Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
XML 2k
Środa, 25 listopada 2020 r. - Bruksela

11. Ingerencja Węgier w media w Słowenii i w Macedonii Północnej (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Ingerencja Węgier w media w Słowenii i w Macedonii Północnej (2020/2840(RSP))

Věra Jourová (wiceprzewodnicząca Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Romana Tomc w imieniu grupy PPE, Tanja Fajon w imieniu grupy S&D, Irena Joveva w imieniu grupy Renew, Dominique Bilde w imieniu grupy ID, Tineke Strik w imieniu grupy Verts/ALE, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, Manu Pineda w imieniu grupy GUE/NGL, Balázs Hidvéghi, Kati Piri, Gwendoline Delbos-Corfield, Milan Zver, Csaba Molnár i Radan Kanev.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności