Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2876(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B9-0371/2020

Rozpravy :

PV 25/11/2020 - 12
CRE 25/11/2020 - 12

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
XML 8k
Streda, 25. novembra 2020 - Brusel

12. Právo na umelé prerušenie tehotenstva v Poľsku (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Právo na umelé prerušenie tehotenstva v Poľsku (2020/2876(RSP))

Helena Dalli (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Frances Fitzgerald v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Samira Rafaela v mene skupiny Renew, Joachim Kuhs v mene skupiny ID, Sylwia Spurek v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Eugenia Rodríguez Palop v mene skupiny GUE/NGL, Lefteris Nikolaou-Alavanos – nezaradený poslanec, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń a Karen Melchior.

PREDSEDNÍCTVO: Heidi HAUTALA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Terry Reintke, Beata Mazurek, Malin Björk, Sirpa Pietikäinen, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Elżbieta Kruk, Andrzej Halicki, Evelyn Regner a Beata Kempa.

V rozprave vystúpila Helena Dalli.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 132 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Sirpa Pietikäinen, Andrzej Halicki a Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, v mene skupiny PPE, o právnom štáte v Poľsku v súvislosti s nedávnym rozhodnutím o umelom prerušení tehotenstva (2020/2876(RSP)) (B9-0371/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz Wolski, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Margarita de la Pisa Carrión, Tomasz Piotr Poręba, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Anna Fotyga, Adam Bielan, Grzegorz Tobiszowski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Izabela Helena Kloc a Beata Szydło, v mene skupiny ECR, o umelom prerušení tehotenstva v Poľsku (2020/2876(RSP)) (B9-0372/2020);

—   Robert Biedroń, Heléne Fritzon, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Vera Tax a Monika Beňová, v mene skupiny S&D, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez a Irène Tolleret, v mene skupiny Renew, Sylwia Spurek, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Kira Marie Peter Hansen, Monika Vana, Gwendoline Delbos Corfield a Ernest Urtasun, v mene skupiny Verts/ALE, Malin Björk a Eugenia Rodríguez Palop, v mene skupiny GUE/NGL, o de facto zákaze práva na umelé prerušenie tehotenstva v Poľsku (2020/2876(RSP)) (B9-0373/2020).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5 zápisnice zo dňa 26.11.2020 (pozmeňujúce návrhy); bod 14 zápisnice zo dňa 26.11.2020 (záverečné hlasovanie).

Posledná úprava: 20. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia