Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/2876(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

B9-0371/2020

Debatter :

PV 25/11/2020 - 12
CRE 25/11/2020 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
XML 8k
Onsdagen den 25 november 2020 - Bryssel

12. Aborträtten i Polen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Aborträtten i Polen (2020/2876(RSP))

Helena Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Frances Fitzgerald för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Samira Rafaela för Renew-gruppen, Joachim Kuhs för ID-gruppen, Sylwia Spurek för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Eugenia Rodríguez Palop för GUE/NGL-gruppen, Lefteris Nikolaou-Alavanos, grupplös, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Robert Biedroń och Karen Melchior.

ORDFÖRANDESKAP: Heidi HAUTALA
Vice talman

Talare: Terry Reintke, Beata Mazurek, Malin Björk, Sirpa Pietikäinen, Heléne Fritzon, Chrysoula Zacharopoulou, Elżbieta Kruk, Andrzej Halicki, Evelyn Regner och Beata Kempa.

Talare: Helena Dalli.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 132.2 i arbetsordningen):

—   Sirpa Pietikäinen, Andrzej Halicki och Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, för PPE-gruppen, om rättsstatsprincipen i Polen i samband med det aktuella domstolsutslaget i abortfrågan (2020/2876(RSP)) (B9-0371/2020);

—   Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz Wolski, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Margarita de la Pisa Carrión, Tomasz Piotr Poręba, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Anna Fotyga, Adam Bielan, Grzegorz Tobiszowski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Izabela Helena Kloc och Beata Szydło, för ECR-gruppen, om abort i Polen (2020/2876(RSP)) (B9-0372/2020);

—   Robert Biedroń, Heléne Fritzon, Maria Noichl, Evelyn Regner, Lina Gálvez Muñoz, Pina Picierno, Vilija Blinkevičiūtė, Predrag Fred Matić, Maria Manuel Leitão Marques, Vera Tax och Monika Beňová, för S&D-gruppen, Samira Rafaela, Karen Melchior, Chrysoula Zacharopoulou, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Abir Al Sahlani, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Susana Solís Pérez och Irène Tolleret, för Renew-gruppen, Sylwia Spurek, Terry Reintke, Alice Kuhnke, Saskia Bricmont, Kira Marie Peter Hansen, Monika Vana, Gwendoline Delbos Corfield och Ernest Urtasun, för Verts/ALE-gruppen, Malin Björk och Eugenia Rodríguez Palop, för GUE/NGL-gruppen, om det faktiska förbudet mot rätten till abort i Polen (2020/2876(RSP)) (B9-0373/2020).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5 i protokollet av den 26.11.2020 (ändringsförslag), punkt 14 i protokollet av den 26.11.2020 (slutomröstning).

Senaste uppdatering: 20 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy