Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
XML 2k
Onsdagen den 25 november 2020 - Bryssel

11. Ungerns inblandning i medierna i Slovenien och Nordmakedonien (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Ungerns inblandning i medierna i Slovenien och Nordmakedonien (2020/2840(RSP))

Věra Jourová (vice ordförande för kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Romana Tomc för PPE-gruppen, Tanja Fajon för S&D-gruppen, Irena Joveva för Renew-gruppen, Dominique Bilde för ID-gruppen, Tineke Strik för Verts/ALE-gruppen, Angel Dzhambazki för ECR-gruppen, Manu Pineda för GUE/NGL-gruppen, Balázs Hidvéghi, Kati Piri, Gwendoline Delbos-Corfield, Milan Zver, Csaba Molnár och Radan Kanev.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy