Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/2876(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B9-0371/2020

Debaty :

PV 25/11/2020 - 12
CRE 25/11/2020 - 12

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
XML 8k
Środa, 25 listopada 2020 r. - Bruksela

12. Prawo do aborcji w Polsce (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Prawo do aborcji w Polsce (2020/2876(RSP))

Helena Dalli (członkini Komisji) wygłosiła oświadczenie.

Głos zabrali: Frances Fitzgerald w imieniu grupy PPE, Iratxe García Pérez w imieniu grupy S&D, Samira Rafaela w imieniu grupy Renew, Joachim Kuhs w imieniu grupy ID, Sylwia Spurek w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Eugenia Rodríguez Palop w imieniu grupy GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos niezrzeszony, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń i Karen Melchior.

PRZEWODNICTWO: Heidi HAUTALA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Terry Reintke, Beata Mazurek, Malin Björk, Sirpa Pietikäinen, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Elżbieta Kruk, Andrzej Halicki, Evelyn Regner i Beata Kempa.

Głos zabrała Helena Dalli.

Projekty rezolucji składanych zgodnie z art. 132 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Sirpa Pietikäinen, Andrzej Halicki i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, w imieniu grupy PPE, w sprawie praworządności w Polsce w kontekście niedawnego wyroku w sprawie aborcji (2020/2876(RSP)) (B9-0371/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz Wolski, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Margarita de la Pisa Carrión, Tomasz Piotr Poręba, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Anna Fotyga, Adam Bielan, Grzegorz Tobiszowski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Izabela Helena Kloc i Beata Szydło, w imieniu grupy ECR, w sprawie aborcji w Polsce (2020/2876(RSP)) (B9-0372/2020);

—   Robert Biedroń, Heléne Fritzon, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Vera Tax i Monika Beňová, w imieniu grupy S&D, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez i Irène Tolleret, w imieniu grupy Renew, Sylwia Spurek, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Kira Marie Peter Hansen, Monika Vana, Gwendoline Delbos Corfield i Ernest Urtasun, w imieniu grupy Verts/ALE, Malin Björk i Eugenia Rodríguez Palop, w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie faktycznego zakazu aborcji w Polsce (2020/2876(RSP)) (B9-0373/2020).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5 protokołu z dnia 26.11.2020 (poprawki); pkt 14 protokołu z dnia 26.11.2020 (głosowanie końcowe).

Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności