Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/2876(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B9-0371/2020

Debatten :

PV 25/11/2020 - 12
CRE 25/11/2020 - 12

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
XML 8k
Woensdag 25 november 2020 - Brussel

12. Abortusrechten in Polen (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Abortusrechten in Polen (2020/2876(RSP))

Helena Dalli (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Frances Fitzgerald, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez, namens de S&D-Fractie, Samira Rafaela, namens de Renew-Fractie, Joachim Kuhs, namens de ID-Fractie, Sylwia Spurek, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Eugenia Rodríguez Palop, namens de GUE/NGL-Fractie, Lefteris Nikolaou-Alavanos, niet-fractiegebonden lid, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń en Karen Melchior.

VOORZITTER: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Terry Reintke, Beata Mazurek, Malin Björk, Sirpa Pietikäinen, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Elżbieta Kruk, Andrzej Halicki, Evelyn Regner en Beata Kempa.

Het woord wordt gevoerd door Helena Dalli.

Ontwerpresoluties tot afsluiting van het debat, ingediend op grond van artikel 132, lid 2, van het Reglement:

—   Sirpa Pietikäinen, Andrzej Halicki en Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, namens de PPE-Fractie, over de rechtsstaat in Polen naar aanleiding van de recente abortuswet (2020/2876(RSP)) (B9-0371/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz Wolski, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Margarita de la Pisa Carrión, Tomasz Piotr Poręba, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Anna Fotyga, Adam Bielan, Grzegorz Tobiszowski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Izabela Helena Kloc en Beata Szydło, namens de ECR-Fractie, over abortus in Polen (2020/2876(RSP)) (B9-0372/2020);

—   Robert Biedroń, Heléne Fritzon, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Vera Tax en Monika Beňová, namens de S&D-Fractie, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez en Irène Tolleret, namens de Renew-Fractie, Sylwia Spurek, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Kira Marie Peter Hansen, Monika Vana, Gwendoline Delbos Corfield en Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Malin Björk en Eugenia Rodríguez Palop, namens de GUE/NGL-Fractie, over de feitelijke nietigverklaring van het recht op abortus in Polen (2020/2876(RSP)) (B9-0373/2020).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5 van de notulen van 26.11.2020 (amendementen); punt 14 van de notulen van 26.11.2020 (eindstemming).

Laatst bijgewerkt op: 20 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid