Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2020/2876(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B9-0371/2020

Rozpravy :

PV 25/11/2020 - 12
CRE 25/11/2020 - 12

Hlasování :

Přijaté texty :


Zápis
XML 8k
Středa, 25. listopadu 2020 - Brusel

12. Právo na umělé přerušení těhotenství v Polsku (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Rady a Komise: Právo na umělé přerušení těhotenství v Polsku (2020/2876(RSP))

Helena Dalli (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Frances Fitzgerald za skupinu PPE, Iratxe García Pérez za skupinu S&D, Samira Rafaela za skupinu Renew, Joachim Kuhs za skupinu ID, Sylwia Spurek za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Eugenia Rodríguez Palop za skupinu GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezařazený poslanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń a Karen Melchior.

PŘEDSEDNICTVÍ: Heidi HAUTALA
místopředsedkyně

Vystoupili: Terry Reintke, Beata Mazurek, Malin Björk, Sirpa Pietikäinen, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Elżbieta Kruk, Andrzej Halicki, Evelyn Regner a Beata Kempa.

Vystoupila Helena Dalli.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 132 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Sirpa Pietikäinen, Andrzej Halicki a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska za skupinu PPE o právním státě v Polsku v souvislosti s nedávným soudním rozhodnutím o umělém přerušení těhotenství (2020/2876(RSP)) (B9-0371/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz Wolski, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Margarita de la Pisa Carrión, Tomasz Piotr Poręba, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Anna Fotyga, Adam Bielan, Grzegorz Tobiszowski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Izabela Helena Kloc a Beata Szydło za skupinu ECR o umělém přerušení těhotenství v Polsku (2020/2876(RSP)) (B9-0372/2020);

—   Robert Biedroń, Heléne Fritzon, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Vera Tax a Monika Beňová za skupinu S&D, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez a Irène Tolleret za skupinu Renew, Sylwia Spurek, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Kira Marie Peter Hansen, Monika Vana, Gwendoline Delbos Corfield a Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Malin Björk a Eugenia Rodríguez Palop za skupinu GUE/NGL o de facto zrušení práva na umělé přerušení těhotenství v Polsku (2020/2876(RSP)) (B9-0373/2020).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 5 zápisu ze dne 26.11.2020 (pozměňovací návrhy); bod 14 zápisu ze dne 26.11.2020 (konečné hlasování).

Poslední aktualizace: 20. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí