean, Nikos Androulakis, Jordan Bardella, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White u Peter van Dalen.

Intervent ta': Josep Borrell Fontelles.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 132(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Giorgos Georgiou, f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-eskalazzjoni tat-tensjonijiet f'Varosha wara l-azzjonijiet illegali mit-Turkija u l-ħtieġa urġenti li jissuktaw it-taħditiet (2020/2844(RSP)) (B9-0355/2020);

—   Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Harald Vilimsky u Marco Zanni, f'isem il-Grupp ID, dwar l-eskalazzjoni tat-tensjonijiet f'Varosha wara l-azzjonijiet illegali mit-Turkija u l-ħtieġa urġenti li jissuktaw it-taħditiet (2020/2844(RSP)) (B9-0356/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Thomas Waitz, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield u Ernest Urtasun, f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-eskalazzjoni tat-tensjonijiet f'Varosha wara l-azzjonijiet illegali mit-Turkija u l-ħtieġa urġenti li jissuktaw it-taħditiet (2020/2844(RSP)) (B9-0357/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula u Nacho Sánchez Amor, f'isem il-Grupp S&D, dwar l-eskalazzjoni tat-tensjonijiet f'Varosha wara l-azzjonijiet illegali mit-Turkija u l-ħtieġa urġenti li jissuktaw it-taħditiet (2020/2844(RSP)) (B9-0358/2020);

—   Anna Fotyga, f'isem il-Grupp ECR, dwar l-eskalazzjoni tat-tensjonijiet f'Varosha wara l-azzjonijiet illegali mit-Turkija u l-ħtieġa urġenti li jissuktaw it-taħditiet (2020/2844(RSP))(B9-0359/2020);

—   Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță u Hilde Vautmans, f'isem il-Grupp Renew, dwar l-eskalazzjoni tat-tensjonijiet f'Varosha wara l-azzjonijiet illegali mit-Turkija u l-ħtieġa urġenti li jissuktaw it-taħditiet (2020/2844(RSP)) (B9-0360/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver u Sandra Kalniete, f'isem il-Grupp PPE, dwar l-eskalazzjoni tat-tensjonijiet f'Varosha wara l-azzjonijiet illegali mit-Turkija u l-ħtieġa urġenti li jissuktaw it-taħditiet (2020/2844(RSP)) (B9-0361/2020).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 2 tal-Minuti tad-data 26.11.2020 (emendi); punt 16 tal-Minuti tad-data 26.11.2020 (votazzjoni finali).


14. L-implikazzjonijiet ġeopolitiċi tal-Ftehimiet ta' Abram fir-reġjun tal-Lvant Nofsani (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: L-implikazzjonijiet ġeopolitiċi tal-Ftehimiet ta' Abram fir-reġjun tal-Lvant Nofsani (2020/2828(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Antonio López-Istúriz White f'isem il-Grupp PPE, Tonino Picula f'isem il-Grupp S&D, Hilde Vautmans f'isem il-Grupp Renew, Lars Patrick Berg f'isem il-Grupp ID, Hannah Neumann f'isem il-Grupp Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski f'isem il-Grupp ECR, Manu Pineda f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo Membru mhux affiljat, Gheorghe-Vlad Nistor, Elena Yoncheva, Frédérique Ries, Jordi Solé, Bert-Jan Ruissen, Kinga Gál, Evin Incir, Nicola Beer, Margrete Auken, Domènec Ruiz Devesa, Reinhard Bütikofer, Pierfrancesco Majorino u Mounir Satouri.

Intervent ta': Josep Borrell Fontelles.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Il-ġlieda kontra l-impunità għal delitti mwettqa kontra ġurnalisti fid-dinja kollha (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Il-ġlieda kontra l-impunità għal delitti mwettqa kontra ġurnalisti fid-dinja kollha (2020/2826(RSP))

Didier Reynders (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

PRESIDENZA: Ewa KOPACZ
Viċi President

Interventi ta': Isabel Wiseler-Lima f'isem il-Grupp PPE, Isabel Santos f'isem il-Grupp S&D, Nathalie Loiseau f'isem il-Grupp Renew, Silvia Sardone f'isem il-Grupp ID, Hannah Neumann f'isem il-Grupp Verts/ALE, Lucia Ďuriš Nicholsonová f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sabrina Pignedoli Membru mhux affiljata, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Jorge Buxadé Villalba, Vladimír Bilčík, Kati Piri, Assita Kanko u Sunčana Glavak.

Intervent ta': Didier Reynders.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Avviż mill-Presidenza

Il-President informa li l-pożizzjonijiet komuni tal-Kumitati AFET, DEVE u BUDG dwar l-estensjoni tad-durata tat-tliet Fondi Fiduċjarju tal-Unjoni, imħabbra fil-plenarja tat-Tnejn 23 ta' Novembru 2020 (punt 7 tal-Minuti tad-data 23.11.2020), ma kienu soġġetti għal ebda oppożizzjoni fl-iskadenza ta' 24 siegħa.

Dawn il-pożizzjonijiet komuni għalhekk se jintbagħtu b'mod uffiċjali lill-Kummissjoni.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 17.49.)


PRESIDENZA: Fabio Massimo CASTALDO
Viċi President

17. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 20.00.


18. It-tieni sessjoni ta' votazzjonijiet

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjoni finali ta':

—   Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112: Iċ-ċomb fil-pritkuni sparati fl-artijiet mistagħdra jew fl-inħawi tagħhom
Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa skont l-Artikolu 112(2) u (3) u l-Artikolu 112(4)(c) tar-Regoli ta' Proċedura minn Andrey Slabakov f'isem il-Grupp ECR, dwar l-abbozz ta' regolament tal-Kummissjoni li jemenda l-Anness XVII għar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) rigward iċ-ċomb fil-pritkuni sparati fl-artijiet mistagħdra jew fl-inħawi tagħhom (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Il-Parlament ipproċeda bil-votazzjonijiet tal-emendi għal:

—   L-applikazzjoni tal-kwoti tariffarji tal-Unjoni u ta' kwoti oħra tal-importazzjoni
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-applikazzjoni tal-kwoti tariffarji tal-Unjoni u ta' kwoti oħra tal-importazzjoni [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Analiżi tal-elezzjonijiet Ewropej
Rapport dwar analiżi tal-elezzjonijiet Ewropej [2020/2088(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Il-votazzjoni se tkun miftuħa sa 21.15.

Il-Parlament għadda għall-votazzjoni.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet se jitħabbru għada l-Erbgħa 25 ta' Novembru 2020 fid-08.45.


19. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 194 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-internet tal-Parlament.

B'mod eċċezzjonali ġew aċċettati spjegazzjonijiet tal-vot ta' tul massimu ta' 400 kelma.


20. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jinsabu fid-dokument “Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet”, anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament. Huma indikati għal skopijiet ta' informazzjoni biss u ma jbiddlu bl-ebda mod ir-riżultat tal-votazzjoni kif imħabbra fil-plenarja.

Id-dokument jiġi aġġornat regolarment tul perjodu massimu ta' ġimagħtejn wara s-sessjoni parzjali.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-lista tal-korrezzjonijiet għall-voti u tal-intenzjonijiet tal-vot tingħalaq sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


21. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 659.977/PDOJ).


22. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Skużati:

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Minħabba raġunijiet marbuta mal-pandemija tal-COVID-19, ġiet stabbilita sistema ta' votazzjoni mill-bogħod (ara d-Deċiżjoni tal-Bureau tal-20 ta' Marzu 2020 li tikkompleta d-deċiżjoni tiegħu tat-3 ta' Mejju 2004 rigward ir-regoli dwar il-votazzjonijiet). L-ismijiet tal-Membri li ħadu sehem fil-votazzjoni jinsabu fid-dokument "Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet", anness mal-Minuti tas-seduta u disponibbli fuq is-sit tal-internet tal-Parlament.


Anness 1 - Ħatra ta' Julia Laffranque fil-kumitat stabbilit skont l-Artikolu 255 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Anness 2 - Ħatra ta' membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Aġġornata l-aħħar: 20 ta' Awwissu 2021Avviż legali - Politika tal-privatezza