Index 
Proces-verbal
XML 140kPDF 285kWORD 77k
Marţi, 24 noiembrie 2020 - Bruxelles
1.Deschiderea lucrărilor ședinței
 2.Anunțarea rezultatelor votului
 3.Reluarea ședinței
 4.Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor ***II (dezbatere)
 5.Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe anii 2018-2019 (dezbatere)
 6.Bilanțul alegerilor europene (dezbatere)
 7.Prima sesiune de votare
 8.Bilanțul alegerilor europene (continuarea dezbaterii)
 9.Revizuirea politicii comerciale a UE (dezbatere)
 10.Reluarea ședinței
 11.Anunțarea rezultatelor votului
 12.Reluarea ședinței
 13.Escaladarea tensiunilor în Varosha în urma acțiunilor ilegale ale Turciei și nevoia urgentă de a relua negocierile (dezbatere)
 14.Implicațiile geopolitice ale Acordurilor Abraham în regiunea Orientului Mijlociu (dezbatere)
 15.Combaterea impunității pentru crimele comise împotriva jurnaliștilor în întreaga lume (dezbatere)
 16.Comunicarea Președintelui
 17.Reluarea ședinței
 18.A doua sesiune de votare
 19.Explicații privind votul
 20.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 22.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea Juliei Laffranque în comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
 Anexa 2 - Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene


A PREZIDAT: Klára DOBREV
Vicepreședintă

1. Deschiderea lucrărilor ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 8.30.


2. Anunțarea rezultatelor votului

Președinta a citit rezultatele votării:

Numirea Juliei Laffranque în comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Propunere de decizie B9-0368/2020 [2020/2238(INS)]

(Majoritate simplă)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])

PROPUNERE DE DECIZIE: NUMIRE DE JULIA LAFFRANQUE

Adoptat (P9_TA(2020)0310)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 3)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 1 al PV din 24.11.2020)

Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene
Raport privind recomandarea Consiliului privind numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene [N9-0055/2020 - C9-0331/2020 - 2020/0805(NLE)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportoare: Irene Tinagli (A9-0218/2020)

(Majoritate simplă)
(Vot secret [articolul 191 alineatul (1) din Regulamentul de procedură])

PROPUNERE DE DECIZIE: NUMIREA LUI FRANK ELDERSON

Adoptat (P9_TA(2020)0311)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 4)
Lista participanților la vot este anexată la prezentul proces-verbal (anexa 2 al PV din 24.11.2020)

Autorizația generală de export a Uniunii pentru exportul de anumite produse cu dublă utilizare din Uniune către Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord ***I
[COM(2020)0692 - C9-0345/2020 - 2020/0313(COD)] - INTA

CERERE DE APLICARE A PROCEDURII DE URGENȚĂ

Prin AN (679 pentru, 9 împotrivă, 4 abțineri), procedura de urgența a fost adoptată.

Măsuri temporare privind taxa pe valoarea adăugată aplicabilă vaccinurilor împotriva COVID-19 și dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, ca răspuns la pandemia de COVID-19 *
[COM(2020)0688 - C9-0352/2020 - 2020/0311(CNS)] - ECON

CERERE DE APLICARE A PROCEDURII DE URGENȚĂ

Prin AN (684 pentru, 2 împotrivă, 6 abțineri), procedura de urgența a fost adoptată.

Mobilizarea Fondului european de solidaritate în vederea furnizării de asistență Croației și Poloniei în legătură cu o catastrofă naturală și a efectuării unor plăți în avans către Croația, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și Spania în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Croației și Poloniei în legătură cu o catastrofă naturală și a efectuării unor plăți în avans către Croația, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și Spania în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică [COM(2020)0960 - C9-0318/2020- 2020/0299(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportor: Olivier Chastel (A9-0221/2020)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și 3/5 din voturile exprimate necesare pentru adoptarea propunerii de rezoluție)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0312)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 5)

Bugetul rectificativ nr. 9 la bugetul general 2020: asistență pentru Croația, Polonia, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și Spania
Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 9/2020 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020 care însoțește propunerea de mobilizare a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Croației și Poloniei în legătură cu unele dezastre naturale și a efectuării unor plăți în avans către Croația, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Portugalia și Spania în legătură cu o situație de urgență de sănătate publică [12522/2020 - C9-0341/2020- 2020/0297(BUD)] - Comisia pentru bugete. Raportoare: Monika Hohlmeier (A9-0223/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0313)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 6)

Reducerea numărului de persoane fără adăpost din Uniunea Europeană
Propunere de rezoluție B9-0363/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0314)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul 7)

Sistemul Schengen și măsurile luate în timpul crizei COVID-19
Propunere de rezoluție B9-0362/2020

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat prin vot unic (P9_TA(2020)0315)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul8)

(Ședința a fost suspendată la 8.32.)


A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

3. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 8.46.


4. Acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor ***II (dezbatere)

Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European și a Consiliului privind acțiunile de reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor și de abrogare a Directivei 2009/22/CE [09573/1/2020 - C9-0355/2020- 2018/0089(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Geoffroy Didier (A9-0224/2020)

Geoffroy Didier a prezentat recomandarea.

A intervenit Kateřina Konečná (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO).

A intervenit Didier Reynders (membru al Comisiei).

Au intervenit Andreas Schwab, în numele Grupului PPE, Lara Wolters, în numele Grupului S&D, Liesje Schreinemacher, în numele Grupului Renew, Gilles Lebreton, în numele Grupului ID, Eugen Jurzyca, în numele Grupului ECR, Manon Aubry, în numele Grupului GUE/NGL, Christel Schaldemose, Georg Mayer și Leszek Miller.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

A intervenit Heidi Hautala.

A intervenit Didier Reynders.

Dezbaterea s-a încheiat.

Președintele a anunțat că nu au fost depuse propuneri de respingere și amendamente în conformitate cu articolele 67 și 68 din Regulamentul de procedură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură.

Poziția Consiliului este considerată așadar aprobată (P9_TA(2020)0316).


5. Situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe anii 2018-2019 (dezbatere)

Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană - Raport anual pe anii 2018-2019 [2019/2199(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Clare Daly (A9-0226/2020)

Clare Daly a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit Antonio Tajani (raportorul pentru aviz al Comisiei AFCO), Yana Toom (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Karlo Ressler, în numele Grupului PPE, Evin Incir, în numele Grupului S&D, Maite Pagazaurtundúa, în numele Grupului Renew, Nicolaus Fest, în numele Grupului ID, Clare Daly, pentru o chestiune de ordin personal în urma intervenției lui Nicolaus Fest, Diana Riba i Giner, în numele Grupului Verts/ALE, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Sira Rego, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, neafiliată, Peter Pollák, Birgit Sippel și Fabienne Keller.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreședinte

Au intervenit Silvia Sardone, Tineke Strik, Nicola Procaccini, Kostas Papadakis, Lena Düpont, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Lin Lacapelle, Gwendoline Delbos-Corfield, Patryk Jaki, Antoni Comín i Oliveres, Łukasz Kohut, Vincenzo Sofo, Hermann Tertsch, Ivan Vilibor Sinčić, Sylvie Guillaume, Joachim Stanisław Brudziński, Isabella Adinolfi, Bettina Vollath și Samira Rafaela (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM).

A intervenit Věra Jourová.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14 al PV din 25.11.2020 (amendamente); punctul 10 al PV din 26.11.2020 (vot final).

A intervenit Damian Boeselager, în conformitate cu articolul 195 din Regulamentul de procedură privind aplicarea articolului 181 din Regulamentul de procedură referitor la admisibilitatea amendamentelor (Președintele a făcut precizări).


6. Bilanțul alegerilor europene (dezbatere)

Raport referitor la bilanțul alegerilor europene [2020/2088(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Pascal Durand (A9-0211/2020)

Pascal Durand a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (vicepreședintă a Comisiei).

Au intervenit Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, și Giuliano Pisapia, în numele Grupului S&D.

(Continuarea dezbaterii: punctul 8 al PV din 24.11.2020)


7. Prima sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

—   Piețele instrumentelor financiare: modificări privind cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor pentru a contribui la redresarea în urma pandemiei de COVID-19 ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor pentru a contribui la redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A9-0208/2020);

—   Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori
Raport Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori [2020/2021(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: David Cormand (A9-0209/2020);

—   Siguranța produselor pe piața unică
Raport referitor la siguranța produselor pe piața unică [2019/2190(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Marion Walsmann (A9-0207/2020);

—   Consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor
Raport referitor la consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor [2020/2009(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020);

—   Îmbunătățirea eficacității dezvoltării și a eficienței ajutorului
Raport referitor la îmbunătățirea eficacității dezvoltării și a eficienței ajutorului [2019/2184(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Tomas Tobé (A9-0212/2020).

Scrutinul va fi deschis până la 12.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate la 15.00.


8. Bilanțul alegerilor europene (continuarea dezbaterii)

Raport referitor la bilanțul alegerilor europene [2020/2088(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Pascal Durand (A9-0211/2020)

(Începerea dezbaterii: punctul 6 al PV din 24.11.2020)

Au intervenit Sandro Gozi, în numele Grupului Renew, Gerolf Annemans, în numele Grupului ID, Damian Boeselager, în numele Grupului Verts/ALE, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Leila Chaibi, în numele Grupului GUE/NGL, Carles Puigdemont i Casamajó, neafiliat, Paulo Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Maite Pagazaurtundúa, Gilles Lebreton, Diana Riba i Giner, Zdzisław Krasnodębski, Helmut Scholz, Vladimír Bilčík, Pedro Silva Pereira, Gunnar Beck, Daniel Freund și Geert Bourgeois.

A PREZIDAT: Othmar KARAS
Vicepreședinte

Au intervenit Sven Simon, Gabriele Bischoff, Peter Kofod, Hermann Tertsch, Loránt Vincze, Katarina Barley, Helmut Geuking, Karlo Ressler, Zbigniew Kuźmiuk, Pernille Weiss, László Trócsányi, Riho Terras și Charles Goerens.

A intervenit Věra Jourová (vicepreședintă a Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 18 al PV din 24.11.2020 (amendamente); punctul 18 al PV din 25.11.2020 (vot final).


9. Revizuirea politicii comerciale a UE (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral O-000070/2020 adresată de Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, Comisiei: Reexaminarea politicii comerciale a UE (B9-0024/2020)

Bernd Lange a dezvoltat întrebarea.

Valdis Dombrovskis (vicepreședinte executiv al Comisiei) a răspuns la întrebare.

Au intervenit Christophe Hansen, în numele Grupului PPE, Kathleen Van Brempt, în numele Grupului S&D, Barry Andrews, în numele Grupului Renew, Saskia Bricmont, în numele Grupului Verts/ALE, Geert Bourgeois, în numele Grupului ECR, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, Daniel Caspary, Margarida Marques, Marie-Pierre Vedrenne, Anna Cavazzini, Emmanuel Maurel, Jörgen Warborn, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Gabriel Mato, Agnes Jongerius, Dita Charanzová, Enikő Győri, Miapetra Kumpula-Natri, Svenja Hahn, Cláudia Monteiro de Aguiar, Łukasz Kohut și Jérémy Decerle.

A intervenit Valdis Dombrovskis.

Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 136 alineatul (5) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Bernd Lange, în numele Comisiei INTA, referitoare la analiza politicii comerciale a UE (2020/2761(RSP)) (B9-0370/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10 al PV din 26.11.2020 (amendamente); punctul 16 al PV din 26.11.2020 (vot final).

(Ședința a fost suspendată la 12.55.)


A PREZIDAT: Pedro SILVA PEREIRA
Vicepreședinte

10. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


11. Anunțarea rezultatelor votului

Președintele a comunicat rezultatele votului:

Piețele instrumentelor financiare: modificări privind cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor pentru a contribui la redresarea în urma pandemiei de COVID-19 ***I
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/65/UE în ceea ce privește cerințele în materie de informații, guvernanța produselor și limitele pozițiilor pentru a contribui la redresarea economică în urma pandemiei de COVID-19 [COM(2020)0280 - C9-0210/2020 - 2020/0152(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare. Raportor: Markus Ferber (A9-0208/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0317)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul10)

Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori
Raport Către o piață unică mai sustenabilă pentru întreprinderi și consumatori [2020/2021(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportor: David Cormand (A9-0209/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0318)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul11)

Siguranța produselor pe piața unică
Raport referitor la siguranța produselor pe piața unică [2019/2190(INI)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Marion Walsmann (A9-0207/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0319)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul12)

Consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor
Raport referitor la consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor [2020/2009(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Magdalena Adamowicz (A9-0205/2020)

(Majoritate simplă)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (Grupul ID)

Respins

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul13)

Îmbunătățirea eficacității dezvoltării și a eficienței ajutorului
Raport referitor la îmbunătățirea eficacității dezvoltării și a eficienței ajutorului [2019/2184(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportor: Tomas Tobé (A9-0212/2020)

(Majoritate simplă)

AMENDAMENTE

A se vedea Texte adoptate (P9_TA(2020)0323)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” din 23, 24, 25 și 26 noiembrie 2020, punctul16)

(Ședința a fost suspendată la 15.06.)


12. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.16.


13. Escaladarea tensiunilor în Varosha în urma acțiunilor ilegale ale Turciei și nevoia urgentă de a relua negocierile (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Escaladarea tensiunilor în Varosha în urma acțiunilor ilegale ale Turciei și nevoia urgentă de a relua negocierile (2020/2844(RSP))

Josep Borrell (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Michael Gahler, în numele Grupului PPE, Nacho Sánchez Amor, în numele Grupului S&D, Katalin Cseh, în numele Grupului Renew, Nicolas Bay, în numele Grupului ID, Sergey Lagodinsky, în numele Grupului Verts/ALE, Angel Dzhambazki, în numele Grupului ECR, Giorgos Georgiou, în numele Grupului GUE/NGL, Márton Gyöngyösi, neafiliat, Lefteris Christoforou, Demetris Papadakis, Hilde Vautmans, Bernhard Zimniok, Charlie Weimers, Özlem Demirel, Dorien Rookmaker, David McAllister, Tonino Picula, Ilhan Kyuchyuk, Roman Haider, Joachim Stanisław Brudziński și Ioannis Lagos.

A PREZIDAT: Roberta METSOLA
Vicepreședintă

Au intervenit Vangelis Meimarakis, Costas Mavrides, Filip De Man, Arnaud Danjean, Nikos Androulakis, Jordan Bardella, Željana Zovko, Antonio López-Istúriz White și Peter van Dalen.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Propuneri de rezoluție depuse în temeiul articolului 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură în încheierea dezbaterii:

—   Giorgos Georgiou, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la escaladarea tensiunilor în Varosha în urma acțiunilor ilegale ale Turciei și necesitatea urgentă de a relua discuțiile (2020/2844(RSP)) (B9-0355/2020);

—   Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Jaak Madison, Harald Vilimsky și Marco Zanni, în numele Grupului ID, referitoare la escaladarea tensiunilor din Varosha în urma acțiunilor ilegale ale Turciei și la necesitatea urgentă de a relua discuțiile (2020/2844(RSP)) (B9-0356/2020);

—   Sergey Lagodinsky, Francisco Guerreiro, Thomas Waitz, Monika Vana, Gwendoline Delbos-Corfield și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la escaladarea tensiunilor în Varosha în urma acțiunilor ilegale ale Turciei și la necesitatea urgentă de a relua discuțiile (2020/2844(RSP)) (B9-0357/2020);

—   Kati Piri, Tonino Picula și Nacho Sánchez Amor, în numele Grupului S&D, referitoare la escaladarea tensiunilor din Varosha în urma acțiunilor ilegale ale Turciei și la necesitatea urgentă de a relua discuțiile (2020/2844(RSP)) (B9-0358/2020);

—   Anna Fotyga, în numele Grupului ECR, referitoare la escaladarea tensiunilor în Varosha în urma acțiunilor ilegale ale Turciei și la necesitatea urgentă de a relua discuțiile (2020/2844(RSP)) (B9-0359/2020);

—   Katalin Cseh, Chrysoula Zacharopoulou, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Nicolae Ştefănuță și Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew Europe, referitoare la escaladarea tensiunilor în Varosha în urma acțiunilor ilegale ale Turciei și la necesitatea urgentă de a relua convorbirile (2020/2844(RSP)) (B9-0360/2020);

—   Michael Gahler, Kris Peeters, Željana Zovko, Vangelis Meimarakis, Lefteris Christoforou, Peter van Dalen, Manolis Kefalogiannis, Isabel Wiseler-Lima, Loucas Fourlas, Paulo Rangel, Miriam Lexmann, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Milan Zver și Sandra Kalniete, în numele Grupului PPE, referitoare la escaladarea tensiunilor în Varoșa în urma acțiunilor ilegale ale Turciei și la necesitatea urgentă de a relua convorbirile (2020/2844(RSP)) (B9-0361/2020).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 2 al PV din 26.11.2020 (amendamente); punctul 16 al PV din 26.11.2020 (vot final).


14. Implicațiile geopolitice ale Acordurilor Abraham în regiunea Orientului Mijlociu (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Implicațiile geopolitice ale Acordurilor Abraham în regiunea Orientului Mijlociu (2020/2828(RSP))

Josep Borrell Fontelles (Vicepreședintele Comisiei/Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) a făcut declarația.

Au intervenit Antonio López-Istúriz White, în numele Grupului PPE, Tonino Picula, în numele Grupului S&D, Hilde Vautmans, în numele Grupului Renew, Lars Patrick Berg, în numele Grupului ID, Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Witold Jan Waszczykowski, în numele Grupului ECR, Manu Pineda, în numele Grupului GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo, neafiliat, Gheorghe-Vlad Nistor, Elena Yoncheva, Frédérique Ries, Jordi Solé, Bert-Jan Ruissen, Kinga Gál, Evin Incir, Nicola Beer, Margrete Auken, Domènec Ruiz Devesa, Reinhard Bütikofer, Pierfrancesco Majorino și Mounir Satouri.

A intervenit Josep Borrell Fontelles.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Combaterea impunității pentru crimele comise împotriva jurnaliștilor în întreaga lume (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Combaterea impunității pentru crimele comise împotriva jurnaliștilor în întreaga lume (2020/2826(RSP))

Didier Reynders (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

A PREZIDAT: Ewa KOPACZ
Vicepreședintă

Au intervenit Isabel Wiseler-Lima, în numele Grupului PPE, Isabel Santos, în numele Grupului S&D, Nathalie Loiseau, în numele Grupului Renew, Silvia Sardone, în numele Grupului ID, Hannah Neumann, în numele Grupului Verts/ALE, Lucia Ďuriš Nicholsonová, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Sabrina Pignedoli, neafiliată, Leopoldo López Gil, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Jorge Buxadé Villalba, Vladimír Bilčík, Kati Piri, Assita Kanko și Sunčana Glavak.

A intervenit Didier Reynders.

Dezbaterea s-a încheiat.


16. Comunicarea Președintelui

Președinta a anunțat că pozițiile comune ale comisiilor AFET, DEVE și BUDG privind prelungirea celor trei fonduri fiduciare ale UE, anunțate în plen luni, 23 noiembrie 2020 (punctul 7 al PV din 23.11.2020), nu au fost contestate în termenul de 24 de ore.

Prin urmare, aceste poziții comune vor fi transmise în mod oficial Comisiei.

(Ședința a fost suspendată la 17.49.)


A PREZIDAT: Fabio Massimo CASTALDO
Vicepreședinte

17. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 20.00.


18. A doua sesiune de votare

Parlamentul este invitat să treacă la vot final de:

—   Obiecție în conformitate cu articolul 112: plumbul din alice în zonele umede sau în vecinătatea acestora
Propunere de rezoluție depusă în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură, Andrey Slabakov, în numele Grupului ECR, referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), în ceea ce privește plumbul din alice în zonele umede sau în vecinătatea acestora (D064660/06 - 2020/2771(RPS)) (B9-0364/2020).

Parlamentul este invitat să treacă la votul amendamentelor la:

—   Aplicarea contingentelor tarifare și a altor contingente de import ale Uniunii
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea contingentelor tarifare și a altor contingente de import ale Uniunii [COM(2020)0375 - C9-0274/2020- 2020/0176(COD)] - Comisia pentru comerț internațional. Raportor: Christophe Hansen (A9-0216/2020);

—   Bilanțul alegerilor europene
Raport referitor la bilanțul alegerilor europene [2020/2088(INI)] - Comisia pentru afaceri constituționale. Raportor: Pascal Durand (A9-0211/2020).

Scrutinul va fi deschis până la 21.15.

S-a procedat la vot.

Rezultatele voturilor vor fi anunțate mâine miercuri 25 noiembrie 2020 la 8.45.


19. Explicații privind votul

Explicațiile privind votul prezentate în scris:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 194 din Regulamentul de procedură, apar pe paginile deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Cu titlu excepțional, se acceptă explicații ale votului de maximum 400 de cuvinte.


20. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței și disponibil pe site-ul Parlamentului. Ele sunt menționate numai în scop informativ și nu modifică cu nimic rezultatul votului anunțat în plen.

Documentul va fi actualizat regulat timp de cel mult două săptămâni după perioada de sesiune.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.


21. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 659.977/PDOJ).


22. Ridicarea ședinței

Ședința s-a încheiat la 21.15.

Klaus Welle

David Maria Sassoli

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adamowicz Magdalena, Adinolfi Isabella, Agius Saliba Alex, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Aubry Manon, Balt Marek Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Bellamy François-Xavier, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Bourgeois Geert, Boyer Gilles, Bricmont Saskia, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Bullmann Udo, Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo Fabio Massimo, Ceccardi Susanna, Cerdas Sara, Chahim Mohammed, Chaibi Leila, Chastel Olivier, Christensen Asger, Christoforou Lefteris, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Cseh Katalin, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G., Daly Clare, Decerle Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, Deli Andor, De Man Filip, Demirel Özlem, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Duda Jarosław, Düpont Lena, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš Nicholsonová Lucia, Dzhambazki Angel, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan, Eroglu Engin, Estaràs Ferragut Rosa, Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Freund Daniel, Fritzon Heléne, Gahler Michael, Gál Kinga, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal Rubial Eider, Garicano Luis, Geese Alexandra, Georgiou Giorgos, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Glück Andreas, Goerens Charles, González Mónica Silvana, González Casares Nicolás, González Pons Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Griset Catherine, Gruffat Claude, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Haider Roman, Hajšel Robert, Hansen Christophe, Hautala Heidi, Hayer Valérie, Herbst Niclas, Hetman Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hojsík Martin, Holmgren Pär, Hortefeux Brice, Hristov Ivo, Hübner Danuta Maria, Incir Evin, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jalkh Jean-François, Jarubas Adam, Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas Othmar, Karski Karol, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner Moritz, Kountoura Elena, Kovařík Ondřej, Krah Maximilian, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kruk Elżbieta, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk Zbigniew, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de Lange Esther, Lebreton Gilles, Lenaers Jeroen, Liberadzki Bogusław, Loiseau Nathalie, Løkkegaard Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio, Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lundgren Peter, McAllister David, Maldonado López Adriana, Manders Antonius, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matias Marisa, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maydell Eva, Mayer Georg, Mazurek Beata, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Meuthen Jörg, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Molnár Csaba, Montserrat Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Neuser Norbert, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Panza Alessandro, Pedicini Piernicola, Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus, Pineda Manu, Pirbakas Maxette, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Puigdemont i Casamajó Carles, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rodríguez Ramos María Soraya, Rondinelli Daniela, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Silva Pereira Pedro, Simon Sven, Sinčić Ivan Vilibor, Sippel Birgit, Smeriglio Massimiliano, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stanishev Sergei, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Strugariu Ramona, Szydło Beata, Tang Paul, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Terras Riho, Tinagli Irene, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Toom Yana, Tudorache Dragoş, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van Brempt Kathleen, Vandendriessche Tom, Van Overtveldt Johan, Vautmans Hilde, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Vincze Loránt, Vollath Bettina, Vuolo Lucia, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Weiss Pernille, Wieland Rainer, Winkler Iuliu, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska Jadwiga, Wolters Lara, Yenbou Salima, Yoncheva Elena, Zacharopoulou Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Zdechovský Tomáš, Zimniok Bernhard, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zovko Željana

Absenți motivat

Beňová Monika, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

Din motive legate de pandemia de Covid-19, s-a introdus un sistem de vot la distanță (a se vedea Decizia Biroului din 20 martie 2020 de completare a Deciziei sale din 3 mai 2004 privind normele care reglementează votarea). Numele deputaților care participă la vot figurează în documentul „Rezultatele voturilor prin apel nominal”, anexat la procesul-verbal al ședinței, care este disponibil pe site-ul Parlamentului.


Anexa 1 - Numirea Juliei Laffranque în comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka


Anexa 2 - Numirea unui membru al Comitetului executiv al Băncii Centrale Europene

LISTA DEPUTAȚILOR CARE AU PARTICIPAT LA VOT

ECR:
Aguilar, Berlato, Bielan, Bourgeois, Brudziński, Buxadé Villalba, Czarnecki, de la Pisa Carrión, Ďuriš Nicholsonová, Dzhambazki, Eppink, Fidanza, Fiocchi, Fitto, Fotyga, Fragkos, Geuking, Jaki, Jurgiel, Jurzyca, Kanko, Karski, Kempa, Kloc, Kopcińska, Krasnodębski, Kruk, Kuźmiuk, Legutko, Lundgren, Mazurek, Melbārde, Możdżanowska, Poręba, Procaccini, Rafalska, Rooken, Roos, Ruissen, Rzońca, Slabakov, Stancanelli, Stegrud, Szydło, Tarczyński, Terheş, Tertsch, Tobiszowski, Tomaševski, Tomašić, Tošenovský, Van Overtveldt, Vondra, Vrecionová, Weimers, Wiśniewska, Zahradil, Zalewska, Zīle, Złotowski

GUE/NGL:
Arvanitis, Aubry, Barrena Arza, Björk, Bompard, Botenga, Chaibi, Daly, Demirel, Ernst, Ferreira, Flanagan, Georgiou, Georgoulis, Gusmão, Hazekamp, Kizilyürek, Kokkalis, Konečná, Kouloglou, Kountoura, MacManus, Matias, Maurel, Michels, Modig, Omarjee, Papadimoulis, Pelletier, Pereira Sandra, Pineda, Rego, Rodríguez Palop, Schirdewan, Scholz, Urbán Crespo, Villanueva Ruiz, Villumsen, Wallace

ID:
Adinolfi Matteo, Anderson, Androuët, Annemans, Baldassarre, Bardella, Basso, Bay, Beck, Beigneux, Berg, Bilde, Bizzotto, Blaško, Bonfrisco, Borchia, Bruna, Buchheit, Campomenosi, Casanova, Ceccardi, Ciocca, Collard, Conte, Da Re, David, Donato, Dreosto, Fest, Gancia, Garraud, de Graaff, Grant, Griset, Haider, Huhtasaari, Jalkh, Jamet, Joron, Juvin, Kofod, Krah, Kuhs, Lacapelle, Lancini, Laporte, Lebreton, Lechanteux, Limmer, Lizzi, Madison, Mariani, Mayer, Mélin, Meuthen, Olivier, Panza, Pirbakas, Regimenti, Reil, Rinaldi, Rivière, Rougé, Sardone, Sofo, Tardino, Tovaglieri, Vandendriessche, Vilimsky, Vuolo, Zambelli, Zanni, Zimniok

NI:
Adinolfi Isabella, Beghin, Buschmann, Caroppo, Castaldo, Comín i Oliveres, Corrao, D'Amato, Evi, Ferrara, Furore, Gemma, Giarrusso, Gyöngyösi, Kolakušić, Konstantinou, Lagos, Markey, Nikolaou-Alavanos, Papadakis Kostas, Pedicini, Pignedoli, Ponsatí Obiols, Puigdemont i Casamajó, Radačovský, Rondinelli, Rookmaker, Sinčić, Sonneborn, Uhrík, Zullo

PPE:
Adamowicz, Ademov, Alexandrov Yordanov, Amaro, Arias Echeverría, Arimont, Arłukowicz, Asimakopoulou, Băsescu, Bellamy, Benjumea Benjumea, Bentele, Berendsen, Berlusconi, Bernhuber, Bilčík, Blaga, Bocskor, Bogdan, Bogovič, Buda, Buşoi, Buzek, Carvalho, Casa, Caspary, del Castillo Vera, Christoforou, Clune, Colin-Oesterlé, van Dalen, Danjean, De Meo, Deli, Deutsch, Didier, Doleschal, Dorfmann, Duda, Düpont, Ehler, Estaràs Ferragut, Evren, Falcă, Ferber, Fernandes, Fitzgerald, Fourlas, Frankowski, Franssen, Gahler, Gál, García-Margallo y Marfil, Gieseke, Glavak, González Pons, Győri, Gyürk, Halicki, Hansen, Hava, Herbst, Hetman, Hidvéghi, Hohlmeier, Hölvényi, Hortefeux, Hübner, Jahr, Járóka, Jarubas, Juknevičienė, Kalinowski, Kalniete, Kanev, Karas, Kefalogiannis, Kelly, Kokalari, Kopacz, Kósa, Kovatchev, Kubilius, Kympouropoulos, Kyrtsos, de Lange, Lega, Lenaers, Lewandowski, Lexmann, Liese, Lins, López Gil, López-Istúriz White, Łukacijewska, Lutgen, McAllister, Maldeikienė, Manders, Mandl, Martusciello, Mato, Maydell, Mažylis, Meimarakis, Melo, Metsola, Milazzo, Millán Mon, Monteiro de Aguiar, Montserrat, Morano, Mortler, Motreanu, Mureşan, Niebler, Niedermayer, Nistor, Novak, Novakov, Olbrycht, Patriciello, Peeters, Pereira Lídia, Pieper, Pietikäinen, Polčák, Polfjärd, Pollák, Pospíšil, Radev, Radtke, Rangel, Ressler, Sagartz, Salini, Sander, Sarvamaa, Schmiedtbauer, Schneider, Schreijer-Pierik, Schulze, Schwab, Seekatz, Sikorski, Simon, Skyttedal, Šojdrová, Sokol, Spyraki, Štefanec, Szájer, Tajani, Terras, Thaler, Thun und Hohenstein, Tobé, Tomac, Tomc, Tóth, Trócsányi, Vaidere, Verheyen, Vincze, Virkkunen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Walsh, Walsmann, Warborn, Weber, Weiss, Wieland, Wiezik, Winkler, Winzig, Wiseler-Lima, Zagorakis, Zarzalejos, Zdechovský, Zoido Álvarez, Zovko, Zver

Renew:
Alieva-Veli, Al-Sahlani, Andrews, Ansip, Auštrevičius, Azmani, Bauzá Díaz, Beer, Bijoux, Bilbao Barandica, Botoş, Boyer, Brunet, Cañas, Canfin, Chabaud, Charanzová, Chastel, Christensen, Cicurel, Cioloş, Cseh, Danti, Decerle, Dlabajová, Donáth, Durand, Eroglu, Farreng, Federley, Flego, Gade, Gamon, Garicano, Gheorghe, Ghinea, Glück, Goerens, Gozi, Grošelj, Grudler, Guetta, Hahn Svenja, Hayer, Hlaváček, Hojsík, Huitema, Ijabs, in 't Veld, Joveva, Karleskind, Karlsbro, Katainen, Kelleher, Keller Fabienne, Knotek, Körner, Kovařík, Kyuchyuk, Loiseau, Løkkegaard, Maxová, Melchior, Mihaylova, Müller, Nagtegaal, Nart, Oetjen, Paet, Pagazaurtundúa, Pekkarinen, Petersen, Pîslaru, Rafaela, Ries, Riquet, Rodríguez Ramos, Schreinemacher, Séjourné, Semedo, Šimečka, Solís Pérez, Ştefănuță, Strugariu, Søgaard-Lidell, Tolleret, Toom, Torvalds, Trillet-Lenoir, Tudorache, Uspaskich, Vautmans, Vedrenne, Verhofstadt, Vázquez Lázara, Yon-Courtin, Zacharopoulou

S&D:
Agius Saliba, Aguilera, Ameriks, Andrieu, Androulakis, Angel, Ara-Kovács, Arena, Avram, Balt, Bartolo, Belka, Benea, Benifei, Beňová, Bergkvist, Biedroń, Bischoff, Blinkevičiūtė, Bonafè, Borzan, Brglez, Bullmann, Burkhardt, Calenda, Carvalhais, Cerdas, Chahim, Chinnici, Cimoszewicz, Ciuhodaru, Číž, Cozzolino, Crețu, Cutajar, Danielsson, De Castro, Dobrev, Durá Ferrandis, Engerer, Ertug, Fajon, Fernández, Ferrandino, Fritzon, Fuglsang, Gálvez Muñoz, García Del Blanco, García Muñoz, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gebhardt, Geier, Glucksmann, González, González Casares, Grapini, Gualmini, Guillaume, Guteland, Hajšel, Heide, Heinäluoma, Homs Ginel, Hristov, Incir, Jerković, Jongerius, Kaili, Kaljurand, Kammerevert, Kohut, Köster, Krehl, Kumpula-Natri, Lalucq, Lange, Larrouturou, Leitão-Marques, Liberadzki, López, López Aguilar, Luena, Maestre Martín De Almagro, Majorino, Maldonado López, Manda, Marques Margarida, Marques Pedro, Matić, Mavrides, Mebarek, Mikser, Miller, Molnár, Moreno Sánchez, Moretti, Negrescu, Neuser, Nica, Noichl, Olekas, Papadakis Demetris, Penkova, Picierno, Picula, Piri, Pisapia, Pizarro, Plumb, Regner, Roberti, Rodríguez-Piñero, Rónai, Ros Sempere, Ruiz Devesa, Sánchez Amor, Sant, Santos, Schaldemose, Schieder, Schuster, Sidl, Silva Pereira, Sippel, Smeriglio, Stanishev, Tang, Tarabella, Tax, Tinagli, Toia, Tudose, Ujhelyi, Ušakovs, Van Brempt, Vind, Vitanov, Vollath, Wölken, Wolters, Yoncheva, Zorrinho

Verts/ALE:
Alametsä, Alfonsi, Andresen, Auken, Biteau, Bloss, Boeselager, Breyer, Bricmont, Bütikofer, Carême, Cavazzini, Cormand, Cuffe, Dalunde, Delbos-Corfield, Delli, Deparnay-Grunenberg, Eickhout, Franz, Freund, Geese, Giegold, Gregorová, Gruffat, Guerreiro, Hahn Henrike, Häusling, Hautala, Herzberger-Fofana, Holmgren, Jadot, Jakeliūnas, Keller Ska, Kolaja, Kuhnke, Lagodinsky, Lamberts, Langensiepen, Matthieu, Metz, Neumann, Niinistö, O'Sullivan, Paulus, Peksa, Peter-Hansen, Reintke, Riba i Giner, Ripa, Rivasi, Roose, Ropė, Satouri, Semsrott, Spurek, Strik, Toussaint, Urtasun, Vana, Van Sparrentak, Von Cramon-Taubadel, Waitz, Wiener, Yenbou, Ždanoka

Ultima actualizare: 20 august 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate