Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
XML 1k
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες

13. Η νέα στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η νέα στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ (2020/2877(RSP))

Η Helena Dalli (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

(Συνέχεια της συζήτησης: σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2020)

Τελευταία ενημέρωση: 20 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου